Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

IKVL Nyhetsbrev v25/2019

Kära vänner på IKVL!

Så har mottagarna av forskningsbidrag från Skånes universitetssjukhus donationer och stiftelser kungjorts. Det är inte medel från prestigeorganisationer som VR, Vinnova eller EU. Det är inte ens forskningsanslag man kan sätta upp på sitt CV som erhållna i nationell konkurrens. Men för den lilla forskaren som dinglar längst ner i näringskedjan kan de vara skillnaden mellan att verkligen kunna starta upp det där patientnära projektet. Eller att gömma undan projektplanen i Dropboxen och drömma vidare.

Grattis till alla er som fick medel!

Trevlig helg!

Mikael


NYHETSARTIKLAR, DEBATT, BLOGG...

johan bertilsson
Johan Bertilsson disputerade vid IKVL den 5 juni på ett ovanligt men i högsta grad aktuellt ämne. Foto: Olle Dahlbäck

Avhandling om polisers reaktioner vid extrema akutsituationer
Poliser som ställs inför en akut livsfarlig situation, exempelvis vid ett ingripande mot knivattack, utsätts för ett sådant kraftigt stresspådrag att flera viktiga neurologiska funktioner som perception och minne, kognition och beslutsfattande påverkas.

Men även viktiga motoriska funktioner och färdigheter som behövs för att använda utrustning och vapen försämras. Vid extrema stressnivåer kan effekterna bli känslor av overklighet, panik, raseri, ångest eller att man inte upplever några känslor alls.

Mer läsning:


AKTUELLT

HÖG TID UPPDATERA DIN PROFIL OCH DINA PUBLIKATIONER I LUCRIS INFÖR RQ 20!

  • RQ 20 (deadline 1 juli)

NY WEBBADRESS

CRAFOORDS VETENSKAPSLUNCHER

  • Har jag haft ett epileptiskt anfall? Det var rubriken på Christine Ekdahl Clementsons föreläsning i våras som filmades och nu ligger på Vetenskap & Hälsas webb. Christine är forskare i neurofysiologi vid IKVL och Epilepsicentrum samt läkare vid SUS.

FRAMTIDSVECKAN

LUM


GRATTIS!

Tom J de Koning, University Medical Center, Groningen, Nederländerna, som från den 1 september anställs som professor i pediatrik vid IKVL.

Sofie Mohlin, nybliven docent i ämnet molekylär fysiologi och Bjarne Madsen Härdig, nybliven docent i ämnet experimentell kardiologi.

Magnus Hillman, avdelningen för medicin vid IKVL, som är en av de forskare som får Håkanssonpriset 2019. Han erhåller 500 000 kr för forskning kring hur spraytorkat mjölkpulver stör tarmens immunförsvar. Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier inom bl.a. ämnesområdet medicin.

Laura Wisse, som kommer att anställas vid Lunds universitet som biträdande universitetslektor i medicin med inriktning bildgivande tekniker vid neurodegenerativ sjukdom. Anställningen är placerad vid IKVL.

Ulf Thilén, docent vid IKVL och överläkare i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som får 2019 års Nylinmedalj, en utmärkelse som bär Gustav Nylins (kardiolog som bl.a. var med och bildade Svenska Kardiologföreningen 1947) namn och delas ut av Svenska Läkaresällskapet. Ulf Thilén får medaljen för att han "är en nationellt ledande kliniker och lärare" och troligen har "den största erfarenheten inom området av alla just nu kliniskt verksamma kollegor".


PERSONALNYTT

ERSÄTTNING FÖR FRISKVÅRD, LÄKARVÅRD OCH LÄKEMEDEL

BISYSSLOR

NYHETSBREV


disputation

DISPUTATIONER

Inga disputationer vid institutionen aktuell vecka.


HALVTIDSKONTROLLER

18/6 kl 14.00: Maria C Svensson, onkologi och patologi. Titel: Comprehensive mapping of the inflammatory microenvironment of esophageal and gastric cancer for identification of prognostic and predictive signatures. Lokal: Konferensrummet, Kampradhuset bv, SUS, Lund.