Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 2/2015

2015-09-02

Bästa kolleger,

kristina aakesson

Med förhoppning om att ni alla haft en skön sommar är hösten och därmed vardagen åter här.

Med en blick bakåt konstaterar jag att vi presterar fortsatt mycket bra på Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Förutom det dagliga arbetet är det, liksom tidigare, många som välförtjänt tilldelas utmärkelser och stora anslag. Några av de senaste i raden är omnämnda i detta nyhetsbrev.

Under våren har också fakultetsledningen besökt oss, liksom våra systerinstitutioner, för att diskutera bl.a. framtid och prioriteringar. Institutionens verksamhet imponerade – och samsynen mellan institutionens och fakultetens ledningar visade sig vara stor.

I somras meddelade jag er att Ewa Berthagen slutade på kansliet och under hösten träder Elsa Warkander in som administrativ chef. I samband med detta har vi diskuterat den framtida arbetsordningen på kansliet. Såväl från vår institution som från Translationell medicin har vi kommit fram till att en organisationsmässig återgång till att varje institution ansvarar för sin egen kanslifunktion kommer att underlätta såväl ledningsansvar som service till er i forskargrupperna.

Redan idag arbetar de flesta medarbetarna på kansliet huvudsakligen mot den ena eller andra institutionen. Bedömningen är därför att det i praktiken inte kommer innebära några stora förändringar för varken personalen eller majoriteten av forskargrupper. Samlokaliseringen på CRC fortsätter. Förändringen planeras till årsskiftet vilket ger god framförhållning.

Hälsningar

Kristina Åkesson

 


Höstens program för forskargruppsledare

  • Den 6 oktober - forskargruppsledarmöte
  • Den 17 november – halvdag med chef- och ledarskapstema för forskargruppsledare (eftermiddag)

Boka i din kalender redan nu – inbjudan och program kommer när det närmar sig.

Varmt välkommen!

Kontakt: Kerstin Troein, 040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se


Utbildning - nytt på gång på läkarprogrammet

Porträtt av Christer Larsson. Foto: Björn Martinsson

Frukostmötet för forskargruppsledare den 12 maj handlade bl.a. om förändring och utveckling av fakultetens utbildningar. På plats för att berätta mer fanns:

  • Christer Larsson, ordförande i nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning
  • Peter Svensson, utbildningschef för Skånes universitetssjukvård

Den pågående förnyelsen av läkarprogrammet uppmärksammades, bl.a. med fokus på ledningsorganisation och de kliniska delarna i utbildningen. Ett mål är att säkra att alla studenter erbjuds likvärdiga förutsättningar oavsett studieort.

Läkarprogrammet ska också vara möjligt att enkelt anpassa till det nationella förslag om förnyad läkarutbildning som utredaren Stefan Lindgren föreslagit.

Kontaktperson: Christer Larsson, 046-222 64 33, christer.larsson@med.lu.se


Ny institutionsstyrelse 2016-2018 – valberedning utsedd

En ny valberedning har valts som ett första steg inför kommande val av institutionsstyrelse för perioden 2016-2018.

Valet ägde rum i juni och följande personer ingår i valberedningen: Bodil Ohlsson, Isabel Goncalvez, Charlotte Ling, Thomas Gard och Anna-Maria Ramsay.


Ekonomi – halvårsbokslut

Bokslutet för första halvåret 2015 är klart. Institutionens resultat slutade på +7,6 miljoner kronor, vilket är bättre än budgeterat. Budgeterat resultat för helåret är -4,6 miljoner kr.


Nytt ekonomisystem

Lunds universitet inför fr.o.m. 1 januari 2016 ett nytt ekonomisystem. Pga. förberedelser kan det tillfälligt bli något längre handläggningstider från kansliet i ekonomiärenden. Detta gäller framför allt under september månad, då översättningsarbetet till det nya systemet äger rum.


Vinjettbild från demensdebatt i Almedalen 2015
IKVM på plats i Almedalen!

3 465 arrangemang och 35 000 besökare - ingen sommar utan Almedalen.

