Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyhetsbrev IKVM 1/2015

2015-02-16

Bästa kolleger,

Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

 

Styrelsen förlängde i december mitt förordnande som prefekt, t.o.m. 2017. Jag är tacksam för förtroendet att få fortsätta att leda vår institution i en tid av snabba förändringar och många spännande möjligheter!

Tillsammans med ledningsgruppen hoppas jag kunna arbeta vidare för att på konstruktivt vis tillvarata våra intressen inom forskning och utbildning.

En stor fråga under 2015 är framtiden för de strategiska forskningsområdena. Två av dessa två koordineras från IKVM. De strategiska områdena var nationella satsningar, de är nu under utvärdering, så frågan är vad händer sedan?

Kanske har du liksom jag också reflekterat över att forskningen numera ofta söker sig till nya konstellationer. Det sker genom centrumbildningar och nätverk som går över traditionella organisationsgränser. Det nyligen etablerade metaboliska centrumet i Malmö är ett av flera exempel. Denna trend fortgår – och vi ska vara med och göra det bästa av möjligheterna för att främja institutionens forskning och utbildning.

Även omdaningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården fortsätter. På IKVM har vi på olika vis strävat efter insyn och medverkan i vad som händer hos våra närmsta grannar. På SUS har vi därför numera bl.a. divisionsrepresentation och på motsvarande vis finns en av sjukhusets divisionschefer, Anders Dybjer, i vår ledningsgrupp.  Men vi behöver också titta åt andra håll än SUS - inom sjukvården finns idag ett växande antal aktörer och utförare, ett faktum som på olika vis påverkar oss.

Jag välkomnar ditt engagemang i frågor som rör institutionens vardag och framtid! Och för dig som är forskargruppsledare – väl mött på vårens möten! Nytt i vår är möjligheten att ses vid lunchtid, för att underlätta för dig som har svårt att delta på morgonen.

Hälsningar

Kristina Åkesson

 


Porträttfoto av Isabel Goncalves. Foto: Sara Liedholm
Några tankar från en ledarskapsdag

Forskargruppsledaren Isabel Goncalves delar med sig av erfarenheter från en workshop som väckte både tankar och känslor.


Ekonomi - bokslut och budget

Institutionens resultat för 2014 slutade på +6,2 miljoner kronor. Det innebär att överskottet blev något större än budgeterat. Inom utbildning blev resultatet bättre än i prognosen, +4,3 miljoner kronor, medan forskningen tvärtom stannade på en något lägre siffra än bugeterat, +1,9 miljoner kronor.

- När det gäller budget för 2015 är det första gången budget läggs fullt ut på varje forskargrupp. Budgeterat resultat är för 2015 ca -10 miljoner kronor, varav -2 miljoner kronor är på GU och resten på forskningen. 10 forskargrupper flyttade den 1 januari 2015 till institutionen för translationell medicin, vilket ökar osäkerheten i budgeten något, berättar Ewa Berthagen, administrativ chef på Medicinska institutionskansliet i Malmö.


Forskargruppsledarmöte – nu även på lunchtid

Före sommaren finns två forskargruppsledarmöten inplanerade. Nu provar vi för första gången att hålla ett av mötena lunchtid för att fler ska ha möjlighet att delta. (En separat inbjudan skickas till samtliga forskargruppsledare när mötesdatum närmar sig.) Varmt välkommen!

  • Lunchmöte fredagen den 10 april kl 12.30 -14.00.
  • Frukostmöte tisdagen den 12 maj kl 07.30-08.45

Aktuella disputationer

20 feb Sami Alkayyali, "Genetics of Complications in Patients with Type 2 Diabetes"

20 feb Jennie Wickenberg,  ”Investigations into the Effects of Turmeric, Cinnamon and Green Tea on Glycaemic Control and Liver Enzymes”

27 feb Adel Bengabr, “Chimney Graft Technique in Endovascular Repair of the Aorta”

3 mars Georg Hindy, “Genetic variations in type 2 diabetes and cardiovascular disease: a focus on gene-lifestyle interactions and Mendelian randomization”

18 mars Sanjib Saha, “Lifestyle Intervention from a Health Economics Perspective”

20 mars Christian Buttazzoni, “Bone mass from childhood to adulthood”

26 mars Taye Tolera Balcha, “Tuberculosis case finding in HIV-positive persons”

