Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

IHVs nyhetsbrev

Institutionen för hälsovetenskapers interna nyhetsbrev skickas via e-post till samtliga medarbetare vid institutionen - men du kan även hitta breven listade nedan.

Senaste nyhetsbrevet hittar du här:
Nyhetsbrev 16 16/5 - 2019

Tidigare nyhetsbrev
Nyhetsbrev 15 21/3 - 2019
Nyhetsbrev 14 19/12 - 2018

Har du något du önskar sprida i nyhetsbrevet? Kontakta oss via ihvnyhetsbrev@med.lu.se

Erika Svantesson

Kommunikatör
Erika Svantesson