Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 2/2021

2021-03-15

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Med fortsatt höga antal sjuka och försenade vaccinleveranser präglas tillvaron alltjämt av covid-19. Jag uppmanar var och en att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om Lunds universitets riktlinjer.

Myndighetskapital 2021

Lika säkert som att vårdagjämningen kommer i mars, är det numera också säkert att rektor lyfter av en del av det myndighetskapital vi har. Tyvärr har vår institution ett ganska stort myndighetskapital, vilket innebär att många grupper får betala in en del av detta under mars månad.

Fördelningen av detta så kallade avlyft görs proportionellt mot hur mycket myndighetskapital man har. Forskargruppernas ekonom reder gärna ut eventuella oklarheter för dig som har mer frågor.

Nomineringsprocess till valberedning genomförd

Institutionen leds som bekant av en styrelse och en ledningsgrupp. När dessa ska utses har valberedningen en viktig uppgift att vaska fram kandidater. Under mars månad har medarbetare haft tillfälle att komma in med nomineringar till kommande valberedning. Valet är i april, och mer information om valprocessen får du som berörs i slutet av mars.

Lönesättande samtal försenade

Vid den här tiden på året brukar lönesättning och lönesättande samtal vara i full gång. I år har det blivit förseningar och besked kommer så fort vi vet när denna process kan fortskrida.

Sök till Excellent Teaching Practitioner

Nu är det åter möjligt att söka utmärkelsen Excellent Teaching Practitioner (ETP). Det är ett viktigt medel för att synliggöra och premiera mycket goda insatser inom pedagogiken. 10 maj är sista datum för ansökan!

Grattis till …

Våra två forskare vid institutionen som får anslag från Familjen Kamprads stiftelse!

  • Ulf Gerdtham, professor, får 3 700 000 kronor för projektet ”Drugs for Better or Worse? Equity, Effectiveness, and Cost-Effectiveness of an Intervention in Inappropriate Prescribing in the Elderly”
  • Sara Modig, docent, får 650 000 kronor för projektet ”Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende – utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp, 2021–2023”

Slutligen vill jag också önska kansliets Claes Moreau stort lycka till när han nu tar klivet in i pensionärslivet. 

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


claes moreau och sarah quist
Claes Moreau och Sarah Quist.

Personalförändringar på kansliet

Claes Moreau går i pension!

Vår fantastiska kollega och personalsamordnare Claes Moreau har beslutat sig för att efter 36 år i Lunds universitets tjänst, gå i pension. Hans sista dag på kansliet blir fredagen den 26 mars.

Tyvärr blir det på grund av covid-19 inte aktuellt med en fysisk avtackning denna dag, utan den får vi vänta ytterligare tills läget har förbättrats något.

Vi är många som kommer att sakna Claes i kanslikorridoren, men vi hoppas och tror att han kommer trivas med det nya fria livet.

Sarah Quist tar över!

Vår kollega och personalsamordnare Sarah Quist är efter ett års föräldraledighet kommit tillbaka till oss på kansliet. Vi hälsar Sarah varmt välkommen tillbaka.

Sarah kommer främst att arbeta med de forskargrupper som Claes har ansvar för, vilket innebär att våra två HR-kollegor nu har några veckors gemensamt arbete med överlappning av information.

Katarina Westrin Sjöberg, administrativ chef för medicinska institutionskansliet i Malmö


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på medicinska institutionskansliet i Malmö ge dig relevant information och stöd. Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Introduktioner för nyanställda

I april kommer två introduktioner att genomföras digitalt och vi rekommenderar att du deltar i båda introduktionerna. 

Onsdag 21 april klockan 13–14.30 håller personalsamordnarna en introduktion som riktar sig till alla nyanställda medarbetare på institutionen som har börjat de senaste sex månaderna.

Bland annat får du information om vad det innebär att vara anställd vid institutionen för kliniska vetenskaper Malmö och Lund universitet, men även praktisk information om din anställning. Introduktionen sker digitalt via Zoom och ingen föranmälan krävs.

