Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 4/2016

2016-06-17

Bästa kolleger,

 

Jag vill inför stundande midsommarfirande passa på att tacka alla på institutionen för vårens insatser. Det har varit full fart framåt inom både forskning och utbildning, och liksom tidigare är det glädjande att konstatera att vi har en mycket framgångsrik verksamhet vid IKVM.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

När vi nu går in i semestertider vill jag också uppmana alla att snarast kontakta kansliet ifall det finns ekonomi- och personalärenden som inte kan vänta. Bemanningen är begränsad under delar av sommaren. Se nedan i nyhetsbrevet för mer information.

En ändring vid halvårsskiftet blir att professor Inga Odenholt och hennes forskargrupp med inriktning på klinisk infektionsforskning lämnar institutionen, som en del av ett tidigare fakultetsbeslut. Ett tack till Inga med kolleger, med förhoppning om fortsatta samarbeten även efter flytten till Institutionen för translationell medicin.

Vi ses och hörs efter semestrarna!  Vi har en spännande höst framför oss, då bland annat regeringens forskningspolitiska proposition ska presenteras.

Ha en riktigt skön sommar!  Vänliga hälsningar

Kristina Åkesson
prefekt IKVM

 


Maria Gomez ny koordinator för LUDC

maria gomez
Maria Gomez. Foto: Sara Liedhom

Vid halvårsskiftet övertar professor Maria Gomez rollen som koordinator för Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) efter Leif Groop. Leif Groop fortsätter sin verksamhet som seniorprofessor.

I samband med LUDC:s tioårsjubileum som uppmärksammades med ett tvådagarssymposium i maj instiftades också ett diabetespris i Leif Groops namn. Prissumman om 100 000 kr ska årligen delas ut till en yngre framgångsrik forskare för vetenskaplig förträfflighet inom diabetesforskning som kan leda till nytta för patienter med diabetes. Priset har instiftats med stöd av Novo Nordisk i Sverige.


Institutionen  i Almedalen 2016

Torsdagen den 7 juli kl 14.30-15.30 anordnas paneldebatten ”Individanpassad vård för diabetes – bättre diagnos ger bättre prognos” i Almedalen, Visby. Professor Marju Orho-Melander medverkar tillsammans med ett flertal företrädare från olika organisationer. Debatten ingår i universitetets program som liksom tidigare år har sin hemvist på Hästgatan 13 i centrala Visby.

Fler personer och verksamheter med anknytning till IKVM finns på plats i Almedalen för att delta i arrangemang som andra organisationer ansvarar för.


Framtidens universitetssjukvård debatteras vid CRC:s 10-årsjubileum

Foto av CRC-skylt vid entrén. Foto: Björn Martinsson

Torsdagen den 18 augusti firar vi att Clinical Research Centre (CRC) fyller 10 år med öppet hus för stora och små. I aulan arrangeras bl.a. en paneldebatt om framtidens universitetssjukvård där regionråd Ingrid Lennerwald m.fl. deltar.

Varmt välkommen!

Kontakt: bjorn.martinsson@med.lu.se


Invigning Minneskliniken 7 juni 2016. Foto: Björn Martinsson
Minneskliniken under ett tak

Den 7 juni 2016 firade Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus att verksamheten nu flyttat ihop i gemensamma lokaler.

Det var samtidigt premiär för den nya enheten Minneshälsan där patienter med lindrigare besvär kan få hjälp.


Information om årets lönerevision

Årets lönerevisionsarbete har startat och alla lönesättande chefer har nyligen fått information. Alla som är anställda den 30 september 2016 ingår i årets lönerevision.

Avtalen
För SACO gäller ett sifferlöst avtal, med fokus på individuell lönesättning baserat på prestationer och skicklighet.

För OFR/ST (offentliganställdas förhandlingsråd, statligt anställd) och SEKO finns ännu inte något centralt avtal. Förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och OFR/ST samt SEKO:s centrala organisationer påbörjas i juni.

Postdoktorstegar som tillämpas vid fakulteten kommer att justeras under förhandlingen. Doktorandernas höjning är inte förhandlad ännu.
 
Tidsplan för lönerevision 2016

Maj-aug 
Institutionen genomför lönesamtal:

 
Vi påminner också om utvecklingssamtal:

1 aug
Lönesättande chefer lämnar sina löneförslag till institutionskansliet

Vecka 38-41
Förhandling med SACO och ev. förhandling med OFR om det finns avtal

Nov
Utbetalning av ny lön för samtliga om förhandlingarna fortskridit som planerat

Kontakt: rebecka.kihlberg@med.lu.se


Så når du kansliet och institutionsledningen i sommar

sommar

Vi är nu på väg in i semestertider och på institutionens hemsida finns uppdaterad förteckning över närvaron på IKVM:s kansli i sommar och vilka personer du vänder dig till för att få hjälp med dina ärenden.

Vänligen notera att det finns ett par mindre luckor i bemanningen för ekonomi- och HR-personal under sommaren (se informationen på hemsidan). Kansliet ser fram emot att hjälpa dig i så god tid som möjligt när det gäller samtliga ärenden som behöver lösas under sommaren.

Kontakt: mats.roxendal@med.lu.se


Berzelius-symposium om precisionsmedicin

Den 31 augusti – 1 september 2016 anordnas Berzelius-symposiet ”Precision Medicine in Type 2 Diabetes and Cardiovascular disease” på Hotel Skansen i Båstad. Bland föreläsarna finns både svensk och internationell expertis inom ämnesfältet. Mötet organiseras av professor Paul Franks vid institutionen.


MAX IV invigs

Tisdagen den 21 juni 2016 invigs MAX IV-laboratoriet som blir världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning med nya möjligheter till forskning inom bl.a. bioteknik och medicin. Invigningen förrättas av statsminister Stefan Löfven i närvaro av H.M. Konungen och 500 svenska och internationella gäster. I samband med invigningen håller MAX IV även öppet hus för allmänheten den 18 -19 juni (biljetter slut) samt en vetenskapsdag 20 juni.


Grattis till…

Porträttfoto av Isabel Goncalves. Foto: Sara Liedholm

Isabel Goncalves, experimentell kardiovaskulär forskning, har befordrats till professor i kardiologi med särskild inriktning mot kärlforskning.

Björn Rosengren, Enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning, har förordnats till oavlönad docent i ortopedi.

Marléne Isaksson, Enheten för yrkes- och miljödermatologi,  har anställts som adjungerad professor i yrkesdermatologi (20 procent).

Daniel Agardh, docent vid Enheten för diabetes och celiaki, har tilldelats 1,6 miljoner kr  från Crafoordska stiftelsen. Pengarna går till ett nytt projekt om glutenintolerans och probiotika.

Plastikkirurgin vid Skånes universitetssjukhus har erhållit Region Skånes pris Diabasen för goda resultat inom läpp-, käk- och gomspaltvården.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

Tillbaka till sidans topp