Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 3/2016

2016-05-17

Bästa kolleger,

 

Det ligger flera stora frågor på bordet just nu som berör verksamheten vid institutionen.

Hit hör satsningen Forum Medicum där hjärtat är en större nybyggnation i anslutning till BMC på Sölvegatan i Lund. För dessa framtidsinvesteringar, anser jag att det är viktigt att vi landar i ett beslut kring finansieringen som både uppfyller nödvändiga behov inom grundutbildningarna samtidigt som forskning och utbildning vid fakulteten i stort inte drabbas av orimligt stora eller oförutsägbara kostnader.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

På fakulteten pågår också ett arbete med en ny och långsiktig strategi för nya tjänster som ska underlätta strategiska prioriteringar och ge en bra kompetensförsörjning för framtiden. Parallellt med fakultetens arbete sker en motsvarande översyn inom sjukvården när det gäller förenade anställningar inom samtliga professioner, något som Ingemar Petersson, forskningschef SUS, berättade om vid senaste frukosten för forskargruppsledare. Som en stor institution med både klinisk och experimentell forskning har vi en viktig roll i detta arbete.

En annan aktuell fråga är den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården i Malmö och Lund, med placeringen av hälso- och sjukvårdsspecialiteterna. Det är en process där flera steg tagits tidigare och den 12 maj var frågan på nytt uppe i Region Skånes styrelse.

I detta brev kan du bland annat möta kansliets nya chef Mats Roxendal och ännu en av de Centre of Excellence-belönade miljöerna vid IKVM. Och till sist – hoppas du hunnit njuta något av maj månads försmak av sommaren!

Vänliga hälsningar

Kristina Åkesson


Styrelsemöten

Vårens andra och sista styrelsemöte äger rum den 25 maj. Höstens datum aviseras i kommande nyhetsbrev.


Nu tillträder Mats Roxendal som kanslichef

Porträttfoto av Mats Roxendal

Mats Roxendal är ny administrativ chef för IKVM:s kansli, en roll som han kombinerar med det överordnade ansvaret för institutionens ekonomi. Han tillträder jobbet den 23 maj.

 Vad har du gjort tidigare?
- Sedan 2002 har jag jobbat på MAX-lab vid Lunds universitet. Jag har där under olika perioder haft rollen som controller, ekonomichef och administrativ chef, dvs lite motsvarande roller som i mitt nya jobb på IKVM.

- MAX-lab har under min tid vuxit från ett 40-tal anställda till mer än 200, vilket har inneburit många stimulerande utmaningar. Nu har också MAX IV-anläggningen blivit verklighet - Sveriges största forskningsinfrastruktursatsning någonsin. Det innebär fantastiska möjligheter för både universitetet och Öresundsregionen, men personligen kände jag att det var dags att göra något nytt!

Vad var det som väckte ditt intresse för jobbet som kanslichef vid IKVM?
- Life science och medicinsk forskning är ämnen som intresserar mig mycket, och det ska också bli spännande att lära känna Lunds universitets verksamhet i en annan stad – Malmö.

Vad hoppas du kunna bidra med och uppnå i ditt nya jobb?
- Framför allt en god administrativ service utifrån behoven hos ledning, forskare, doktorander och annan personal. Jag är en relationsbyggare som strävar efter att utveckla både individer och arbetsrutiner. Jag provar gärna att göra saker på ett nytt sätt om det finns vinster och fördelar med det. Det är dock viktigt att alltid utgå från sitt uppdrag.

Elsa Warkander, som varit tillförordnad kanslichef sedan 2015, kommer under en övergångsperiod att finnas kvar som en extra resurs för att underlätta uppstarten för Mats. Från och med den 23 maj är det dock i första hand Mats du ska kontakta. Hans kontaktuppgifter läggs i samband med hans tillträde också ut på institutionens hemsida.


Rapport från Medicinska fakultetens doktoranddag 14 maj

Medicinska fakultetens doktoranddag gick av stapeln 13 maj i år. Dagen fokuserade på alternativa karriärvägar efter avlagd doktorsexamen. Fem olika forskare berättade om sina, ibland något oförutsägbara, karriärer. Gemensamma ledord var att det är viktigt med en vision, passion och kollegor. Identifiera dina styrkor och ta hjälp av andra när det behövs! En framtidsplan är bra, även om den inte får vara för detaljerad. Ingen vet var man hamnar i slutändan ändå. Våga ta chanser, misslyckas och lär av det.

Seminariet gav även mer handfasta tips om hur man skriver en bra ansökan, startar företag och blir editor på en tidskrift. Sist på programmet avhandlades hur LinkedIN kan användas för att optimera framtida jobbmöjligheter. Även här framgick att man ska lyfta sina styrkor, men också utnyttja sig av sitt nätverk. Dagens avslutades med skratt under middagen i Malmö stadshus när visedekan Stefan Hansson klädde ut sig till Zlatan. Även Zlatan har och har haft visioner.

Totalt sett var dagen väldigt inspirerande och hoppingivande. Det gavs många bra tips och idéer inför framtiden, inte minst då det tydligt framgick hur olika forskarkarriärer inom medicin trots allt kan vara.

Antecknat av Cajsa Davegårdh, 
doktorand i epigenetik och diabetes vid LUDC


Arvodesfrågor belystes på frukostmöte

Vårens avslutande frukostmöte för forskargruppledare hölls den 10 maj. Vid mötet presenterade bland annat personalsamordnare Rebecka Kihlberg universitetets nya rutiner och regler som gäller för arvoden och timlön (med koppling till LAS) sedan den 1 maj 2016. Klicka på länken nedan för att ta del av presentationen.

