Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 2/2016

2016-04-04

Bästa kolleger,

 

Just i skrivande stund skiner vårsolen för fullt. Jag hoppas att alla får tillfälle att fånga upp några av dess strålar. Vi är nog många som välkomnar värme och ljus nu – våren är bland mycket annat ansökningstider och jag vet att en del av oss har tillbringat mycket tid med att färdigställa bl.a. VR-ansökningar.

Till skillnad från ansökningar, som är periodiska och har sina deadlines, så finns det också mycket som är ständigt pågående och som på olika vis påverkar det vi gör på IKVM. Lagar, regler och förordningar som styr utbildning, forskning och övrig verksamhet vid vår institution är ett exempel. Nyligen anordnade vi ett seminarium kring offentlighet och sekretess där universitetets expertis uppdaterade oss i frågor om allmänna handlingar och vilka regler som gäller för i synnerhet forskningsdata, medicinska patent m.m.  Även arkiveringsfrågor togs upp.

Det blev ett livaktigt seminarium med många frågor, och det stod efter mötet klart att det i en del fall finns konflikter och överlappningar mellan olika regelverk och krav som styr bl.a. tryckfrihet, sekretess och etiska hänsyn. Diskussionen kring dessa frågor bör och måste därför hållas levande. Läs mer i brevet nedan.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Sedan januari har IKVM eget kansli och vi har under våren arbetat med rekrytering av administrativ chef. Rekryteringen är nu klar och ny chef blir Mats Roxendal. Mats har många års erfarenhet från Lunds universitet och kommer närmast från MAX IV, närmare presentation kommer i anslutning till att han börjar i mitten av maj. Vi ser med stor glädje fram emot att Mats börjar hos oss.

I detta brev kan du bland annat också läsa om den nya utbildningsorganisationen där bemanningen börjar falla på plats samt om införandet av webbinformationssystemet LUCRIS som efter en del förseningar nu närmar sig med stormsteg.

Vårhälsningar

Kristina Åkesson


Styrelsemöten

Årets första styrelsemöte hölls den 10 februari. Se minnesanteckningar nedan. Nästa möte äger rum den 25 maj 2016.


Kommande frukostmöte för forskargruppledare

Kommande frukostmöte för forskargruppledare anordnas tisdagen den 10 maj kl 07.30-08.45. Mötet äger rum i lokal 37:an på CRC. Boka in i kalendern redan nu och varmt välkommen!

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Förbered dig för KAW-ansökan och ERC-presentation

Den 13 april anordnas ett informationsmöte för dig som planerar att söka anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Mötet är ett samarrangemang mellan LTH, Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och Forskningsservice.

För dig som gått vidare i ERC:s utlysning av Starting Grant anordnar Vetenskapsrådet under våren särskilda träningsdagar inför presentation och intervju i Bryssel.


ALF-medel - Informationsmöten inför årets ansökningsomgång

Den 2 maj 2016 anordnas informationsmöte inför årets ansökningsomgång i Lund i Segerfalksalen (A-huset, BMC) kl 12.00 – 13.00. Den 3 maj 2016 anordnas informationsmöte i Malmö på CRC, lokal 2:an (CRC 93-09-002a) kl 12.00 – 13.00.

Kontakt: Liselott Gelkner, ALF-samordnare, liselott.gelkner@med.lu.se


Doktoranddag 2016

Medicinska fakultetens doktoranddag 2016 äger rum fredagen den 13 maj i Malmö. Årets tema är framtida karriärvägar - ett flertal perspektiv på denna angelägna fråga kommer att förmedlas och diskuteras. Dagen avslutas med en trerätters måltid på Malmö rådhus, sponsrad av Malmö stad. Det blir en intressant dag - missa inte chansen att delta!


LUCRIS – snart dags att lägga in uppgifter

Tangenter dator. Foto: Mostphotos

I LUCRIS, som står för Lund University Current Research Information System, kommer du att kunna lägga in information om dig som forskare, din forskargrupp, dina projekt, publikationer och aktiviteter som sedan blir sökbara i en extern webbportal som presenterar hela universitetets forskning - öppen för alla.

LUCRIS kommer att öppna för datainmatning den 11 april, och den 9 maj öppnar den publika portalen. Fakulteten arrangerar workshops (med möjlighet till porträttfotografering) i samband med detta. I Malmö anordnas en workshop på CRC den 21 april, kl 9-12.

Det blir också extra tillfällen för dig på IKVM att få initial hjälp med inmatning. Kommunikatör Björn Martinsson ger individuell hjälp fredagen den 15 april kl 9-12, fredagen den 22 april kl 9-12 och måndagen den 25 april kl 13-16. Mer information om detta kommer via e-post.

