Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 1/2016

2016-02-03

Bästa kolleger,

 

Våren närmar sig och vi har tagit klivet in i den period då det råder full aktivitet med allt samtidigt: forskning, undervisning, handledning och disputationer, konferenser, ansökningar m.m.

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Förutom att vi påbörjat ett nytt år så innebar årsskiftet också startskottet för vårt nya kansli på institutionen. Elsa Warkander fortsätter en tid till som tillförordnad administrativ chef – rekryteringsprocessen är i full gång. Vårt nya kansli har nu även fått en utförligare presentation på hemsidan som gör det lättare att hitta rätt person. Mer om detta i brevet nedan.

Inom kort påbörjar jag också årets medarbetarsamtal med samtliga forskargruppchefer. Det är både en spännande och angelägen uppgift och ett viktigt underlag i mitt arbete som prefekt och för att jag och ledningsgruppen ska kunna agera praktiskt och strategiskt för institutionens bästa.  Vill därför också lyfta vikten av medarbetarsamtal inom forskargrupperna inte minst eftersom det ger möjlighet att planera kompetensutveckling för alla.

Så här i årets början vill jag även passa på att hälsa vår nyvalda styrelse välkommen och likaså Lena Eliasson som är ny biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning.

Hälsningar

Kristina Åkesson


Här är IKVM:s kansli!

Från och med 2016 har institutionen sitt eget kansli för funktioner inom ekonomi, personal och kommunikation. Flertalet medarbetare känns igen och liksom tidigare hittar du alla utom Kerstin Troein i kanslilokalerna ovanför biblioteket på CRC (byggnad 92, plan 11). Kerstin finns i byggnad 28, plan 11 på CRC.

Personalen på kansliet hälsar dig välkommen för att få hjälp med dina ärenden!

Kontakt: elsa.warkander@med.lu.se


Vårens program för forskargruppsledare

En påminnelse om vårens program - 2016 anordnas två frukostar för forskargruppsledare:  Onsdagen den 17 februari kl 07.30-08.45 och tisdagen den 10 maj, samma klockslag. Mer info kommer. Boka in i kalendern redan nu och varmt välkommen!

Onsdagen 17 februari, vid årets första frukostmöte, kommer vi bland annat åter att få en uppdatering kring nyheter inom läkarutbildningen.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Vårens styrelsemöten

Institutionsstyrelsen har två planerade sammanträden under våren, onsdagen den 10 februari samt onsdagen den 25 maj.

Kontakt: kerstin.troein@med.lu.se


Seminarium för forskare: Vad är offentligt och allmän handling inom forskningen?

Kan vem som helst kräva att få se mina opublicerade data? Denna angelägna fråga kring försöksdata, publikationer och patent samt frågor om vad som skall sparas och vara tillgängligt framöver kommer att belysas vid seminariet. Institutionen har bjudit in jurist Carl Petersson, Sektion juridik och dokumenthantering, Lunds Universitet, för att klargöra vad som gäller.

Tid: Onsdagen 16 mars, kl 15-17
Plats: CRC 91-12-013/014

Kontakt: erik.renstrom@med.lu.se


Gemensam prenumeration på Dagens Medicin

Institutionen har tecknat en ettårig prenumeration på nätupplagan av Dagens Medicin. Prenumerationen gör det möjligt för alla forskargruppchefer att förutom nyhetsartiklar ta del av fördjupad läsning om specialistområden, digitalt arkiv med gamla nummer samt inbjudningar till olika seminarier och events.

Ett login skickas inom kort ut till samtliga forskargruppsledare. Vill du läsa papperstidningen finns ett exemplar på IKVM:s kansli. Tidningen finns bl.a. också på Patientforum på CRC.

Kontakt: bjorn.martinsson@med.lu.se


Få hjälp med programhanteringen

Tangenter dator. Foto: Mostphotos

IT-service erbjuder sig numera att avgiftsfritt sköta licenshanteringen av programvaror åt forskargrupper vid fakulteten. Efter godkännande från gruppens chef skaffar de licenser från LDC och internfakturerar kostnaderna.

