Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

IKVL Nyhetsbrev v.47/2021

Kära vänner på IKVL!

Jag vill börja med att gratulera våra mottagare av bidrag från Cancerfonden: Mohamed Altai, Emma Hammarlund, Katarina Sjögreen Gleisner, Ingrid Hedenfalk, Karin Jirström, Linda Knutsson, Malin Malmsjö, Johan Staaf, Sven-Erik Strand, Pia Sundgren (mer om henne nedan), David Ulmert, Åsa Ingvar, Crister Cebergs och Adalsteinn Gunnlaugsson. Bra jobbat och lycka till med projekten!

Fakultetens budget klubbad

Och så klubbades då i förra veckan fakultetens budget för 2022. Vi visste att bistra tider väntade, men inte så här bistra. Fakultetsledningen har tagit fram osthyveln och karvat rejält. Det blir indragningar, nedskärningar och ökade egenavgifter på flera håll. Beslutet föregicks av långa diskussioner i fakultetsstyrelsen och fick avslutas med en omröstning där samtliga lärarrepresentanter röstade emot.

Varför har man då inte sett detta komma tidigare? Dekanen menar att man har det. Som jag beskrev i förra Nyhetsbrevet är hyrorna och lärarlönerna en stor utgiftspost för fakulteten. Kostnaderna för dessa har dock ökat successivt och snabbare än intäkterna. De senaste åren har man i all fall någorlunda kunnat hålla uppe nyanställningarna av högre lärare (universitetslektorer och professorer) trots underfinansiering. Detta har varit möjligt genom att använda sparade medel, det så kallade myndighetskapitalet. Men detta närmar sig nu noll så den möjligheten finns inte längre.

Sedan ett antal år tillbaka har det heller inte varit möjligt att tala om återbesättning av exempelvis professurer utan det löneutrymme som skapats genom att en lärare slutat sin anställning har använts för att finansiera de befintliga. Statsanslaget har som vanligt inte följt den allmänna prisutvecklingen och från nästa år tillkommer nya utgifter, bland annat höjda hyreskostnader på grund av Forum Medicum och det nya djurhuset.

Hur påverkar då detta den enskilda forskargruppen?

Jag trodde i det längsta att effekterna skulle kunna dämpas så att grupperna ute på golvet inte skulle påverkas nämnvärt, men som det nu ser ut kommer alla att drabbas. De flesta grupper kommer att överleva, men det kommer definitivt inte att vara business as usual. Fakultetsledningen är väl medveten om att det är i periferin pengarna finns så förutom att försöka spara är en viktig strategi att nu lägga en större del av kostnaderna där.

Lönekostnadspåslaget som bland annat finansierar semester, arbetsgivaravgifter och pensioner höjs från 53,5 till 54 procent. Detta innebär att lönekostnaderna för exempelvis en biträdande forskare ökar med cirka 3 000 kronor om året. Fakultetsbidraget till lärarlönerna sänks. För en professor med VR-anslag och 80 procent fakultetsfinansierad forskning sänks bidraget till 71 procent. Därmed ökar lönekostnaderna för vederbörande med drygt 150 000 kronor om året. Detta är pengar som forskargruppen skulle kunna dra in genom undervisning, men undervisningsutrymme är en bristvara så det är mer troligt är att man får ta från externa forskningsanslag.

Bekymmersam situation

Lunds universitet har ett fyrtiotal hyresvärdar, varav Akademiska hus är bland de största. Akademiska hus är ett affärsdrivande statligt företag som ska erbjuda lokaler till marknadsmässiga hyror. Enligt obekräftade uppgifter gick företaget med 6 miljarder i vinst förra året men jag hoppas jag har fel. För att avlasta forskarna har fakulteten och ALF-systemet skjutit till en inte oväsentlig hyressubvention. Subventionen minskas nu och hyran för den enskilda forskargruppen ökar med cirka 13 procent.

Indirekta kostnader (overhead), dvs extra pengar man får betala när man använder sina forskningsanslag, kommer sannolikt också att öka men där har vi inte fått några siffror ännu. Det är alltså en bekymmersam situation vi befinner oss i och det finns definitivt behov för kreativa lösningar. Skulle någon komma på något riktigt genialt skulle säkert fakultetsstyrelsen riva upp sitt budgetbeslut men gissningsvis är förutsättningen att lösningen är kostnadsneutral, åtminstone på några års sikt.

Ljus i tunneln?

Själv minns jag förra gången det var så knapert. Det var kring 2005-06. Jag hade sökt en professur i konkurrens och placerades allra främst av Lärarförslagsnämnden. Nu skulle jag efter nästan 20 års slit i lab och lärosalar äntligen belönas med en anställning vid LU. Det var kirrat, trodde jag, men blev uppkallad till dekanen som bedyrade att det absolut inte hade något med mig personligen att göra, men att tillsättningen tyvärr måste avbrytas. Det fanns inga pengar. Först sex år senare utlystes professuren igen och då gick det bättre. Fakultetens ekonomiska situation verkar underkastad dessa våldsamma svängningar och därför får vi hoppas att vi så småningom kan skymta ljus i tunneln. Vår nuvarande dekan tror att det kan gå fortare än sex år den här gången. Vi får hoppas hon har rätt.