IKVM var på plats både genom enskilt deltagande i debatter och samtal samt som arrangör av två egna paneldebatter. Dessa utgjorde samtidigt fakultetens bidrag till universitetets gemensamma program. Läs mer och se videoinspelningarna!


ingemar petersson
Ingemar Petersson är ny forskningschef vid SUS. Bild: Olle Dahlbäck
Ny forskningschef på SUS – läs intervju

Ingemar Petersson har nu hunnit med att avverka sin första tid som ny forskningschef på Skånes universitetssjukhus. Läs intervjun med honom på IKVL:s hemsida: 


Ny personalsamordnare hjälper oss på IKVM

Porträttfoto av Rebecka Kihlberg. Foto: Björn Martinsson

Vi hälsar vår nya personalsamordnare Rebecka Kihlberg välkommen. Hon hjälper IKVM med personalärenden tillsammans med kollegan Claes Moreau. Rebecka Kihlberg ersätter Anne Vähäniemi som nyligen flyttat till systerinstitutionen i Lund, och hon har särskilt fokus på de forskargrupper som Anne tidigare hjälpt.

- Är du osäker på vem du ska prata med kan du alltid kontakta mig eller Claes Moreau så får du hjälp, hälsar Rebecka Kihlberg.

Hon har tidigare arbetat med personalfrågor inom bl.a. Region Skåne och dessförinnan med produktions- och personalplanering i filmbranschen. Rebecka Kihlberg finns på Medicinska institutionskansliet i Malmö, CRC, byggnad 92. Kontaktuppgifter: 040-39 10 54, Rebecka.Kihlberg@med.lu.se


Centre of Excellence  – på besök i framstående miljöer

Porträttfoto av Åsa Wallin. Foto: Björn Martinsson

Forskning, utbildning och hälso- och sjukvård tillsammans!

Vår institution är delaktig i flera miljöer som erhållit Centre of Excellence-stämpel. Reumatologisektionen på Skånes universitetssjukhus uppmärksammades i personaltidningen Närv! före sommaren.  Här berättar Åsa Wallin om en annan excellent miljö – minneskliniken vid SUS.


Grattis till…

Några av den senaste tidens framstående insatser, utnämningar och priser. Allt till personer verksamma vid IKVM:

Docent Sara Regnér har erhållit Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarstipendium 2015 om 250 000 kr. Biancha Ottochian prisades samtidigt för bästa ST-arbete.

Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin, har utsetts till ledamot i regeringens kommission för jämlik hälsa.

Professor Lennart Minthon har erhållit Dagens Medicins utmärkelse Guldskalpellen i kategorin ”Årets förnyare”.

Universitetslektor Isabel Goncalves har tilldelats 2015 års Medeonstipendium om 50 000 kr för framstående forskning inom hjärt-kärldiagnostik med bl.a. en metod för icke-invasiv ultraljudsteknik.

Professor Kristina Sundquist och hennes forskargrupp har tilldelats två miljoner dollar (cirka 18 miljoner svenska kronor) av National Institutes of Health (NIH). Anslaget får de tillsammans med kolleger vid Virginia Commonwealth University och Public Health Institute, Oakland, CA.

Professor Erik Renström har tilldelats Nordens främsta pris inom diabetesforskning, Knud Lundbeck Award, för sina rön om vad som går fel i betacellen vid typ 2-diabetes. Priset delades ut i Oslo i april.

Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning, har tilldelats tre miljoner kr i anslag från AFA Försäkring och har nyligen också  valts in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

Professor Peter M Nilsson har nyligen utnämnts till adjungerad professor vid Syddansk Universitet i Odense.

Professor Marju Orho-Melander har tilldelats 2 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet (ERC).

Charlotte Ling och Patrik Midlöv, är numera professorer i diabetesforskning respektive allmänmedicin vid institutionen.


Aktuella disputationer

18 sept, Moncef Zarrouk, ”Abdominal Aortic Aneurysm – Different Aspects on Screening“

25 sept, Åsa Chaikiat, ”Diabetes: sociodemographic predictors, comorbidity and causes of death“

1 okt, Pawel Buda, ”Targeting voltage-gated calcium channels as treatment for type 2 diabetes”

2 okt, Charlotte Dahlbäck, ”Investigations of fetal cardiac function and venous circulation - experiences with Velocity Vector Imaging”

2 okt, Susanne Thiesen, ”Monocytes and Macrophages, with a focus on Crohn’s disease.”

 

Halvtidskontroller

4 sept Annarita Antelmi ”Is prevention possible regarding hair colouring substances with special reference  to p-phenylenediamine (PPD) and toluene-2,5-diamine (2,5-TDA)?

11 sept Markus Lundgren "Autoimmune beta–cell destruction and type 1 diabetes in children: Risk factors, predictive markers and prevention"

16 sept Cecilia Lenander "Säker läkemedelsänvändning i primärvård"

2 okt Ann-Kristin Björk ”Kontaktallergi för metaller, hur testas det optimalt och hur bedömer vi klinisk relevans?”