Mer information: bjorn.martinsson@med.lu.se


Nya utbildningsorganisationen

De nya programnämnderna för fakultetens utbildningar samt dess ledamöter har nu beslutats. I Programnämnden för läkarutbildning representeras institutionen av Annika Brorsson, Elisabet Londos och Sara Regnér. I Programnämnden för masterutbildningar representeras institutionen av Maria Emmelin, Ulf Jakobsson och Martin Lindström. Mandatperioden började vid årsskiftet och sträcker sig till den 31 december 2018.


Inspel kring nya läkarutbildningen

Sveriges Läkarförbund (SLF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) önskar en kompletterande översyn inför införandet av en ny läkarutbildning i Sverige. De båda organisationerna föreslår att det ska krävas en särskild introduktionstjänstgöring inom specialiseringen innan ST påbörjas.

Mer information: olle.melander@med.lu.se


Offentlighet och sekretess

bild av sanna haakansson och arl petersson

Sanna Håkansson och Carl Petersson från juridiska enheten. På plats fanns även Bengt Werner, arkivarie vid avdelningen för dokumenthantering.

Expertis från universitetets sektion för juridik och dokumenthantering var inbjudna till ett seminarium på institutionen om offentlighet och sekretess den 16 mars 2016. På seminariet uppmärksammades många företeelser och begrepp som är mer eller mindre relevanta för oss alla:

  • Allmän handling, sekretess och ”arbetsmaterial ” samt därtill knutna frågor om upprättande av handling, arkivering och utlämnande av uppgifter.
  • Arkivering av forskningsdata m.m. – inventering, gallring, förteckning och förvaring.
  • Patent och upphovsrätt – lärarundantaget och andra villkor, tidsbegräsningar.

Av frågor och diskussion under seminariet drogs slutsatsen att det vid en del tillfällen kan uppstå konfliktsituationer mellan olika lagar, regelverk och intressen. På institutionen finns också många  samarbeten med externa partner och organisationer, bland annat med Region Skåne som i många fall äger patient- och forskningsdata, vilket också kan påverka hur vi hanterar uppgifter.

Kontakta universitetets jurister och arkivarier om du behöver hjälp med bedömningar. Det finns också mer information på LU:s hemsida.

Kontakt: erik.renstrom@med.lu.se eller bjorn.martinsson@med.lu.se


På kansliet - Maria Öhlin

Porträttfoto av Maria Öhlin. Foto: Björn Martinsson

I kommande nyhetsbrev träffar vi medarbetarna på IKVM:s nya kansli, som berättar om sitt jobb och sina arbetsuppgifter. Först ut är Maria Öhlin, ekonomiadministratör. Maria har jobbat på kansliet (som tidigare var gemensamt med ITM) sedan juni 2015.

Vad gjorde du innan du började här?
Närmast kommer jag från Centrum för sydöstasienstudier på universitetet, där jag hade en mer generell administratörsroll. Men det är ekonomi som är mitt huvudområde – jag har tidigare jobbat med ekonomi i många år på Juridicum och även vid Univa, ett numera avvecklat bolag inom Lunds universitet för uppdragsutbildning.

Vilka arbetsuppgifter har du på IKVM?
Jag hanterar ekonomin åt ett 10-tal forskargrupper, varav de flesta av dessa är mindre. Därutöver ansvarar jag för utredningskontot dit forskningsanslag och andra inbetalningar utan faktura samlas innan de bokas ut till olika kostnadsställen. Jag håller också i vårt anläggningsregister som innehåller tillgångar som ska skrivas av.


CRC tio år – öppet hus och kväll för medarbetare

CRC entrance in summer. Photo: Björn Martinsson

I augusti 2016 fyller CRC (Clinical Research Centre) tio år!

Tioåringen firas med ett öppet hus för medarbetare, forskare, studenter och allmänhet torsdagen den 18 augusti. Seminarier med forskare från bl.a. IKVM och massor av aktiviteter i entréhallen står på programmet.

Fredagen den 9 september blir det ännu mera - efter jobbet interna jubileumsaktiviteter för dig som är verksam vid CRC. Mer information och inbjudan kommer under våren/försommaren.

Mer information: bjorn.martinsson@med.lu.se och ulrika.blom-nilsson@med.lu.se


Läs mer - aktuell forskning inom anestesiologi och intensivvård

Bild av rött hjärta stickat av garn. Foto: MostPhotos

Forskningen och utvecklingen inom anestesiologi och intensivvård i Sydsverige kännetecknas både av bredd och kreativitet. I en nyligen publicerad sammanfattning i SFAI-tidningen finns möjlighet att få en aktuell överblick av området.

Mer information: jonas.akeson@med.lu.se


Möten och seminarier 

Premiär för Albert Påhlssons forskningssymposium

hindrik mulder
Hindrik Mulder. Foto: Kennet Ruona.