17 april Vikas Choudhry, “Trading in sexual currency: Transactional sex, sexual coercion and sexual behavior among young people in Uganda”

Mer information om disputationerna finns på Intramed. Läs också artiklar om aktuella avhandlingar och doktorander på institutionens hemsida

 

Halvtidskontroller

27 mars, Rickard Claesson, “Graviditetsdiabetes i Skåne  — evaluering av alternativa diagnostiska metoder med fokus på gränsvärden för plamaglukos och HbA1c”

21 april Mikael Gottsäter, "Aspects of vascular ageing and arterial stiffness in a defined population, the Malmö Diet Cancer Study"

(Meddela kommande halvtidskontroller till bjorn.martinsson@med.lu.se )


Grattis till…

Elisabet Londos, universitetslektor inom klinisk minnesforskning, som utsetts till bästa handledare av SYLF i Malmö.

Lennart Minthon, professor i psykiatri med inriktning mot demenssjukdomar och kognition, har tilldelats Malmö stads näringslivspris inom life science.

bengt jeppsson
Bengt Jeppsson

 

Bengt Jeppsson, professor i kirurgi, har tilldelats utmärkelsen MF mäster 2014 av Medicinska Föreningen. MF mäster är studenternas hedersutmärkelse och tilldelas en duktig och av studenterna uppskattad lärare.

 


Glöm inte…

Ansökningsperioden för Hjärt-Lungfondens stora anslag och Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare är öppen, mer info på https://www3.hjart-lungfonden.se/

(Fler forskningsanslag annonseras bl.a. i fakultetens e-bulletin samt morgonutskicken)


Följ IKVM:s dagliga morgonutskick med omvärldsbevakning

Debatt och nyheter från massmedia samt information från departement och myndigheter dagligen i din e-post! Kontakta IKVM:s kommunikatör Björn Martinsson för att bli uppsatt på sändlistan, bjorn.martinsson@med.lu.se , 040-39 10 60.

Läs mer om institutionen på IKVM:s hemsida

 //


Några tankar från ledarskapsdag

Workshop gav nya perspektiv på institutionens arbetsmiljö

Värdefullt, användbart - och lite kusligt! Isabel Goncalves var en av deltagarna i institutionens workshop om ledarskap och arbetsmiljö.

Porträttfoto av Isabel Goncalves. Foto: Sara Liedholm

Isabel Goncalves

Den 14 januari 2015 hade forskargruppchefer och andra som jobbar med ledarskap på institutionen möjlighet att lära mer om hur man främjar en god arbetsmiljö. I centrum stod den psykosociala arbetsmiljön:  mellanmänskliga relationer, stämning, trivsel och välbefinnande. I forskargruppen och på jobbet. Sådant som är av yttersta vikt men samtidigt kan vara komplicerat att ta i.

- Att alla mår bra är min allra högsta prioritet som forskargruppledare. Det är själva grunden för det vi gör, och därför ännu viktigare än forskningen, resonerar Isabel Goncalves som är hjärt-kärlforskare och läkare med ansvar för ett antal doktorander.

Under workshopen fick deltagarna vara med och sätta ramarna för innehållet. De konfronterades med situationer som både var realistiska och tuffa. Basen utgjordes av en tidigare genomförd enkät om den psykosociala arbetsmiljön på fakulteten samt intervjuer och fakultetens värdegrund. Deltagarna fick själva testa att agera i trovärdiga scenarion och argumentera mot professionella skådespelare.

- Det väckte känsla av verklighet och var mycket praktiskt inriktat. Med mig fick jag många bra tips kring hur man kan ge och ta emot feedback som är användbara i vardagen, berättar Isabel Goncalves.

Förutom möjligheterna att lära mer om bl.a. feedback, medarbetardynamik och konflikthantering vidgade workshopen också perspektiven på arbetsmiljöfrågorna. Det blev tillfälle till insyn i andras situation och reflektion över egna beteenden:

- Tidigare har jag mest varit medveten om hur vi har det i min forskargrupp. Nu fick jag klart för mig att den psykosociala arbetsmiljön varierar på fakulteten och att jag själv med små medel kan bidra utanför min egen grupp, i kontakten med andra. Det kan gälla beröm, uppmuntrande ord men även sådant som behöver rättas till. Säg det, istället för att vara tyst!

Text: Björn Martinsson
Foto: Sara Liedholm

 

Tillbaka till sidans topp