Grupperna behöver därför  inte ha någon egen registerad programansvarig hos LDC. Vad gäller programmet SPSS kan IT-service licensserver användas för alla datorer som är uppkopplade mot Medicinska fakultetens nät. För de datorerna blir programmet gratis. För personer som behöver använda programmet utanför vårt nät skaffar vi en enskild licens åt personen, vilket gruppen får bekosta på vanligt sätt.

Kontakt: Björn Erdal, biblioteks- och ITK-enheten, 040-39 15 13, bjorn.erdal@med.lu.se


Doktorandkurs - forskningsinnovation och mervärde inom life science

Medicinska fakulteten, Lunds tekniska högskola och LU Innovation ger under mars och april kursen Research Innovation and value creation in the life science area där du som är doktorand får kunskap och verktyg att se ditt forskningsprojekt i ett större perspektiv.

Fokus är på innovationsmöjligheter/life science och hur du på olika sätt skapar nytta och mervärde utifrån dina forskningsresultat. Patent och finansiering är frågor som berörs. Fullföljd kurs ger tre poäng.


LUCRIS försenat

LUCRIS (Lund University Current Research and Information System) är Lunds universitets nya forskningsinformationssystem för webben med möjlighet att presentera sin egen och gruppens forskning, publikationer, CV m.m.

LUCRIS kommer att ersätta LUP (Lund University Publications) som registreringsgränssnitt för publikationer samt på sikt fakultetens forskningsdatabas.  Alla publikationer som finns registrerade i LUP kommer vid övergången att överföras till det nya systemet.

Tidsplanen för LUCRIS är något försenad. Inmatning påbörjas i april och den publika portalen beräknas öppna i maj.

Samtliga forskargrupper på IKVM får ytterligare information inför lanseringen.

Kontakt: bjorn.martinsson@med.lu.se


Grattis till…

Patrik Midlöv, allmänmedicin, som befordrats till en professur i samma ämne.

Malin Engfeldt, Enheten för yrkes- och miljödermatologi , förordnad till oavlönad docent i experimentell dermatologi.

Daniel Agardh, Enheten för diabetes och celiaki, har anställts som adjungerad universitetslektor i pediatrik (20 procent) 1 feb 2016 – 31 jan 2018.

Professor och diabetesforskare Paul Franks som nyligen tilldelats ERC:s Consolidator Grant om 1,9 miljoner euro. Paul Franks är chef för forskargruppen Genetisk och molekylär epidemi vid Lunds universitets diabetescentrum.

Forskarstuderande Anton Reepalu, Enheten för infektionssjukdomar, som tilldelats 75 000 kr i anslag för hiv/aids-forskning från Stiftelsen läkare mot aids forskningsfond.

wattmo
Carina Wattmo

Carina Wattmo, forskare och statistiker vid Enheten för klinisk minnesforskning, som mottagit Hjärnfondens postdoktorala stipendium om 280 000 kr för forskning om Alzheimers sjukdom.

Docent Oskar Hansson vid Enheten för klinisk minnesforskning har utsetts till Wallenberg Clinical Fellow 2015. Med utnämningen följer ett anslag på totalt närmare sex miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.


Aktuella disputationer

12 feb Pernilla Garmy, ” Hälsopromotion i skolan. Utvärdering av DISA - ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar”

18 mars Emilie Krite Svanberg, “Non-invasive optical monitoring of bound and free oxygen in humans”

1 apr Fredrik Olofsson, “Mesenteric lymph node spread and optimal mesenteric resection in colon cancer”

8 apr, Joakim Hertze, “Pathophysiological mechanisms and diagnostic markers in Alzheimer’s disease”

Med reservation för tillkommande disputationer. Mer information finns på Intramed. Läs också artiklar om aktuella avhandlingar och doktorander på institutionens hemsida.


Följ IKVM:s dagliga omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se, 040-39 10 60

Tyck till!

Har du synpunkter, tankar och idéer kring nyhetsbrevet? Du är välkommen att höra av dig till prefekt Kristina Åkesson eller kommunikatör Björn Martinsson.
För mer information och nyheter om IKVM - besök institutionens hemsida.

 

Tillbaka till sidans topp