Kontakt: rebecka.kihlberg@med.lu.se 


Höstens möten för forskargruppledare

Datum och tid för höstens möten för forskargruppledare bestäms inom kort, mer info i kommande nyhetsbrev.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Paragraftecken
Social arbetsmiljö – nya föreskrifter

Sedan den 31 mars gäller nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Du som är forskargruppledare får inom kort en trycksak med föreskrifterna. De finns också att tillgå på Arbetsmiljöverkets hemsida. Kontakt: rebecka.kihlberg@med.lu.se


Lönerevision för 2016 på gång

Ramavtalet mellan arbetsgivare om löner m.m. inom det statliga området (RALS) förhandlas för närvarande. Avtalet är en förutsättning för förhandlingarna om de anställdas löneökningar som blir nästa steg. Mer information kommer inom kort.

För anställda vid Lunds universitet som är medlemmar i Saco-S tillämpas s.k. lönesättande samtal från och med lönerevisionen 2018.

Kontakt: rebecka.kihlberg@skane.se


LUCRIS öppet för inmatning – extern lansering försenad

LUCRIS datainmatning öppnade den 11 april. En Betaversion för internt LU-bruk finns nu. Den publika öppningen har dock blivit försenad och beräknas ske under andra halvan av augusti. Ta tillfället i akt att logga in och lägg upp grundläggande information under sommaren!

I LUCRIS, som står för Lund University Current Research Information System, kan du lägga in information om dig som forskare, din forskargrupp, dina projekt, publikationer och aktiviteter som sedan blir sökbara i en extern webbportal som presenterar hela universitetets forskning - öppen för alla.

Kontakt: bjorn.martinsson@med.lu.se


Världsdiabetesdagen 2014 blå fasadbelysning CRC
LUDC symposium – tio år av framsteg

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) fyller 10 år 2016. Den 26-27 maj anordnas ett forskningssymposium i Jubileumsaulan på sjukhusområdet i Malmö.


Porträttfoto av Lil Valentin.
Professor Lil Valentin Valedictory Symposium

Fredagen den 20 maj anordnas Lil Valentin Valedictory Symposium i Jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus i Malmö med seminarier av framstående forskare från ett flertal länder om bl.a. ultraljud och screening av äggstockscancer.

Lil Valentin träffar vi även i fortsättningen - hon fortsätter sin verksamhet vid institutionen som seniorprofessor.

Mer information: anne.lill@skane.se


CRC 10 år – vill du vara värd eller funktionär?

Det behövs fler funktionärer och värdar i samband med jubileumsaktiviteterna – öppet hus den 18 augusti samt medarbetarkvällen den 9 september. Om du kan och vill avvara några timmar är du varmt välkommen i gänget som jobbar med jubileet! Kontakta i så fall Elin Gudmundson, elin.gudmundson@med.lu.se 

Kontakt CRC 10 år: bjorn.martinsson@med.lu.se


CEO - heltäckande mix ger stark diabetesmiljö

Porträtt av Magnus Löndahl och Hindrik Mulder

Diabetesverksamheten inom Endokrinologen på SUS var 2014 en av tre miljöer på sjukhuset som utsågs till Skåne Centre of Excellence (CEO) – in Health. Läs den sista delen i serien om prisbelönta Centre of Excellence-miljöer med koppling till IKVM.

  Tidigare avsnitt:


Grattis till…

Stefan Acosta har anställts som professor i kärlkirurgi.

stefan lindgren

Stefan Lindgren, professor i medicin med inriktning på gastroenterologisk forskning, har utnämnts till ordförande för Svenska Läkaresällskapet fr.o.m. den 1 juli 2016.

Olle Melander, professor i internmedicin med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar, har erhållit Göran Gustafsson-priset för sin forskning om mekanismer bakom diabetes och hjärt/kärlsjukdom. Med priset följer ett anslag om totalt 4,5 miljoner kronor. Olle Melander har nyligen även utsetts till Wallenberg Clinical Scholar.


Aktuella disputationer

19 maj, Dag Eckersten (njurmedicin), “Anti-Müllerian hormone and fertility in male patients with chronic kidney disease”

21 maj, Daniel Wenger (ortopedi), “Neonatal Instability of the Hip. Results of screening and early treatment with the von Rosen splint”

3 juni, Moa Wolff (allmänmedicin), “Yoga as a treatment for hypertension in primary health care – a quantitative and qualitative analysis conducted in Sweden”

4 juni, Sofia Nessvi Otterhag (kärlmedicin), “Abdominal aortic aneurysm. Epidemiology, preoperative evaluation, and postoperative inflammation”

9 juni, Caitriona Grönberg (experimentell kardiovaskulär forskning), “Interleukin 16 in atherosclerosis and cardiovascular disease”

9 juni, Susanne Sundell Lecerof (socialepidemiologi), “Exploring the potential of health promotion for recently settled migrants in Sweden”

10 juni, Anna Edlund (experimentell diabetesmedicin), “CFTR in pancreatic islets”

  Halvtidskontroller

1 juni, Mia Tyrstrup (allmänmedicin), "Luftvägsinfektioner, resistens och antibiotikaförskrivning i primärvård"

 

Med reservation för tillkommande disputationer och halvtidskontroller. Mer information finns på Intramed. Läs också artiklar om aktuella avhandlingar och doktorander på institutionens hemsida.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

Tillbaka till sidans topp