Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 1/2021

2021-02-08

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Efter ett år som präglats av pandemin har vi nu kommit en bit in i 2021. Tyvärr är livet och vår verksamhet fortsatt mycket påverkad av pandemin. Det är mycket viktigt at vi nu alla håller ut och fortsätter att följa nationella, regionala riktlinjer samt inte minst de föreskrifter som kommer från Lunds universitet.

Munskydd för arbete i labb

När det gäller arbete på våra laboratorier är det mycket tydliga inskränkningar. För de som trots allt behöver – och får  – arbeta på våra laboratorier tillhandahåller vi numera munskydd till våra forskare i Malmö verksamma vid vår institution och vid translationell medicin.

Har du behov av munskydd för att arbeta i labbmiljö, kontakta Katarina Westrin-Sjöberg, kansliets administrativa chef: katarina.westrin_sjoberg@med.lu.se

Ny rektor och nya ledningsgrupper

Jag tror att ni alla har noterat att vi har fått en ny rektor, Erik Renström, och med det även en ny dekan, Kristina Åkesson. Vi är naturligtvis mycket glada för detta och ser framtiden an med tillförsikt.

I fakultetsledningen har det för övrigt skett viss förnyelse och en ny vicedekan utsetts, Lena Eliasson. Lena lämnar därmed institutionens ledningsgrupps och uppdraget som FU-prefekt. Vi tackar Lena för ett utmärkt genomfört arbete under många år som FU-prefekt och önskar henne lycka till!

Det betyder att vi sedan 1 januari har en ny FU-prefekt och ledamot i ledningsgruppen vid institutionen och det är Anette Agardh, välkommen Anette!

Nytt år och ny anmälan för din bisyssla

Så här i början av året är det åter dags att påminna om att anmäla bisyssla. Detta ska alla med lärartjänster göra en gång årligen. Även om du inte har någon bisyssla fyller du alltid i formuläret i Primula. Att anmäla bisyssla är en arbetsuppgift som du har skyldighet att utföra.

Till sist stort grattis till …

 • Philipp Kaldis, ny professor i medicinsk forskning med inriktning mot leverns metabolism och sjukdomar.
 • Niklas Mattsson-Carlgren, ny universitetslektor i molekylär medicin regeneration, transplantation och reparation i nervsystemet med inriktning mot plasticitet och funktion.

Patrik

(Patrik Midlövprefekt IKVM)


hr nytt vinjett ikvm

HR-nytt och information från kansliet

Med HR-nytt vill vi som arbetar med HR på medicinska institutionskansliet i Malmö ge dig relevant information och stöd. Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Anmäl din bisyssla för 2021

Enligt Lunds universitets föreskrifter om bisysslor ska samtliga lärare och samtliga chefer som omfattas av avtal om lokal chefskrets årligen anmäla om de har bisysslor eller inte.

Som lärare omfattas följande:

 • professor och gästprofessor
 • adjungerad professor
 • seniorprofessor
 • universitetslektor
 • adjungerad universitetslektor
 • biträdande universitetslektor
 • postdoktor
 • universitetsadjunkt
 • adjungerad universitetsadjunkt 

För mer information om bisysslor, besök Medarbetarwebben

Anmälan om bisyssla ska vara registrerad i Primula senast 31 mars 2021. 

Mer information kommer även att skickas ut under februari månad. Har du frågor, vänligen kontakta personalsamordnare Linnea Gard, linnea.gard@med.lu.se.

Semester 2021

Det kan kännas långt ifrån just nu, men sommaren är snart här och med den semestern. Som du säkert vet vid det här laget måste alla anställda ta ut en huvudsemester om minst 20 dagar per år. Årets sommarsemester ska vara inlagd och attesterad i april (exakt datum för detta kommer i nästa nyhetsbrev). 

Föreläsning för medarbetare vid IKVM

Som ett led i institutionens arbetsmiljöarbete erbjuds ett föreläsningstillfälle per termin inom området. Vårens Zoomföreläsning handlar om kommunikation är den 23 mars klockan 10–12.

