Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 4/2018

2018-06-04

Bästa kolleger,

 

Terminens slut närmar sig vilket inte bara har inneburit Lundakarneval utan även traditionsenlig doktorspromotion. Det var många nydisputerade forskare från IKVM men även några jubeldoktorer och hedersdoktorer. De sistnämndas föreläsning kan ni läsa om nedan.

Infosäk och GDPR
GDPR påverkar oss alla och nu, efter den 25 maj, är det skarpt läge. Om inte annat har vi alla märkt av detta i våra brevlådor. Det är lätt att tröttna på denna information men icke desto mindre påverkar GDPR vårt arbete såväl inom undervisning som inom forskning.

Infosäk är en plattform för att lagra, hantera och analysera data på ett säkert sätt och i enlighet med nya GDPR. Under hösten och vintern kommer flera workshops om Infosäk att hållas.

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Nytt kurstillfälle lönesättande samtal
Om du har personalansvar och till hösten ska hålla lönesättande samtal så måste du ha gått kurs. Det är inte något valbart utan tvingande. Med andra ord om ni som sätter lön inte redan har gått kursen så läs informationen nedan noga.

Valår - i flera sammanhang
Det är valår 2018 vilket inte lär gå någon obemärkt förbi. Ett val som man bör känna till är val till institutionsstyrelsen. Har ni tankar eller förslag så går det bra att kontakta någon i den nyligen utsedda valberedningen – läs mer nedan.

Med önskan om en riktigt skön sommar!

Patrik
prefekt IKVM

 
 

Porträttfoto av Holger Luthman. Fotograf: Björn Martinsson
Intervju - medförfattare utsatta vid forskningsfusk

Missa inte intervjun i detta nyhetsbrev där stf. prefekt Holger Luthman berättar om sitt nationella uppdrag för att bekämpa oredlighet i forskning.


Höstens möten för forskargruppsledare och styrelsen

Till hösten välkomnar vi IKVM:s alla forskargruppsledare till två möten:

  • Onsdag den 26 september 2018 klockan 7.30 – 9.00
  • Onsdag den 28 november 2018 klockan 13.00 – 16.30

Anteckna/knappa in tiderna redan nu!

Höstens möten för institutionsstyrelsen äger rum den 28 september respektive den 6 december.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Ny valberedning har röstats fram

Institutionen har i maj genomfört val till ny valberedning. Ordinarie ledamöter:

Charlotte Ling, professor
Björn Rosengren, universitetslektor
Emily Sonestedt, universitetslektor
Anna-Maria Veljanovska-Ramsey, BMA
Johan Lind, ekonomiadministratör

Suppleanter:
Oskar Hansson, professor
Marketa Sjögren, bitr. forskare

Valberedningens första större uppgift blir att bereda kandidater till höstens val av ny institutionsstyrelse.

Valprotokoll publiceras inom kort på Intramed.

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se


Glöm inte portfolion!

En sommarhälsning till alla doktorander. Tänk på att portfolion nu ska vara godkänd fyra månader före disputation. Detta är särskilt viktigt nu inför sommaren. Till exempel innebär disputation i november att portfolion ska vara godkänd senast i juli.

Det vore då bra om du har möjlighet att skicka den till mig, Lena Eliasson, FU-prefekt, lena.eliasson@med.lu.se senast midsommar. 

Sommarhälsningar

Lena Eliasson
FU-prefekt, IKVM

 

Läkarutbildningen – AT slopas, BT införs

I regeringen pågående arbete med att förnya läkarutbildningen finns nu en lagrådsremiss där det föreslås att allmäntjänstgöringen (AT) ska tas bort. Dessutom föreslår regeringen att en bastjänstgöring (BT) inrättas som en fristående första del i specialiseringstjänstgöringen.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring, det vill säga den vidareutbildning de genomgår för att bli specialister inom olika områden, ska inledas med en gemensam introduktion för alla med benämningen bastjänstgöring (BT).

Längden på en basttjänstgöring kan variera då den ska bygga på att man uppnått vissa kunskapsmål snarare än genomgått en viss tids utbildning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. De som påbörjat sin läkarutbildning i Sverige före detta datum och slutför utbildningen enligt nu gällande examenskrav berörs dock inte av de nya reglerna.

(Källa: regeringen.se)

Sommarhälsningar

Mats Lindström
GA-prefekt, IKVM


Sommaröppet på kansliet

jordgubbar

Nu närmar sig semestertider, och det är dags att tänka på att fakturor och andra ärenden inte blir liggande i onödan.

Kansliet är bemannat hela sommaren, men går på sparlåga framför allt från mitten av juli och några veckor framåt. Observera att det under vissa veckor ej finns ekonomi- eller HR-personal på plats – se schemat som du når på länken nedan.