Om du inte har fått information och vill delta, kontakta personalsamordnare Linnea Gard linnea.gard@med.lu.se

Lunds universitet kommer att återuppta sina välkomstdagar i digital form fredag 16 april på svenska klockan 9–11 och på engelska klockan 13-15. Du får information om den enorma bredd av aktiviteter som universitetet omfattar inom utbildning, forskning och innovation. Registrering sker via Kompetensportalen. Begränsat antal platser. 

Friskvårdersättning för medverkan i löpargrupper

Eftersom det enligt Skatteverkets riktlinjer numera går att få friskvårdsersättning för appar om exempelvis löpträning så har universitetet beslutat att från och med den 1 januari 2021 även bevilja friskvårdsersättning för medverkan i löpargrupper som leds av gym eller andra verksamheter med organisationsnummer. 

Semester

Det börjar bli hög tid att planera för årets semester. Senast 1 april måste årets huvudsemestern vara inlagd och attesterad i Primula.

Med huvudsemester menas minst 20 sammanhängande dagar under perioden juni–augusti. Viktigt att komma ihåg är också att maximalt 35 semesterdagar får du spara till och med 31 december 2022, och efter det endast 30 semesterdagar. Har du många semesterdagar är det därför nödvändigt att du redan nu börjar planera med din chef för hur du ska kunna ta ut dem. 

Har du frågor om semester är du varmt välkommen att höra av dig till Sara Tvermoes på kansliet. 

Påminnelse om att anmäla bisyssla senast 31 mars

Enligt Lunds universitets föreskrifter om bisysslor ska samtliga lärare och samtliga chefer som omfattas av avtal om lokal chefskrets årligen anmäla om de har bisysslor eller inte.

Anmälan om bisyssla ska vara registrerad i Primula senast 31 mars. Har du frågor, kontakta personalsamordnare Linnea Gard, linnea.gard@med.lu.se

Föreläsning om kommunikation

Institutionens kansli vill bjuda in till ett föreläsningstillfälle om kommunikation 23 mars klockan 10 på Zoom. Föreläsningen hålls av docent Marcelo Rivano Fischer och du anmäler dig till Sara Tvermoes. 

Lönerevision 2021 försenad

Lönerevisionen är för närvarande försenad. Aktuell information kan du följa via Lönerevisionens blogg. Kansliet återkommer med relevant information så fort det kommer uppdateringar.


Modern diabetesbehandling kan orsaka allergi

Många personer med typ 1-diabetes använder moderna glukossensorer och insulinpumpar. Insulin ges via pumpen och blodsockret mäts kontinuerligt via sensorn. Produkterna bärs på huden och är särskilt populära bland barn. Tyvärr kan användarna bli allergiska mot ämnen i produkterna. I vissa fall behöver behandlingen med dessa hjälpmedel avslutas.

josefin ulriksdotter foto privat
Josefin Ulriksdotter. Foto: Privat

En pojke kommer till hudläkare för utredning på grund av vätskande utslag under sin glukossensor. Han beskriver en konstant klåda och han river på plåsterlappen. Han har bytt sensor till en annan modell.  Krämer, våtservetter, kortisonspray och plåsterlappar har provats. Utslagen vill ändå inte försvinna. Sensorn övervakar ständigt blodsockret, dag som natt, och varnar vid avvikande värden – detta utan upprepade stick och manuella blodsockeranalyser. Att avsluta behandlingen upplevs därför inte som

Fallet illustrerar en situation som tyvärr blir verklighet hos vissa av dem som använder glukossensorer och insulinpumpar. Ämnen i produkterna kan tränga igenom huden och orsaka kontaktallergi. Därefter utvecklas ett allergiskt kontakteksem varje gång individen kommer i kontakt med detta ämne. Flera allergiframkallande ämnen har hittats i flera olika produkter. ett alternativ.

Josefin Ulriksdotter är doktorand vid yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I Vetenskap & hälsa berättar hon själv om sin forskning. 


Information utlysning Sus stiftelser och donationer 2021

För år 2021 kommer utlysning att ske preliminärt 1 september med utdelningsbeslutet kommunicerat senast november 2021 och medlen tilldelade från januari 2022.

Utlysning för ansökan om forskningsmedel ur Sus stiftelser och donationer har normalt skett under första kvartalet varje år och beslut om tilldelning meddelats före sommaren. Under 2020 ledde konsekvenserna av pandemin till att utdelningsbeslutet kommunicerades i oktober 2020 och medlen är nu tilldelade från januari 2021.

