Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV Newsletter November

On December 14th, we will have a Christmas party for EMV!

You are welcome to AF Borgen, Stora salen in Lundagård at 18:00, Thursday, December 14th! There will be dinner and mingling as well as entertainment.

To register; fill in your full name in the Doodle: https://beta.doodle.com/poll/c8pq3n65d38u25wp

All welcome to party!

Please specify in an e-mail to me (katarina.branzen@med.lu.se) if you need special food. The number of seats are limited and, as we are invited for food and drink, the notification is binding. (A cost of 500 SEK per person will be charged to your cost center in case of a no show.)


Call for applications to the Anna-Lisa Rosenberg Foundation

According to the will of Anna-Lisa Rosenberg, part of her assets will give a yearly income to “department of neurological science, Sölvegatan 19 in Lund”. Members of the Departmental Board of Department of Physiological Sciences decided at a meeting on 26th of May, 2004, to give one or several awards of 50-100.000 SEK for research carried out on diseases of the nervous system. Grants are to be awarded once a year and for one year at the time. Continuous support cannot be counted on. The money should not be used for the applicant’s own salary or for travelling.

The Application
Applicants affiliated to EMV, holding a PhD and being in the early stage of their career are prioritised. Projects should preferably be carried out within the neurobiological field and contain a clinical collaboration. Having a co-applicant from a clinical section is an advantage.

Due to no call in 2016 we now have the opportunity to announce 4 grants of each 62 000 SEK. Awarded grant should be spent before 31st of December, 2018.

The application can be written in Swedish or English and should contain:

  • Project title
  • Applicant’s (and co-applicant’s) title, position and working place
  • Project cost with specification
  • Project plan with explicit focus. Not more than 4 pages including illustrations and references
  • Project summary (max 300 words)
  • Short CV and publication list
  • Approval from the Animal Ethics Committee if animal experiments needed
  • List of grants awarded or applied for, for this particular project
  • Account of previous grant awarded by the Anna-Lisa Rosenberg Foundation

The application should be sent electronically and in three paper copies to Katarina Branzén, Kansli EMV, BMC I13, not later than Thursday 30th of November 2017, 12.00

The EMV Steering group will announce the beneficiaries in mid-December.


Annonsering inför halvtidskontroll

Halvtidskontrollerna är ofta av intresse för en vidare krets än bara forskargruppen. För att sprida information om halvtidskontroller till alla inom EMV erbjuder vi möjligheten att huvudhandledaren mailar dag och tid samt plats för halvtidskontrollen till EMV's kommunikatör Cattis email: katarina.branzen@med.lu.se senast 1 vecka innan seminariet äger rum. Cattis annonserar sedan seminariet på fakultetens interna sidor, Intramed, samt skickar ut annonsering via e-mail listor till hela EMV. 

Bästa hälsningar,

Bengt-Olof Nilsson, FU-prefekt, Jens Nilsson, FU-administratör, Cattis, Kommunikatör


Nyhetsbrev från läkarprogrammet


Till lärare, forskare och doktorander - föreläsare till vårens NMT-dagar

Nu kan du anmäla dig som föreläsare till vårens NMT-dagar (Naturvetenskap-, Medicin- och Teknikdagar) den 12-16 mars 2018. Här har du chansen att inspirera gymnasieelever från hela Sverige med en populärvetenskaplig föreläsning.

Skicka in din anmälan senast den 15 november 2017 via detta formulär: 
https://goo.gl/forms/SiADBAgqk6AeHpmw1

Glöm inte att kort beskriva föreläsningen. Om du vill ha hjälp med att skriva en kort målgruppsanpassad text utifrån en längre beskrivning så är det bara att höra av sig.

Om NMT-dagarna: Under NMT-dagarna öppnas norra universitetsområdet med populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasieelever som studerar naturvetenskap, teknik och vård och omsorg. 
Dagarna är mycket populära och brukar samla omkring 6000 gymnasieelever från drygt 80 skolor. Information om förra årets NMT-dagar finns på www.nmt.lu.se 

Har du frågor så är du varmt välkommen att kontakta Katrin Ståhl: katrin.stahl@med.lu.se


Sociala innovationer vid LU?

Temat Social Innovation arbetar med att kartlägga sociala innovationer (en ny eller väsentligt förändrad lösning på ett socialt problem) vid Lunds universitet. Om du känner till exempel på sociala innovationer, eller arbetar med något som gränsar till området vill vi gärna att du svarar på frågorna via länken nedan. Det tar högst tre minuter att besvara enkäten. /Tack/ Bo Göransson, Cristina Chaminade, Caroline Wigren, Per-Olof Östergren, Rajni Hatti-Kaul och Johnny Åstrand, forskare vid inom temat Social Innovation vid Pufendorfinstitutet. Till enkäten (https://sunet.artologik.net/lu/Social_Innovation).

Social Innovations at Lund University?

Theme Social Innovation works with mapping out social innovation at Lund University (a new insight or a changed solution to a problem). If you know of any examples of social innovations, or work with something related to this area, we would greatly appreciate if you could answer the questions below in our survey. It only takes three minutes to fill in the questions. /Thank you! Bo Göransson, Cristina Chaminade, Caroline Wigren, Per-Olof Östergren, Rajni Hatti-Kaul and Johnny Åstrand, researchers in the theme Social Innovation at the Pufendorf IAS. To the survey (https://sunet.artologik.net/lu/Social_Innovation).


EMV Newsletter

This newsletter will be published on Intramed and sent out at the end of each month. If you want to communicate through this newsletter, contact the editor. Katarina Branzén (katarina.branzen@med.lu.se)

Defences of doctoral theses

Malin Samuelsson – Biomedicine, Immunology
Dynamics of LFA-1 in T lymphocytes
Main supervisor:  docent Lena Svensson
Opponent: docent Richard Lundmark, Umeå
Chairman: professor Fredrik Ivars

Rebecca Petri – Biomedicine, Stem Cell Biology
The Regulatory Role of microRNAs in the Mouse and Human Brain.
Main supervisor: docent Johan Jakobsson
Opponent: professor Jorgen Kjems, Århus
Chairman: professor Cecilia Lundberg

Nya Professorer

Fredagen den 6 oktober 2017 fick vi 11 nya professorer vid Medicinska fakulteten.

hoest bmc

LUCRIS for you and your group!

On the EMV page in LUCRIS, all research groups are listed in the right menu (follow the link below). Visit your LUCRIS group page to see if you have both text and image. If you don´t, please contact katarina.branzen@med.lu.se as soon as possible to get help with LUCRIS!

Forskningens dag 2017

Att utsätta sig för för mycket sol kan vara farligt, men att undvika solljuset helt kan vara ännu farligare. Vad gör solljuset med vår hud, vårt skelett och våra inre organ? Hur mycket sol behöver vi för att hålla oss friska?

Världsdiabetesdagen i Malmö

Möt utställare och patientföreträdare, lyssna på föredrag om aktuell forskning och hur det är att leva med diabetes.
Tid: 5 november kl 9:30-15
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live