Kontakta gärna ansvarig handläggare redan nu för att dina ärenden ska kunna hanteras så smidigt som möjligt.

Kontaktinformation för sommarveckorna hittar du på tavlan vid kansliets entré samt på IKVM:s hemsida:

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se eller bjorn.martinsson@med.lu.se


Ny chef på kansliet

Katarina Westrin Sjöberg tillträder den 20 augusti 2018 som ny administrativ chef vid IKVM:s kansli. Hon är civilekonom och  arbetar för närvarande som ekonomichef vid Great Security Sverige AB, ett företag inom säkerhetsbranschen.

Katarina Westrin Sjöberg ersätter Mats Roxendal. Han lämnar efter eget önskemål uppdraget för att kunna gå ner i arbetstid. Mats Roxendal arbetar fr.o.m. den 1 september istället som administrativ chef vid Institutionen för translationell medicin.

Kontakt patrik.midlov@med.lu.se


GDPR – fortsättning följer efter 25 maj!

Paragraftecken

Den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Alla konsekvenser av den nya lagstiftningen är ännu inte klara, och på universitetet pågår fortfarande också arbetet med att utarbeta gemensamma mallar och rutiner.

Institutionens administratörer har nyligen fått en samlad information från vår kommunikatör Björn Martinsson kring hur GDPR påverkar olika arbetsuppgifter inom information och kommunikation.

Det finns anledning att återkomma till GDPR både i vårt nyhetsbrev och på annan plats.

Med anledning av det fokus som för närvarande finns på informationssäkerhet, bl.a. beroende på att den nya dataskyddsförordningen nu har trätt i kraft, publicerar vi här även länk till riktlinjer och instruktioner för informationssäkerhet vid Lunds universitet. Instruktionerna riktar sig till anställda, studenter och ledningsfunktioner.


Porträttfoto av John Chalmers. Fotograf: Björn Martinsson

Professor John Chalmers föreläste i Agardhsalen på CRC.

Hedersdoktorer spred kunskap på CRC

Den 25 maj var det dags för doktorspromotion vid Lunds universitet. Bland årets hedersdoktorer återfanns bland annat professor John Chalmers, University of New South Wales, Sydney och professor Jeffrey Krischer, University of South Florida, College of Medicine Tampa, Florida.

Chalmers och Krischer höll ett par dagar tidigare, den 23 maj, varsin öppen föreläsning i Agardhsalen på CRC I Malmö.

John Chalmers hade som ämne valt ADVANCE, en stor studie där behandling av högt blodtryck samt glukoskontroll vid typ 2-diabetes har följts upp under lång tid.

Seminariet följdes av en presentation av Jeffrey Krischer med koppling till TEDDY-studien (typ 1-diabetes och celiaki) där Sverige är en av deltagarna genom professor Åke Lernmark och hans forskargrupp vid institutionen. Fokus var på s.k. öcellsautoimmunitet.


Workshop aortadissektion SUS Malmö 180509 - projektgruppen

I maj träffades tre representanter för Aortadissektionsföreningen i Skandinavien
och fyra forskare/kliniker vid Lunds universitet, Malmö universitet och SUS.

Patienter påverkar forskningsagenda

Stefan Acosta, professor i kärlkirurgi vid institutionen, projektleder ett arbete där patienterna är med och ringar in viktiga forskningsfrågor.


Infrastrukturmässa – dags igen i höst

Vill du ta ett nytt steg och vässa din forskning? Hösten 2018 blir det en ny chans att lära mer om universitetets medicinska infrastrukturer samt att träffa expertis. Program samt närmare information om plats och tid kommer så småningom.


AI och diabetesscreening i Almedalen

Artificial intelligence - symbol

Som framgått av föregående nyhetsbrev är artificiell intelligens (AI) årets tema för Medicinska fakulteten under Almedalsveckan i Visby. Nu finns också programmet för vad som ska hända under seminariet den 4 juli 2018.

Liksom tidigare närvarar även Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) med egen programpunkt. Denna gång har seminariet rubriken ”Bör vi screena alla fyraåringar för autoimmun typ 1-diabetes?” Medverkande i panelen från institutionen är Åke Lernmark, professor samt Linda Ahlkvist, koordinator TrialNet.

Utöver detta medverkar forskare/lärare från IKVM också i andra arrangörers program under Almedalsveckan.


Lönesättande samtal – kurs ges på CRC

Utropstecken!

Som vi tidigare informerat om är en större förändring under 2018 att samtliga Saco-anslutna samt icke-anslutna medarbetare ska få sin lön fastställd genom lönesättande samtal. Det innebär att forskargruppschefer måste förbereda sig genom att delta i universitetets kurs i lönesättande samtal.