På eftermiddagen den 7 april anordnar Direktör Albert Påhlssons stiftelse ett forskningssymposium på CRC i Malmö med fokus på nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning.

 - Stiftelsen har premierat forskning via anslag sedan tidigare, men det är första gången stiftelsen anordnar symposium. Syftet är att skapa en social arena som underlättar kontakter och samarbeten mellan forskare, berättar Hindrik Mulder, professor vid IKVM samt vetenskaplig representant i stiftelsens styrelse.

På programmet finns presentationer av bl.a. Frida Fåk och Peter Spégel som båda nyligen erhållit anslag från stiftelsen.

 

EpiHealth presenterar ny forskning inom hjärt-kärl

Den 7 april blir det tillfälle att ta del av den senaste forskningen inom hjärt-kärlsjukdomar ur ett epidemiologiskt perspektiv.

Med forskningsseminariet ”Kardiovaskulär epidemiologi i bred belysning – från befolkning till individ och prevention” presenteras nya rön från bl.a. Lunds universitet, Sahlgrenska akademien i Göteborg och Syddanskt universitet i Odense. Arrangör är det strategiska forskningsområdet EpiHealth.

Mer information: camilla.key@med.lu.se 

 

Exodiab-symposium om framtidens diabetesvård

Den 25-26 april anordnar det strategiska forskningsområdet Exodiab ett symposium om framtida behandlingsstrategier för diabetes. Mötet har både prekliniskt och kliniskt fokus och äger rum i Jubileumsaulan på sjukhusområdet i Malmö.

Kontakt: erik.renstrom@med.lu.se

 

LUDC symposium – tio år av framsteg

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) fyller 10 år 2016. Den 26-27 maj anordnas ett forskningssymposium i Jubileumsaulan på sjukhusområdet i Malmö.


Grattis till…

Jonas Manjer har anställts som professor i kirurgi från och med den 1 mars.

Porträttfoto av Elisabet Londos. Foto: Björn Martinsson

Elisabet Londos har befordrats till professor i psykiatri med särskild inriktning mot demenssjukdomar och kognition.

Ashfaque Memon, Centrum för primärvårdsforskning, har utsetts till oavlöand docent i experimentell medicin fr.o.m. den 2 mars.

Anders Rosengren, öcellspatofysiologi, har förordnats till oavlönad docent samt erhållit anställning som biträdande universitetslektor i ämnet medicinsk forskning 160301-200229.

Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning, har nyligen valts till vice ordförande i Vetenskapsrådets styrelse.

jan sundquist
Jan Sundquist. Foto: Bertil Kjellberg

Professor Jan Sundquists forskargrupp vid Centrum för Primärvårdsforskning har tilldelats 2 miljoner dollar (cirka 18 miljoner svenska kronor) i forskningsanslag av National Institutes of Health (NIH), USA.

Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitets Diabetescentrum, som är årets mottagare av "The DPLU/LUDC Nordic Prize to an Outstanding Young Investigator in Diabetes Research". Priset är personligt och omfattar 50 000 kr.

Olle Melander, professor i internmedicin med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar, har nyligen emottagit det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset för sin forskning om mekanismer bakom diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Priset innefattar bl.a. ett forskningsanslag om 4,5 miljoner kr.


Aktuella disputationer

8 apr Joakim Hertze (klinisk neurovetenskap), ”Pathophysiological Mechanisms and Diagnostic Markers in Alzheimer’s Disease”

15 apr Gull Rukh (genetisk epidemiologi ), “ Genetic determinants of obesity in relation to diet, weight gain and mortality”

15 apr Poya Tababat-Khani (oftalmologi), ”Effects of laser treatment for diabetic retinopathy – a translational approach”

22 apr Linda Johnson (kardiologi), “ Risk factors for atrial fibrillation in population-based studies. Epidemiological perspectives”

22 apr Tibor V Varga (genetisk epidemiologi), ”Genetic determinants of dyslipidemia”

22 apr Hans Lindgren (endovaskulär behandling), ”Invasive treatment of peripheral arterial disease. Focus on intermittent claudication, primary stenting of the superficial femoral artery, quality of life, and chronic pain”

29 apr Beata Borgström Bolmsjö (allmänmedicin), “Aspects of treatment and care of Nursing Home Residents – challenges and possibilities”

 

Halvtidskontroller

13 apr Ferdinando Petrazzuoli (allmänmedicin), "Dementia management in European primary care"

 

Med reservation för tillkommande disputationer och halvtidskontroller. Mer information finns på Intramed. Läs också artiklar om aktuella avhandlingar och doktorander på institutionens hemsida.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

 

Tillbaka till sidans topp