Föreläsare denna gång är Marcelo Rivano Fischer, docent vid institutionen för hälsovetenskaper och föreläsningens titel är ”Kommunikation: motorväg eller slingrig småväg?”.

Inbjudan och mer information kommer inom kort och du anmäler dig till Sara Tvermoes: sara.tvermoes@med.lu.se 

Håll utkik efter enkät med frågor om din arbetsmiljö

Under våren skickar vi på kansliets HR ut en personalenkät till alla anställda som vi gärna vill att du besvarar. Enkäten är ett led i fakultetens systematiska arbetsmiljöarbete, och det är viktigt att vi får in så många svar som möjligt eftersom medarbetarnas svar har betydelse i det kommande arbetsmiljöarbetet.

Mer information kommer längre fram, och har du några frågor redan nu är du välkommen att höra av dig till vår arbetsmiljösamordnare, Sara Tvermoes: sara.tvermoes@med.lu.se

Om paketavier från Postnord

För att paket (PostNord parcel) ska levereras till CRC måste du alltid ange leveransadress och besöksadress, alltså inte enbart boxadressen. Paket som adresseras med boxadressen lämnas ute på Fårögatan och avi skickas till mottagaren för upphämtning.

Leveransadressen kan endast ändras av avsändaren. Så om en paketleverans felaktigt hamnar på Fårögatan är det möjligt att kontakta avsändaren och be denne att i sin tur kontakta Postnord för att ändra leveransadress för paketet. I annat fall är det möjligt att låta paketet gå tillbaka till avsändaren och göra en ny beställning med den rätta adressen.

Kom ihåg! Det är alltid leveransadressen som ska anges när du beställer paket. Använd därför inte boxadressen.

Vill du eller dina medarbetare lära er mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) kommer att arrangera Primula-webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer under våren 2021. Första tillfället är 24 februari för medarbetare och chefer och 25 februari för källrapportörer. Fler tillfällen kommer att erbjudas under 2021.

 • För mer information och anmälan, se SSC:s hemsida www.statenssc.se, under rubriken ”Kalendarium”. 

Skadligt bruk – grundläggande föreläsning om alkohol-, drog- och spelproblem på arbetsplatsen

Skadligt bruk av exempelvis alkohol, droger, läkemedel och spel kan leda till ökad risk för ohälsa bland anställda, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador, ökad frånvaro samt en negativ effekt på arbetsmiljön i stort. Sammantaget leder dessa risker till ökade kostnader för såväl samhället, arbetsgivaren som den enskilde. Det är därför viktigt att vi arbetar förebyggande och lär oss se signalerna när en anställd har bekymmer med skadligt bruk.

Nästa tillfälle är 9 mars och vänder sig till alla anställda vid Lunds universitet. Föreläsningen ges enbart på svenska.

Online career programmes for doctoral students and postdocs

The extraordinary circumstances we all find ourselves in make it more important than ever that early-stage researchers plan carefully, act strategically and are highly proactive when it comes to pursuing their careers. Participation in our online career programmes can lead to individual solid career plan and adding substance to future staff appraisal.

The programmes are free of charge and in English. This is the last chance to participate in these particular programmes (at least for some time).

Karriärprogram för doktorander och postdocs

Universitetet har länge erbjudit onlineprogram för doktorander och personer i postdoktorala anställningar. Programmen har underlättat för medarbetare att planera sin framtida karriär, inom eller utanför akademin. Dessa har varit till hjälp vid utvecklingssamtal och för beslut som rör karriären.

Nu kör vi de sista programmen, i alla fall för ett bra tag framåt. Onlineprogrammen är kostnadsfria och hålls på engelska.

Karriärutveckling för akademisk personal

Lunds universitet erbjuder ett brett utbud av aktiviteter som bidrar till karriärutveckling för akademisk personal, antingen inom akademin eller utanför. Det finns aktiviteter anpassade för doktorander, postdoktorala medarbetare och forskargruppsledare. Anmälan är öppen för aktiviteterna under våren 2021. 