Den 12 juni arrangeras en komprimerad version av kursen på CRC, särskilt för dig som är verksam i Malmö och behöver genomgå kursen. Missa inte tillfället!

Datum/tid: 12 juni, 2018, kl 10.00 – 12.00
Lokal: Agardh-salen, CRC, Malmö

Kontakt: sara.tvermoes@med.lu.se

Anmälan via e-post till: sara.tvermoes@med.lu.se


Övergång till SCC – info på engelska

Nu finns också en webbsida med information på engelska om den pågående överflyttningen av Lunds universitets lönehantering till Statens servicecenter (SCC).


Viktig info om prefektsignaturer

bild av en penna och en bok

För dokument och handlingar som kräver underskrift av prefekt ska du kontakta prefektsekreterare Kerstin Troein, dvs. skicka inte handlingar direkt till prefekten.
Kerstin Troein, 040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se

Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 28, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.


Anslag & utlysningar

Internationell lärarmobilitet och stimulansbidrag

Medicinska fakulteten utlyser internationella stimulansmedel för:

  • Lärarmobilitet till lärosäten utanför Europa (för lärarmobilitet inom Europa bör istället Erasmus+ lärarmobilitet användas).
  • Kontaktresor till presumtiva eller befintliga partneruniversitet i syfte att öka student- och lärarmobiliteten, eller som på annat sätt främjar samarbete som överensstämmer med fakultetens handlingsplan för internationalisering

Ansökningsdeadline är den 15 augusti 2018.

Vetenskapsrådet

Utlysning av bidragen ”internationell postdok” samt ”Konferensbidrag” öppnar den 22 augusti 2018.

ERC Advanced Grant

ERC 2018 Advanced Grant – utlysning öppnade 17 maj 2018 Deadline: 30 augusti 2018


Avtalet uppsagt med Elservier

Efter 20 år säger de svenska forskningsbiblioteken upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är orimlig prissättning och att förlaget inte tillgodoser krav på öppen tillgång.


Grattis till…

Pia Karlsland Åkeson, oavlönad docent i pediatrik sedan den 7 maj 2018.

easy diabetes
Linus Svärm, Damon Tojjar och Jasmin Tojjar. Foto: Bosse Johansson

Damon Tojjar, Lunds universitet Diabetescentrum,  (i mitten på fotografiet) som är årets vinnare av ära och 100 000 kr i Medtech4Health Innovation Award. Tojjar har tillsammans med Region Skåne, patientföreningar och andra grupper tagit fram EASY diabetes – AI-baserat beslutsstöd för bättre diabetesbehandling.

…docent Daniel Agardh i forskningsstudien CiPP (Celiaki-prevention med probiotika) som tilldelats priset ”Nutrition Research project of the Year”  Priset tilldelas Lunds universitet och forskningsföretaget Probi AB gemensamt.

Ruben Smith, läkare och forskare inom klinisk minnesforskning, har tilldelats ett av Bundy Academy-priserna till unga medicinforskare.


Aktuella disputationer

5 juni, Nihad Gutlic (klinisk medicin med inriktning kirurgi) ”Inguinal Hernia Surgery in Men - Chronic Pain and Sexual Dysfunction”  Huvudhandledare: docent Agneta Montgomery

7 juni, Maria Härstedt (klinisk medicin med inriktning internmedicin) “Cardiovascular risk factors for falls and fractures in the elderly“ Huvudhandledare: docent Artur Fedorowski

8 juni, Jenifer Vallejo (biomedicin med inriktning experimentell kardiovaskulär forskning) ”Antibody-mediated Immunity in Cardiovascular Disease”  Huvudhandledare: docent Eva Bengtsson

15 juni, Alexandra Vulcan (klinisk medicin med inriktning nutrition) ”Nutrition and colorectal cancer – The role of sex, BMI, and biomarkers in the Malmö Diet and Cancer study.” Huvudhandledare: professor Bodil Ohlsson

15 juni, Christine Lindström (samhällsmedicin) ”Social capital health care providers and unmet health care needs.” Huvudhandledare: professor Martin Lindström

Halvtidskontroller

4 juni, Lina Ejlertsson (allmänmedicin och samhällsmedicin), "Återhämtning i arbetet - ett interventionsprojekt för bättre hälsa bland medarbetare i primärvården"
Opponenter: Ulf Jakobsson, professor, Lunds universitet, Jan Winroth, universitetslektor, Högskolan Väst

13 juni, Mohammed Abdulrasak (klinisk kärlforskning), "Endovascular aortic repair (EVAR) of abdominal aortic aneurysms (AAA): Long term outcomes, disease progression and risk stratification" Opponenter: Prof. Lars Lönn, Docent Johan Wasselius


Intervju

Oredlighet i forskning – medförfattare riskerar att hamna i kläm

Rollen som medförfattare till ett vetenskapligt arbete är ofta otydlig och utsatt i samband med forskningsfusk. Kan klarare regler och krav på handfast dokumentation av ansvarsfördelningen  vara en lösning?

