Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

IKVL Nyhetsbrev v16-17/2019

Den här veckan gratulerar vi särskilt Tirthankar Mohanty på Infektionsmedicin, som tillsammans med kollegor i ett projekt som involverat forskarkollegor vid flera olika avdelningar på IKVL, kastat nytt ljus över svårbehandlad hjärnhinneinflammation. Bakterierna verkar kunna gömma sig inne i det virrvarr av DNA som bildas när en vit blodkropp går sönder och undgår därmed immunförsvaret. Genom att klippa sönder DNA-trådarna med DNase blir de åtkomliga och antalet bakterier sjunker drastiskt.

adam linder och tirthankar mohanty
Adam Linder och Tirthankar Mohanty, två av forskarna bakom studien kring alternativ behandlingsstrategi vid bakteriell hjärnhinneinflammation. Foto: Tove Smeds

Behandling med DNase beskrevs redan på 1950-talet men föll i glömska. Behandlingen kan gå mot en storhetsperiod i vårt tidevarv med ökande antibiotikaresistens. Tirthankar har tillsammans med bland andra Adam Linder publicerat sina resultat i Nature Communications.

Nästa vecka är det påsklov och nyhetsbrevet gör paus. Jag vill därför tillönska er alla redan nu en Glad Påsk - och påminner alla universitetsanställda: Glöm inte att lägga in semestern i Primula senast 30 april!

Mikael


NYHETSARTIKLAR, DEBATT, BLOGG...


AKTUELLT

ALF - INFORMATIONSMÖTEN
29 april: Segerfalksalen, BMC (A-huset), Lund, kl 17-18
15 maj: 93-10-006 på CRC (bakom aulan), Malmö kl 17-18

KAW - INFORMATION MEETING

 LUNDALOPPET 4 MAJ - NU ÄR DET SNART DAGS!

  • Anmälan - Lunds universitet bjuder alla anställda på anmälningsavgiften och den speciella Lundaloppströjan (anmälan senast 17 april)
  • Lundaloppet 2019

GRATTIS!

Flera forskare vid IKVL får anslag från Familjen Kamprads stiftelse. Stefan Hansson, obstetrik och gynekologi, får 3 miljoner kronor för projektet "Beslutsfattande i akuta förlossningssituationer". Phan-Kiet Tran, pediatrik, får 4 miljoner för projektet "Developing an open source platform for 3D surgical data videos of elderly". Carl Johan Fürst, onkologi och patologi, får 4 miljoner för projektet "Palliativ vård utan gränser - en gemensam vision för en bättre, tryggare och ett mer medkännande slut på livet". Ulf Wallin, barn- och ungdomspsykiatri, får 2,2 miljoner för projektet "Utveckling, implementering och behandling av restriktiv ätstörning". Projekten är samverkansprojekt mellan olika universitet, sjukhus, kommuner, förbund m.fl.

Christer Borgfeldt, som från den 1 maj anställs som adjungerad professor i gynekologi och obstetrik vid Lunds universitet. Anställningen är placerad vid IKVL.


disputation

DISPUTATIONER

Inga disputationer vid institutionen veckorna 16-17.


HALVTIDSKONTROLLER

23 april 13.00: Malin Bergqvist, onkologi och patologi. Titel: Obesity, adipocytes and breast cancer. Lokal: Konferensrummet, Kampradhuset bv, Barngatan 4, SUS, Lund.

26 april kl 15.00: Valentinus Valdimarsson, kirurgi. Titel: Different strategies and outcomes for patients resected for liver metastases from colorectal cancer. Lokal: Centralblocket, Kirurgens arbetsavdelning, plan 8, Lund.