De karriärutvecklande aktiviteterna ges på engelska, sker via Zoom eller motsvarande och är kostnadsfria för deltagare och institutioner.


pamela buchwald och naija azhar
Pamela Buchwald och Naija Azhar.

Titthål vid brusten tjocktarm säker metod på sikt

Titthålsoperation, så kallat laparoskopisk lavage med sköljning av bukhålan, är en relativt ny metod vid brusten tarmficksinflammation. Forskare från Lunds universitet visar i en ny randomiserad studie att metoden är lika säker som traditionell kirurgi, och dessutom minskar risken för stomi. Studien är publicerad i JAMA Surgery.

– Återfall av sjukdomen är vanligare efter den nya behandlingsmetoden med titthålsteknik, som hos en tredjedel av patienterna leder till en planerad tarmoperation. Däremot behöver betydligt färre patienter stomi, säger Pamela Buchwald, docent vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö som har lett studien från Malmö.

Studien som nu publiceras i JAMA Surgery har letts av forskare från Lunds universitet och norska forskare inom ramen för SCANDIV-studien, en multicenterstudie som engagerat 21 svenska och norska sjukhus, och där Skånes universitetssjukhus i Malmö också medverkar. SCANDIV-samarbetet studerar bland annat behandlingsstrategier vid komplicerad divertikulit.

I den aktuella studien ingick totalt 145 patienter där 74 randomiserades till titthålsoperation med sköljning av bukhåla (laparoskopisk lavage) och 71 till traditionell tarmoperation. Forskarna följde under fem år upp samtliga patienter förutom tre.

Resultaten visade att allvarliga komplikationer som dödlighet och ytterligare operationer var lika mellan grupperna. Stomi var fyra gånger vanligare hos levande patienter med tarmoperation, 33 procent, jämfört med laparoskopiskt lavage, åtta procent.

Återfall av sjukdomen var vanligare hos patienterna som behandlats med laparoskopiskt lavage (21 procent respektive fyra procent) och en tredjedel av dessa patienter behövde genomgå en planerad tarmoperation. Ingen skillnad i livskvalitet fanns mellan grupperna.

Fakta divertikulit

Tarmfickor i tjocktarmen förekommer hos 30–40 procent av befolkningen i västvärlden. Mindre än tio procent av dessa får tarmficksinflammation, så kallad divertikulit. Förekomsten av brustna tarmfickor är i västvärlden närmare två av 100 000 invånare per år. Akut brusten tarm med bukhinneinflammation är en allvarlig komplikation av divertikulit som delas in i bukhinneinflammation med var eller avföring. Om tillståndet inte behandlas är dödligheten och komplikationsrisken hög, och patienter med brustna tarmfickor kräver akut operation.


fakultetswebb startsida drupal8

Fakultetens webbplats har nytt utseende

Från och med den 2 februari 2021 möts du av ett nytt utseende på webbsidorna när du besöker fakultetns webbplats, medicin.lu.se

Webbplatsens innehåll presenteras nu enligt det nya utseende som Lunds universitet gemensamt tagit fram.

Förutom att det ser annorlunda ut har anpassningen till visning i mobilen förbättrats. Även ett par tidigare problem som påverkade webbtillgängligheten har åtgårdats.

Innehållet på webbplatsen är till största delen detsamma som tidigare. 


Erik Renström ny rektor vid LU: Se rektorsinstallationen i efterhand

Den 22 januari 2021 installerades Erik Renström som rektor för Lunds universitet vid en högtidlig ceremoni.

Ny fakultetsledning från 2021

Från 1 januari 2021 är Kristina Åkesson ny dekan och Martin L. Olsson ny prodekan för medicinska fakulteten.