Porträttfoto av Holger Luthman. Fotograf: Björn Martinsson

Det anser Holger Luthman, stf. prefekt vid IKVM samt ledamot i den nationella expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN).

Holger Luthman, som även är professor i genetisk epidemiologi, har sedan 2013 ingått i expertgruppen. Deras arbete har med tiden fått ökad uppmärksamhet och framförallt efter det att oegentligheterna kring Paolo Macchiarini uppdagades.

Att utreda forskningsfusk är ett tidsödande arbete med inläsning av mycket material som sedan följs av överläggningar och bedömningar.

- Det har under min tid i expertgruppen aldrig räckt med ett möte för att slutföra ett ärende, berättar Holger Luthman.

Många ärenden om medicinsk forskning

Om expertgruppen kan slutföra ett ärende resulterar det i ett yttrande till berört lärosäte. Eventuella följder och konsekvenser blir därefter en fråga för högskolan/universitetet.

- I en majoritet av ärendena följer lärosätet våra rekommendationer. Men det sker inte alltid. Jag ser det som ett problem att det ännu inte finns någon gemensam definition av vad oredlighet är. Universitet och högskolor har en vidare definition än vår, men det borde gå att lösa, säger Holger Luthman.

Antalet ärenden under ett kalenderår växlar, och är numera någonstans mellan 5 och 20 per år. Den medicinska forskningen sticker ut genom att vara det område som står för flest ärenden.

Förutom att det till volymen är en stor forskningsverksamhet ligger det nära till hands att ämnets komplexitet också kan ha betydelse. Djur- och patientstudier kan vara komplicerade att sätta upp och har dessutom etiska aspekter.

Numera sker ofta medicinsk forskning i stora multicenterstudier på nationell eller internationell nivå – hur ser du på det?

- Det är en mycket intressant fråga. I stora studier där många forskare från ett flertal länder deltar kan det vara särskilt svårt att klara ut ansvarsfrågan i samband med oredlighet, säger Holger Luthman och fortsätter:

- Vi behöver mer internationellt samarbete inte bara inom själva forskningen utan även de regelverk som omgärdar den. Det som gäller god forskningssed och oredlighet är inget undantag.

Dokumentationen är viktig

Det enkla sättet att lösa ansvarsfrågan är att hävda att alla medförfattare till ett vetenskapligt arbete har totalansvar. Samtidigt kan rimligheten i ett sådant förhållningssätt ifrågasättas:

- Frågan kan lösas genom att universitet och högskolor ställer tydliga krav på dokumentation av hur ansvaret fördelas mellan individerna i en forskningsstudie. Bristen blev uppenbar i samband med de Macchiarini-ärenden som vi handlagt.

Frågan om medförfattarnas roll är så angelägen att expertgruppen i september anordnar en särskild konferens i ämnet för speciellt inbjudna deltagare.

Överhuvudtaget är bristande dokumentation en vanlig orsak till att utredning av oredlighet försvåras eller blir omöjlig. Holger Luthman efterlyser därför obligatorisk användning av bättre dokumentationssystem i forskningen med större möjligheter att säkra bevis. Han jämför med läkemedelsindustrin som redan nu är ställd under stränga krav för att kunna registrera läkemedel.

De nationella regler som har bäring på oredlighet finns bland annat i Högskoleförordningen. Den lokala hanteringsordningen på Lunds universitet får grönt ljus från Holger Luthman:

- Lunds universitet sköter det bra. Vi har sedan lång tid tydliga dokument för hur oredlighet ska utredas. Utredningen kännetecknas bland annat av att den sker på central nivå, utan mellanled. I landet i övrigt ser det olika ut. Yngre högskolor har mindre erfarenhet, men framför allt de senaste två åren har medvetenheten ökat och rutinerna förbättrats.

Text och foto: Björn Martinsson

Fotnot. Medicinska fakulteten har ytterligare en ledamot, Aleksander Giwercman från Institutionen för translationell medicin. Från universitetet i övrigt är Lena Halldenius, Björn Petersson och Göran Sandberg ledamöter. Ordförande och ledamöter tillsätts av regeringen.

 

Oklar framtid för expertgruppen
Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) bildades 2010 men hur verksamheten ska se ut i framtiden är för närvarande ovisst. I en statlig utredning, som varit på remiss, föreslås att CEPN:s uppdrag och arbete med oredlighet i forskning bildar en egen myndighet. Beslut är att vänta först efter valet, enligt Holger Luthman.

 


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60 Erbjudandet gäller dig som har e-postadress vid Lunds universitet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Patrik Midlöv eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

Tillbaka till sidans topp