Med reservation för tillkommande disputationer och  halvtidskontroller. Mer information finns på Intramed. Läs också artiklar om aktuella avhandlingar och doktorander på institutionens hemsida.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60.

 

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.


Centre of Excellence

Åldrandets stora utmaningar inspirerar minneskliniken

Porträttfoto av Åsa Wallin. Foto: Björn Martinsson
Åsa Wallin

Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus ligger långt framme när det gäller bredd, kvalitet och integration av forskning och utbildning. Något som ifjol bidrog till att man fick utmärkelsen Skåne Centre of Excellence in Health.

Minneskliniken har lokaler och verksamhet i både Lund och Malmö. I Malmö huserar man i den fridfulla miljön på det som förr var Malmö östra sjukhus. Lokalerna är något slitna, men engagemanget och tillförsikten är tydligt kännbar för den som stiger in här.

 

Bland de största i Norden

Verksamhetschefen Åsa Wallin, som själv disputerat på studier vid kliniken, pekar på ett långsiktigt och målmedvetet utvecklingsarbete. Att tänka nytt blev extra nödvändigt när demensvården för ett antal år sedan flyttade ut i öppenvården, i enlighet med en nationell reform.

- I början av 1990-talet var allt slutenvård och här fanns bara patienter med mycket stora minnessvårigheter. Nu har vi inga inlagda och synen på minnessjudomar har förändrats. Folk kan höra av sig med tidiga minnesbesvär, t.ex. när de har svårt att hålla reda på korten i bridge, berättar Åsa Wallin i målande ordalag.

Kliniken är idag bland de största i sitt slag i Norden, med ca 130 medarbetare och ungefär 4 000 läkarbesök per år. Ett 20-tal doktorander är sysselsatta med olika avhandlingsprojekt. Handledningen av läkarkandidater är omtyckt och har nyligen prisats av SYLF i Malmö.

Ofta framhålls minneskliniken i Malmö för sitt breda grepp i både vård och forskning. Inom forskningen innebär det fokus på allt ifrån grundforskning kring tidiga biomarkörer för Alzheimers sjukdom till utvärdering av vårdmetodik som redan är i bruk.

 

Positiv rundgång

Det finns en stor avdelning för kliniska prövningar, och en migrationsskola där vårdpersonal lär om de mångkulturella utmaningar som infinner sig vid minnessjukdom. Mycket handlar om problem som gör sig påminda i patientkontakt och klinisk vardag, och som behöver lösas.

- Det är bland patienterna som idéer och hypoteser uppstår. Det dammsuger vi upp i forskningen och sedan kan vi återgälda direkt i den kliniska verksamheten. Ett slags positiv rundgång, sammanfattar Lennart Minthon, professor och överläkare vid kliniken med ansvar för den forskningsverksamhet som finns här.

Ett framgångsrikt exempel är det numera nationella BPSD-registret* som bland annat ger handfast hjälp i individanpassad omvårdnad av personer med minnessjukdom. Snart går registerupplägget på export till Danmark. Och i det nya projektet Synaps ska olika nivåer i samhället bli bättre på att samverka med patienten i centrum.

Centre of Excellence-utmärkelsen innebär förutom äran att kassan stärks med några miljoner. Bl.a. har forskningen fått ett tillskott genom rekryteringen av Niklas Mattsson, framstående forskare inom neurokemi som närmast kommer från San Francisco i USA.

Text och foto: Björn Martinsson

*Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens

 

Fakta/Skåne Centre of Excellence – in Health
Region Skåne belönar framstående miljöer inom hälso- och sjukvården med en Centre of Excellence-titel. De sökande måste kunna uppvisa att man inom miljön bedriver forskning och klinisk verksamhet på internationell nivå, samt har förmåga att omsätta de nya kunskaperna till klinisk verksamhet till gagn för patienterna.

2014 tilldelades utmärkelsen tre verksamheter: minnesklinken, kranskärlsektionen och diabetologi, samtliga vid Skånes universitetssjukhus.

I motiveringen för minneskliniken står bl.a: ”Minneskliniken som arbetar med en växande och utsatt patientgrupp i samhället har en unik och föredömlig verksamhet. (…) Verksamheten har dessutom skapat en framstående organisation för kliniska studier och vetenskapligt ligger man i den internationella frontlinjen…”

Bedömningsgruppen består till huvudelen av vetenskaplig expertis utanför Skåne.  2014 är första gången då priset delades ut. 

Läs om demenssjukdomar på Aktuellt om vetenskap & hälsa
 
 

Tillbaka till sidans topp