Aktuell ledningsgrupp vid fakulteten:

Kristina Åkesson
Dekan

Martin L. Olsson
Prodekan med ansvar för forskningsinfrastruktur och strategiska frågor

Maria Björkqvist
Vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Karin Jirström
Vicedekan med ansvar för forskarutbildning och ALF

Heiko Herwald
Vicedekan med ansvar för hållbarhet, samverkan och etik

Lena Eliasson (NY)
Vicedekan med ansvar för medarbetarskap, arbetsmiljö och infrastruktur

David Gisselsson Nord (NY)
Vicedekan med ansvar för internationalisering och rekryterin


Facility Management: Nya organisation på plats

Från årsskiftet är den nya organisationen Facility Management (FAMA) komplett. Styrelsen i FAMA har redan varit igång i några månader och från 1 januari gick våra tre serviceorganisationer för BMC, CRS och HSC samman i en enda enhet under FAMA. Nu börjar resan med att bygga upp en ny och modern organisation.


Ökade inreserestriktioner för utländska medborgare

Från och med den 6 februari måste icke-svenska medborgare visa upp ett negativt covid-19-test för pågående infektion vid inresa till Sverige, oavsett varifrån man reser. Covid-testet ska vara mindre än 48 timmar gammalt. Syftet är att minska risken för smittspridning av de nya varianter av coronaviruset som har upptäckts i flera länder.

Regeringens beslut om inreseförbud för inresande från tredjeland samt Danmark och Storbritannien omfattar nu även Norge. Undantaget är personer som bor eller arbetar i Sverige. De som reser in i Sverige från Danmark, Norge eller Storbritannien, som inte är svenska medborgare, måste vid inresa till Sverige, visa upp någon form av dokumentation på att man är anställd eller studerande. Det kan var anställningskontrakt, lönespecifikation eller liknande.

Additional travel restrictions for foreign travellers from 6 February

Employees and students who are traveling from UK or Denmark to Sweden to work need to show some documentation for employment. Please note that it is the traveler’s own responsibility to verify this in the border control, e.g. with employment contract, service contract, pay slips or extracts from the population register. 

 
On February 3rd the Swedish government declared that a negative Covid-19 test is required for all non-Swedish citizens entering Sweden. The test must not be older than 48 hours. The new travel restriction will be put into effect from the 6th of February, and is valid until 31 March, or until further notice.


Grattis till ...

Niklas Mattsson-Carlgren, som ingår i forskargruppen klinisk minnesforskning, är befordrad till universitetslektor i molekylär medicin regeneration, transplantation och reparation i nervsystemet med inriktning mot plasticitet och funktion från 1 februari 2021. 

Philipp Kaldis är befordrad till professor 28 januari 2021, och blir därmed professor i medicinsk forskning med inriktning mot leverns metabolism och sjukdomar. 

Ewan Pearson är anställd som gästprofessor i precisionsmedicin i diabetes och fetma på tio procent från 1 februari


Anslag och stipendier

Håll koll på aktuella stipendier du kan söka från fakulteten och andra.


Aktuella disputationer

Disputation: Olof Asplund i ämnet biomedicin med inriktning medicinsk bioinformatik
Startar: 19 mars, klockan 13
Avhandlingens titel: Data integration and visualisation in type 2 diabetes research and care: from biological mechanisms to precision medicine

Disputation: Najia Azhar i ämnet klinisk medicin med inriktning kirurgi
Startar: 9 april, klockan 9
Avhandlingens titel: New treatment aspects of acute diverticulitis

Disputation: Sten Axelsson Fisk i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning socialmedicin
Startar: 23 april, klockan 9
Avhandlingens titel: Society Inhaled - Social Epidemiology of COPD

Halvtidskontroller


Följ institutionens omvärldsbevakning

bevakning binoculars pixabay

Debatt och nyheter från media, pressmeddelanden och information från myndigheter, departement och offentlig förvaltning direkt i din e-post! Förutsättningen för att ta del av denna omvärldsbevakning är att du har en e-postadress vid Lunds universitet. Kontakta institutionens kommunikatör Tove Gilvad för att bli uppsatt på sändlistan för Morgonutskicket. 

Hör även av dig om du har vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift som du antar har ett intresse för en större allmänhet.

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Hör av dig till prefekt Patrik Midlöv.

Tillbaka till sidans topp