För år 2021 kommer utlysning att ske preliminärt 1 september med utdelningsbeslutet kommunicerat senast november 2021 och medlen tilldelade från januari 2022. Orsaken till detta är dels en fortsatt påverkan av pandemin under 2021, dels att det pågår en översyn av processerna avseende Sus stiftelser och donationer.

Vid eventuella frågor kontakta forskningschef Ingemar Petersson, Sus, ingemar.petersson@skane.se


Information from Future Faculty: Are you a young researcher looking for a mentor? 

Check out the mentorship programmes currently being offered at the Faculty of Medicine!

1. Mentorship programme for an Academic CareerFor postdoctoral researchers & young PIs. Organised by Future Faculty. 

2. Mentorship programme for Life Science Industry - MentLife. For PhD students & postdoctoral researchers. Organised by Careers Centre.

3. Innovation and Entrepreneurship programme - how to develop a project idea to a product? For PhD students & postdoctoral researchers. Organised by Careers Centre, in collaboration with LU Innovation.

Each rogramme will run from September 2021 until June 2022. Deadline for applying to any of the programmes is 11 April! For more information and how to apply, please follow the above links. The application will take some time to do so please start ahead of the deadline! 


Sök reseanslag: John och Augusta Perssons stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare.

Ansökan inklusive komplett abstract skickar du per post (porten är låst) i 3 exemplar och den ska vara stiftelsen tillhanda senast 29 april 2021. 

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. Din ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade OBS inga gem.

Adress: John och Augusta Perssons stiftelse, Prennegatan 6 E, 223 53 Lund.

Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan ditt brev når fram.

Har du frågor? Kontakta jap-stiftelsen@outlook.com 


Grattis till ...

Magnus Becker, universitetslektor inom rekonstruktiv plastikkirurgi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare från 1 mars

Alexa Pichet Binette, postdoktor inom forskargruppen för klinisk minnesforskning med startdatum 15 mars

Adam Mitchell, postdoktor inom forskargruppen ortopedi – klinisk och molekylär osteoporosforskning från 8 februari

João Paulo Monteiro Carvalho Mori Da Cunha, biträdande forskare forskargruppen diabetes – molekylär metabolism från 1 mars


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Olof Asplund i ämnet biomedicin med inriktning medicinsk bioinformatik
Startar: 19 mars, klockan 13
Avhandlingens titel: Data integration and visualisation in type 2 diabetes research and care: from biological mechanisms to precision medicine

Disputation: Najia Azhar i ämnet klinisk medicin med inriktning kirurgi
Startar: 9 april, klockan 9
Avhandlingens titel: New treatment aspects of acute diverticulitis

Disputation: Sten Axelsson Fisk i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning socialmedicin
Startar: 23 april, klockan 9
Avhandlingens titel: Society Inhaled - Social Epidemiology of COPD

Disputation: Lina Ejlertsson i ämnet folkhälsovetenskap
Startar: 7 maj, klockan 13
Avhandlingens titel: Recovery at work as a health-promoting process

Disputation: Erika Bergman i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi
Startar: 20 maj, klockan 9
Avhandlingens titel: Time Trends in Bone Mass and Fracture Incidence in Children

Disputation: Philip Insel i ämnet klinisk medicin med inriktning klinisk neurovetenskap
Startar: 21 maj, klockan 13
Avhandlingens titel: Models of Neuroimaging, Biomarkers, and Cognitive Change in Alzheimer’s Disease: Implications for Clinical Trial Design

Disputation: Erik Lindgren i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi
Startar: 26 maj, klockan 9
Avhandlingens titel: Skeletal Development During the First Three Decades in Life

Disputation: Wuqing Huang i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi
Startar: 26 maj, klockan 13
Avhandlingens titel: Health status and academic performance in offspring of central nervous system tumor survivors

Disputation: Peter Nymberg i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin
Startar: 17 september, klockan 9
Avhandlingens titel: Promoting physical activity and lifestyle changes in primary health care – Interviews, randomized controlled trial and cohort studies examining lifestyle factors and venous thromboembolism

Halvtidskontroller


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp