Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 1/2017

2017-02-07

Bästa kolleger,

 

Jag hoppas att alla har fått en god start på det nya året! För prefekt och ledningsgrupp kännetecknas årets början bland annat av att det är bokslutstider. En summering av det gångna året visar att institutionen gick med ett mindre plus vilket var ganska väl i överensstämmelse med prognosen.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

En närmare analys av siffrorna visar att våra externa intäkter glädjande nog ökar, men det innebär tyvärr inte att institutionens gemensamma ekonomiska utrymme per automatik blir större. Förutom generella kostnadsökningar beror det bland annat på att fakulteten och den centrala nivån på universitetet tar allt större del i overhead.

För alla forskande medarbetare, oavsett var i forskarkarriären man befinner sig, så är det också ansökningstider för bl.a. VR:s projektbidrag. Det innebär mycket arbete, och jag vill önska alla som är igång med ansökningar lycka till!

Vänliga hälsningar

Kristina Åkesson
prefekt


Vårens styrelsemöten

Första halvåret 2017 sammanstrålar styrelsen onsdagen den 15 februari samt onsdagen den 24 maj.


Vårens forskargruppledarmöten

Vårens möten för forskargruppledare äger rum:

  • Fredagen den 10 mars (frukostmöte)
  • Fredagen den 21 april (eftermiddag)
  • Onsdagen den 24 maj (frukostmöte)

Boka gärna in i kalendern redan nu, inbjudan kommer via e-post.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Rättvis och rättvisande examination - för alla

Porträttfoto av Björn Rosengren. Foto: Björn Martinsson

Läkarprogrammet vid Lunds universitet har styrt upp kunskapsmätningen och erbjuder därmed kanske landets rättssäkraste examination av den populära utbildningen. Bland annat används numera MCQ (multiple choice question) istället för kortsvarsfrågor.

- En del studenter var rädda för att MCQ skulle leda till alltför detaljorienterade och perifera frågor. Men frågorna testar samma kunskaper som tidigare - fast på ett annat sätt, berättar examinator Björn Rosengren.


Vi hälsar geriatrik välkomna till IKVM

Den 1 januari 2017 flyttade forskargruppen för geriatrik vid Institutionen för hälsovetenskaper över till oss på IKVM. Forskargruppen, som leds av Sölve Elmståhl, är redan sedan tidigare geografiskt placerad vid CRC i Malmö.


LUCRIS och webbnytt - boka ett möte och kom i gång

Tangenter dator. Foto: Mostphotos

Det händer en hel del kring universitetets forskningsinformation på webben just nu. Ändringarna påverkar även oss på IKVM.

Institutionens kommunikatör Björn Martinsson besöker gärna din forskargrupp vid lämpligt tillfälle och berättar mer om hur man uppdaterar sin personliga forskningspresentation i den nya webbportalen LUCRIS samt hur forskargrupper med egen hemsida påverkas av förändringarna framöver. Hör gärna av dig för att boka tid.

Kontakt: Björn Martinsson, 040-39 10 60, bjorn.martinsson@med.lu.se


Sara Tvermoes vår nya personalsamordnare

Porträttfoto av Sara Tvermoes. Foto: Björn Martinsson

Nu är IKVM:s nya personalsamordnare Sara Tvermoes på plats.

Sara står tillsammans med Claes Moreau för institutionens HR-kompetens och det är till dem du vänder dig för hjälp med personalärenden.

Vi hälsar Sara välkommen, som vill ta tillfället i akt att påminna om vikten att tänka framåt i personalärenden:

- När det är möjligt kontakta mig alltid i god tid, så sparar vi tid och når ett bättre resultat.

Närmast kommer Sara från Arbetsförmedlingen och hon har tidigare arbetat som rekryterare på ett privat företag. Lunds universitet är en återkomst på så vis att hon studerat här och bland annat tagit en masterexamen i psykologi med inriktning arbetspsykologi.

- Jag trivdes väldigt bra på universitetet som student, och är glad över möjligheten att via jobbet återknyta kontakten med en spännande och dynamisk värld.

Du når Sara Tvermoes på 040-39 10 54 alt. 072-719 92 89, sara.tvermoes@med.lu.se Uppgifterna finns också på institutionens hemsida.


Folkhälsoprogrammet populärt

Porträttfoto av Martin Stafström. Foto: Björn Martinsson

Landets mest sökta internationella masterutbildning vid universitet/högskolor är  - folkhälsovetenskap i Malmö. Det visar färsk statistik från Universitets- och högskolerådet där det också framgår att nio av de tio mest sökta utbildningarna återfinns vid Lunds universitet.


Större utlysningar från VR och ERC

ERC har för närvarande en utlysning av Proof of concept-anslag öppen.

Notera att det finns också indikativt datum för kommande ERC-utlysning av Advanced Grant senare under året.

Som många säkert känner till närmar sig också öppningen av Vetenskapsrådets utlysning för projektbidrag – den 15 februari. Samtidigt öppnar ytterligare några utlysningar inom medicin och hälsa.


Utveckling av diabetesläkemedel stöds av nybildad stiftelse

albert salehi
Albert Salehi

Docent Albert Salehi och professor emeritus Claes Wollheim vid Lunds universitets diabetescentrum är det första forskningsprojektet som stöds av den nya stiftelsen FORGET som lanserades i samband med Medicon Village’s femårsjubileum i januari 2017. Forskningen gäller ett nytt läkemedel mot typ 2-diabetes med potential att vara klart för klinisk prövning inom två år.


Nå ut med forskningen genom The Conversation

Lunds universitet har som första skandinaviska universitet blivit medlemmar i det brittiska The Conversation. Det är ett verktyg för alla forskare att publicera sig populärvetenskapligt under eget namn och genom att materialet är öppet och fritt att dela (Creative Commons) kan det få stor spridning då det ofta plockas upp av stora, internationella medier, inte minst i Storbritannien.

Rektors ledningsråd ser över nya möjligheter att stärka arbetet för att få ut kunskap och forskningsresultat till allmänheten i tider då mediehus slås ihop och skär ner sina redaktioner. Medlemskapet i The Conversation har Lunds universitet på prov i ett år från den 1 februari 2017.

Kontakt: katrin.stahl@med.lu.se eller bjorn.martinsson@med.lu.se


Diabetesforskning uppmärksammas under ERC-vecka

2017 fyller Europeiska forskningsrådet (ERC) 10 år, vilket uppmärksammas med ERC-veckan den 13-19 mars då forskning som blivit verklighet tack vare ERC visas upp runt om i Europa.

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) arrangerar som en del av ERC-veckan två seminarier måndagen den 13 mars. Titeln är gemensam för båda seminarier, ”Forskning för bättre folkhälsa – framsteg inom typ 2-diabetes, fetma och hjärtsjukdomar”. Det ena, som ges redan på eftermiddagen, är på engelska och vänder sig till professionen medan kvällsseminariet är på svenska och anpassat för allmänheten.

Kontakt: sara.liedholm@med.lu.se


Grattis till…

Björn Ekman, oavlönad docent i hälsoekonomi med inrikting global hälsa fr.o.m. den 1 december 2016.

Porträttfoto av Margaretha Persson. Foto: Björn Martinsson

Margaretha Persson (bilden), oavlönad docent i kardiovaskulär epidemiologi fr.o.m den 13 december 2016.

Claes Hjalmarsson, oavlönad docent i kirurgi fr.o.m. den 4 januari 2017.

Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi, tilldelas Leif C Groops pris om 100 000 kr för framstående diabetesforskning. Läs mer

Docent Niklas Mattsson har nyligen tilldelats en utmärkelse för sin Alzheimerforskning och ett pris om 10 000 euro av franska La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer. Läs mer

Porträttfoto av Kristina och Jan Sundquist. Foto: Bertil Kjellberg

Kristina och Jan Sundquist, båda distriktsläkare samt professorer i allmänmedicin vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF) har adjungerats till professorer vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA. Utnämningarna möjliggör nya forskningsutbyten för CPF. Läs mer

Docent Oskar Hansson har tilldelats Alzheimerfondens stora forskningspris 2017 om 2,5 miljoner kronor. Han har också tillsammans med nordiska kolleger erhållit ca 10 miljoner kr från Olav Thon Stiftelsen för att undersöka om mikrogliaceller kan bli en måltavla för behandlingar. Läs mer


Disputationer

10 feb Joana Alves Dias (folkhälsovetenskap med inriktning nutritionsepidemiologi) ”Diet and postmenopausal breast cancer. With focus on low-grade inflammation.” Huvudhandledare: professor Gunilla Nordin Fredrikson

17 feb Marcus Cöster (klinisk medicin med inriktning ortopedi) ”The Effects of Increased Physical Activity in Childhood on Fracture Risk, Musculoskeletal Development, and Academic Achievement” Huvudhandledare: professor Magnus Karlsson

3 mars Ann-Kristin Björk (klinisk medicin med inriktning dermatologi) ”Patch testing with metals, with focus on gold” Huvudhandledare: docent Cecilia Svedman

10 mars Annarita Antelmi (klinisk medicin med inriktning yrkes- och miljödermatologi) ”Permanent hair dyes: Exposure and prevention.” Huvudhandledare: docent Cecilia Svedman

16 mars Ann Nozohoor Ekmark (klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi och barnkirurgi) ”Kliniska studier av hypospadi” Huvudhandledare: professor Henry Svensson

24 mars Peder Rogmark (kirurgi) ”Implementing Modern Incisional Hernia Repair Techniques.” Huvudhandledare: docent Agneta Montgomery


Läkarprogrammet

 

Porträttfoto av Björn Rosengren. Foto: Björn Martinsson

Björn Rosengren berättar om det nya sättet att arbeta med examinationer
på läkarprogrammet.

Rättvis och rättvisande examination - för alla

Bedöms mina tentasvar lika som kurskamratens i Helsingborg? Ställs samma krav för att få godkänt? Läkarprogrammet vid Lunds universitet har styrt upp kunskapsmätningen och erbjuder därmed kanske landets rättssäkraste examination av den populära utbildningen.

Björn Rosengren är forskare och läkare med ortopedi som specialitet, men han är också examinationsansvarig på läkarprogrammets termin 8 vid Lunds universitet. Examinationsansvarig är en ganska ny befattning, och det finns sedan höstterminen 2016 en sådan knuten till samtliga 11 terminer på utbildningen.

Examinatorn ansvarar bland annat för att samtliga examinationer på alla tre studieorter blir likvärdiga och håller samma nivå, oavsett vem som skrivit frågorna eller bedömt studenterna.  För att främja en objektiv bedömning är rollen som examinationsansvarig dessutom skild från och går inte att kombinera med en framträdande roll i undervisningen.

 

Val mellan färdiga svar istället för att skriva

Förutom att det ska vara rättvist och identiskt/likvärdigt kan fördelarna efter nyordningen på läkarprogrammet sammanfattas så här:

  • En mer exakt bild av vad studenterna faktiskt kan.
  • Enklare att följa och jämföra resultat över tid.
  • Färre överklaganden.
  • Färre diskussioner om tentafrågor och bedömningen av dessa.

En stor praktisk skillnad jämfört med tidigare för både lärare och studenter är att kortsvarsfrågorna försvunnit från tentamina. De har ersatts av MCQ (multiple choice question) där studenterna väljer mellan fyra alternativ. Kan det bli lika bra? Absolut, menar Björn Rosengren och berättar att även studenterna i huvudsak är nöjda:

- En del studenter var rädda för att MCQ skulle leda till alltför detaljorienterade och perifera frågor. Men frågorna testar samma kunskaper som tidigare - fast på ett annat sätt.

 Bland lärarna på termin 8 var det inte alla som var odelat positiva inför förändringen, men inställningen har sedan starten svängt, berättar Björn Rosengren:

- Som lärare måste du tänka annorlunda när du skriver tentamensuppgifter, och det är såklart en omställning från det du varit van vid tidigare.

 

Slopad AT kan kräva nya sätt att jobba

Och att välja mellan fyra svarsalternativ behöver inte heller bli enklare än att själv formulera ett svar ifall någon tror det, förklarar han.

- Vi använder MCQ single best answer, där alla alternativ kan vara rätt men ett alternativ är mest rätt.

Flera närliggande och realistiska svarsalternativ ställs alltså mot varandra på ett vis som ger tydligt besked huruvida studenterna inhämtat kunskapen eller ej. Hänsyn tas också till att man har 25 procents chans att gissa rätt när gränsen för godkänt ska sättas. Gränsen justeras även utifrån hur lätt eller svårt det aktuella provet var, istället för att man endast jämförs inbördes i gruppen.

Björn Rosengren tror att en examination där risken för godtyckliga bedömningar minimerats har framtiden för sig:

- Om AT-momentet försvinner från läkarutbildningen, vilket mycket talar för, så blir det ännu viktigare att säkerställa vilka kunskaper studenterna har när de ska börja jobba.

Text och foto: Björn Martinsson

Fotnot. Docent Björn Rosengren handhar examinationsansvaret för termin 8 på delegation av professor Magnus Karlsson.


 Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Har du seminarier och evenemang av intresse för många? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.

För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.