Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV Newsletter May 2016

EMV Strawberry Feast

Hej all EMV:ers! Summer is approaching fast. We have scheduled the annual EMV Strawberry Feast for Monday June 20th at 14:00.
The location will be Belfragesalen, BMC D 15.
 
Please sign up before 12:00 on Thursday June 16th to join the party:  http://doodle.com/poll/yszsyy6itpm3efi3
 
Sunny regards & see you there!


Hitta nya forskningsutlysningar i det nya anslagskalendariet!

Tycker du det är jobbigt att hålla reda på deadlines för dina anslagsansökningar?  Vi har utvecklat en lösning för dig - ett anslagskalendarium för utlysningar av forskningsmedel inom medicin och hälsovetenskaper. Nu finns information rörande anslag samlat på ett ställe inklusive länkar till hemsidor och information om när ansökans deadline äger rum. Anslagskalendariet har utvecklats av Biblioteket och & IKT tillsammans med forskningskoordinatorer från Strategiska Forskningsområden inom Diabetes och Neurologi

Kontaktadress: grantscalendar@med.lu.se

Find new funding opportunities in the new Grants Calendar!

Do you find it cumbersome to keep up with the deadlines for research funding applications? We have the solution for you - the Grants Calendar.  You will now find information about funding opportunities in one place, including links to websites and most importantly, the deadline of the grant application within medicine and health sciences. The Grants Calendar is developed by Library & ICT together with Grant managers from the Strategic Research Areas in Diabetes and Neurology.

Contact: grantscalendar@med.lu.se


Utlysning av universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur

Lunds universitet har avsatt medel för universitetsgemensam finansiering av infrastruktur. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med särskild strategisk betydelse för universitetet är i fokus för utlysningen.  Sista dag för ansökan är den 2 september 2016.


Forum Medicum ska realiseras

På senaste fakultetsstyrelsemötet så beslutades det att Forum Medicum ska realiseras. Beslut om takkostand för projektet bordlades tills dess att styrelsen har fått in ett mer detaljerat beslutsunderlag.


Välkomna till Öppet Hus i Sociala och Digitala Medier! 

Onsdagen den 8:e juni så organiseras ett Öppet Hus i sociala och digitala medier. Dagen är för de som vill ha lite mer ”hands-on” undervisning i verktygen Twitter, Facebook, LinkedIn och ResearchGate. Kommunikatörer kommer att vara på plats för att svara på frågor och visa verktygen utifrån olika temaområden. Både forskare, projektledare och kommunikatörer är hemskt välkomna. Där kommer att finnas grupper både för nybörjare och  för dem som arbetar med sociala medier i sin yrkesroll. Dessutom så kommer representanter från LUB att vara på plats för att prata om vad man får, och inte får, göra på Research Gate och liknande plattformar. Inga förkunskaper behövs, utan bara sin egen dator och frågor! 

Datum: 8 juni Tid: 08:30-16:00 
Var: Palaestra, rum 105*Glöm inte att registrera dig till Cecilia Schubert (cecilia.schubert@kommunikation.lu.se

*Detaljerat program med temaområden och tidpunkter för de olika verktygen: http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/inbjudan-_valkomna_pa_oppet_hus_for_sociala_och_digitala_medier1.pdf


Research funding news - Newsletter from Forskningsservice

Do you want to have information about of current calls or help with applications, subscribe to Research Funding News.


New dates for the launching of LUCRIS

  • April 11th 2016: LUCRIS will be available for data entries.
  • April 20th 2016:  A first version of the public portal opens internally
  • August 22nd 2016 (new date): Official launch of the LUCRIS public portal: http://portal.research.lu.se/portal/

Fråga Lund

Den 3, 6, 7 och 8 juni spelas den nya SVT-serien Fråga Lund in på Sparbanken Skåne Arena i Lund. Kom och var med! Nu dammar vi av SVT-klassikern Fråga Lund. Med hjälp av den erfarna programledaren Kristian Luuk och landets fem mest spännande experter inom biologi, fysik, historia, psykologi och medicin får du ett underhållande vetenskapsprogram som gör dig både smartare och roligare.


EMV Newsletter

This newsletter will be published on Intramed and sent out at the end of each month. If you want to communicate through this newsletter, contact the editor. Katarina Branzén (katarina.branzen@med.lu.se)

WELCOME!

Anna Nilsson

Anna Nilsson has started her position at EMV office as Administrator for Undergraduated Education.

Welcome Anna!

 

Karoline Karlsson

Karoline Karlsson has started her position at EMV office as Financial Administrator.

Welcome Karoline!

 

 

Podcast

Press Releases

SEMINARS

Frontiers in Neuroscience organised by BAGADILICO and MultiPark
“Dynamic Changes in Corticostriatal Function Measured In Vivo During Action Learning and Refinement"
Dr David Lovinger, Chief, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institutes of Health, Bethesda DA.
June 3rd, 15:00, Segerfalksalen  
Light refreshments will be served 15 minutes prior to the seminar.
Host: Angela Cenci-Nilsson
Dr Lovinger is a frontline figure in the study of striatal synaptic plasticity and corticobasal ganglia dynamics. Those interested in an individual meeting with Dr Lovinger should send an email to Angela Cenci Nilsson.
Welcome!

Pufendorfföreläsningarna 7-10 juni 2016 med Stanfordprofessorn Michael E. Bratman

The Rational Dynamics of Planning Agency
Michael E. Bratman, U. G. and Abbie Birch Durfee Professor in the School of Humanities and Sciences, Professor of Philosophy, Stanford University

Föreläsningar:
7 June: Plan Rationality and the Strategy of Self-Governance
8 June: Synchronic Self-Governance, Synchronic Rationality9 Junei: A Planning Agent’s Diachronic Self-Governance
10 June: Diachronic Plan Rationality and a Reason of Self-Governance

Frontiers in Neuroscience with Ole Kiehn

Tid: 2016-06-08 Kl 16:00
 Plats: Segerfalksalen, BMC, Lund
 Kontakt: Diana Jerman, diana.jerman@med.lu.se

organised by BAGADILICO and MultiPark