Trevlig helg!

Mikael


NYHETSARTIKLAR M.M.


AKTUELLT

Här vässas vård och forskning med hjälp av magnetkamerorna

Pia Sundgren (tv) och Titti Owman (th). Foto: Tove Smeds
Pia Sundgren och Titti Owman. Foto: Tove Smeds

Magnetkameratekniken har gjort det möjligt för forskare och kliniker att se hur vi människor ser ut på insidan – i alla kroppsdelar som innehåller vatten – utan att behöva använda kirurgi. Men för några år sedan höll nya EU-regler på att sätta käppar i hjulet.


bo baldetorp johan malmstroem bioms
Bo Baldetorp och Johan Malmström. Foto: Tove Smeds

VR-stöd stärker forskning om proteinernas roll i kroppen

Med hjälp av VR-stöd som tillkännagavs tidigare i år investerar BioMS nu i ytterligare teknik som stöttar forskningen om proteiner.
– Nu hoppas vi på intressanta forskningsfrågor att besvara från kliniker inom universitetssjukvården, säger Johan Malmström och Bo Baldetorp vid BioMS.


GRATTIS!

  • Karolin Isaksson som av Medicinska fakultetsstyrelsen har förordnats till docent i ämnet kirurgi och Jonas Berge som förordnats till docent i ämnet psykiatrisk vetenskap.
  • Magnus Ekström och Gustav Smith, båda universitetslektorer vid IKVL,som i veckan utsågs till ledamöter i Hjärt-Lungfondens forskningsråd med tillträde i januari 2022.

thomas kander
Thomas Kander. Bild: Olle Dahlbäck

Grattis Thomas Kander, docent vid IKVL och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, som fått stipendium från Stiftelsen för njursjuka.

Hur kändes det att få beskedet?
– Det var glädjande att få så mycket uppmärksamhet men framför allt att denna typ av klinisk forskning som bidrar till ökad säkerhet och patientkomfort också fått uppmärksamhet och stöds.

Nyligen påbörjades en randomiserad kontrollerad studie i vilken Thomas Kander och hans kollegor ska undersöka dialysbehandling av patienter med akut hemodialysbehandling via central dialyskateter. Detta görs idag via halsvenen eller i djupa lårvenen. Ett alternativ är att sätta katetern i nyckelbensvenen, men det har traditionellt ansetts öka risken för komplikationer, såsom venös förträngning. Tanken är att studien som nu inletts ska undersöka om detta stämmer.

 – Att gå in under nyckelbenet har många fördelar, som mindre risk för infektion och trombos, och mindre obehag för patienten. Under intensivvård är ibland bägge sidor av halsen och ljumskarna upptagna, då är det bra att ha ytterligare en accesspunkt, säger Thomas Kander. 


DISPUTATIONER

disputation

Martiné Wlosinska, klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi. Avhandlingens titel: Preventing Cardiovascular Disease. Complementary precision medicine.
Tid: 2021-11-26, 13:00

Lina Lindegren, klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi. Avhandlingens titel: Individualized management in term pregnancies. Action point decisions based on gestational duration considering parity and BMI.
Tid: 2021-11-26, 13:00

Louise Tofft, klinisk medicin med inriktning barnkirurgi. Avhandlingens titel: Anorectal malformations – surgical aspects and transition.
Tid: 2021-12-03, 09:00

André Erdling, klinisk medicin med inriktning experimentell kärlforskning. Avhandlingens titel: Vascular effects of neuropeptides and UDP-β-S and alterations after stroke.
Tid: 2021-12-09, 09:00

Linnea Ekdahl, klinisk medicin med inriktning gynekologisk onkologi och kirurgi. Avhandlingens titel: Oncologic and reproductive outcome and Quality of Life after robot-assisted surgery for early stage cervical cancer. Evaluation of radical hysterectomy and radical trachelectomy.
Tid: 2021-12-09, 13:00

Alexandra Nicolaidis, klinisk medicin med inriktning medicinens historia. Avhandlingens titel: Vita rockar och mörka skuggor. Svenska läkare i politiska ideologiers kraftfält 1930-1960. Swedish physicians within the force-fields of political ideologies between 1930 and 1960. White robes and dark shadows.
Tid: 2021-12-10, 13:00

Eveline Löfdahl, klinisk medicin med inriktning kardiologi. Avhandlingens titel: Clinical consequences after heart transplantation with reference to osteoporosis, renal function, and immunosuppression. Experiences from Skåne University Hospital in Lund 1988-2019.


HALVTIDSKONTROLLER

29 november: Johan Berlin, rättspsykiatri. Titel: Aggression in forensic settings: Elucidating its measurement and enhancing its management through patient collaboration. Plats: Rättspsykiatriska regionkliniken, Johan Allgullins väg 1, Växjö. Klockan 13.00. Digitalt deltagande: Zoom

9 december: Anna Niroomand, thoraxkirurgi. Titel: Perspectives on Lung transplantation: mechanical ventilation and biomarkers in the development of chronic and acute graft dysfunction. Plats: VO Thorax, admin plan 8, Blocket, SUS Lund. Klockan 14.00.