Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV Newsletter March/April

madeleine durbeej hjalt

Dear EMV members,

I want to thank the group leaders that came by I13 to sign their delegation documents last week. If you were unable to come, you will receive the documents from Lisette and Katarina. Feel free to ask our work environment coordinators if anything is unclear. I was also happy to meet some of our younger researchers at the very well organized Future Faculty 2018 retreat. The theme was communication and the importance of having good communication skills cannot be stressed enough, especially during these days of intense VR grant writing (for many of us).

We have had the first EMV board meeting and a protocol is found here in the beginning of next week. Briefly, the board decided to set aside some money for a second EMV-retreat. Thus, the management group will start thinking and planning but we really appreciate your ideas and suggestions! Furthermore, we have successfully spent some of our agency capital (myndighetskapital), which is now reduced to approximately 10%, which is well below the University’s comprehensive objective of 15%. Also, EMV’s overhead rate has been set to 23.5%.

As you may know, our new HR-coordinators Marina Hultberg and Rebecca Nordh have now been working for a couple of months and they have been generously trained by Eva Jönsson and HR coordinators at Department of Laboratory Medicine (Lund). Soon the cost centers will be divided among Marina and Rebecca and we will inform you accordingly. The idea is that each group will have one HR-coordinator that handles all human resources functions (PhD students, scholarships, positions etc.).

Finally, the pedagogic academy of the faculty invites new members. Those accepted into the academy will be awarded the distinction of "Excellent Teaching Practitioner" (ETP). Apply here.


Excellence seminar with Prof Peter Carmeliet

The faculty-committee for excellence seminars arranged a seminar with Prof. Peter Carmeliet, Leuven, Belgium, March 6. Prof. Carmeliet is a top-scientist and world-leading expert on angiogenesis (blood vessel formation). He held a brilliant and exciting seminar on the underlying mechanisms behind the process of endothelial cells forming new blood vessels. Prof. Carmeliet's talk contained beautiful animations on vessel formation, which made also non-specialists better understand this fascinating process. He also highlighted the great potential of anti-angiogenic treatment against cancer.

peter carmeliet
Peter Carmeliet

The EMV-steering group wish to thank the organisation-committee behind the excellence seminars with Prof. Fredrik Leeb-Lundberg from EMV for its great job attracting excellent scientists to Lund and arranging these very inspiring seminars.

Bengt-Olof Nilsson, Deputy-head for PhD education


Anmälan av bisysslor/ Report on secondary employment

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av anställningen och som inte har med ditt privatliv att göra. Här får du som anställd reda på vad som gäller och hur bisyssla ska anmälas. Samtliga lärare ska lämna in en anmälan om bisysslor. Även lärare som inte har någon bisyssla ska lämna in anmälan.

Övriga anställda ska endast lämna in en anmälan om bisyssla på begäran av sin chef. I dessa fall ska det finnas anledning till detta antingen med hänsyn till ditt sätt att utföra dina arbetsuppgifter eller i de fall där kravet på saklighet eller opartiskhet är särskilt centralt vid utövandet av dina arbetsuppgifter. Detta kan exempelvis vara vid upphandling, vid nära samarbete med andra aktörer.

English:

In principle, secondary employment is any occupation in which you engage temporarily or permanently alongside your employment and which does not concern your private life. Here, employees can find out what rules apply and how to report secondary employment.All teaching staff are to submit a report on secondary employment, including staff who have no such employment.

 Other employees only need to report secondary employment if requested to do so by their manager. In such cases, there must be a reason for the request, either with reference to the way in which you carry out your regular work duties or if the requirement for objectivity and impartiality is particularly important in the exercise of your work duties. This can be the case if you work with procurement, for example, in close collaboration with other agents.


Läkarprogrammet

Via länken nedan finner ni årets första nyhetsbrev från läkarprogrammet:


Koppla ditt ORCID till LUCAT och LUCRIS

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell lösning för forskaridentifiering. Genom att skaffa ett ORCID iD och använda det konsekvent vid publicering säkrar du som forskare att du får ett erkännande för alla dina arbeten och att de tillgodoräknas dig. Nu erbjuder Medicinska fakultetens Bibliotek & IKT, LDC och Universitetsbiblioteket möjligheten att koppla ditt ORCID iD till LUCAT-posten och LUCRIS-profilen för att automatiskt uppdatera din ORCID-profil med nya publikationer från LUCRIS.


Utlysning av universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur 2018

Lunds universitet har avsatt medel för universitetsgemensam finansiering av infrastruktur. Dessa medel utlyses årligen av den universitetsgemensamma forskningsnämnden. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med särskild strategisk betydelse för universitetet är i fokus för utlysningen. Har de även förankring i flera fakulteter är det positivt.


Utbildningar kring brandskyddsarbete i kompetensportalen

Utbildning: För brandskyddsansvariga (SBA-ansvariga)

För dig som är eller ska bli brandskyddsansvarig: Detta är en grundläggande utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som innefattar kunskaper om brandförlopp, beteende vid utrymning, kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor samt hur Lunds universitet arbetar med SBA. Kursen riktar sig till dig som är eller ska bli brandskyddsansvarig vid Lunds universitet. Utbildningstillfälle: 2018-04-11, kl 13-17. Lokal: Palaestra 105, Paradisgatan 4. Kontaktperson: Oskar Jonsson

Utbildning: Brandfarlig vara – Föreståndarutbildning

För dig som är eller ska bli Föreståndare brandfarlig vara: Detta är en grundläggande utbildning för föreståndare för brandfarlig vara som innefattar kunskaper om risker, ansvar och skyldigheter enligt lag respektive förordning om brandfarliga och explosiva varor. Kursen riktar sig till dig som är eller kommer att bli föreståndare för brandfarlig vara vid Lunds universitet och som inte tidigare har deltagit i någon utbildning. Utbildningstillfälle: 2018-04-10, kl 8-16. Lokal: Palaestra 105, Paradisgatan 4. Anmäl dig i Kompetensportalen.

Kontaktperson: Oskar Jonsson

Samverkansträffar om brandskydd på Lunds universitet

För dig som arbetar med brandskyddsfrågor, är verksamhetsansvarig eller skyddsombud: Två samverkansträffar finns inplanerade under våren. Syftet med dessa träffar är att personer inom universitetet som arbetar med brandskyddsfrågor kan träffas för att utbyta idéer. Också den som är verksamhetsansvarig eller skyddsombud kan passa på att få en uppdatering av vad som händer inom området. Under träffarna kommer nya lagar, föreskrifter och interna riktlinjer att presenteras. Den ena samverkansträffen har fokus på systematiskt brandskyddsarbete (SBA), och den andra träffen har fokus på brandfarlig vara. Anmäl dig till de två tillfällena i Kompetensportalen.

  • Brandfarlig vara, 2018-04-16, kl 13-16. Lokal: Genetikhusets aula, Sölvegatan 29.
  • Systematiskt brandskyddsarbete, 2018-04-18, kl 13-16. Lokal: Genetikhusets aula, Sölvegatan 29.

Kontaktperson: Oskar Jonsson

EMV Newsletter

If you want to communicate through this newsletter, contact the editor. Katarina Branzén (katarina.branzen@med.lu.se)

Half-time Seminars EMV

Defences of doctoral theses

Wen Li – Biomedicine, Neuroscience
Title: Investigation of alpha-synuclein pathology in Parkinson's disease
Main supervisor: professor Jia-Yi Li
Opponent: professor Jeffrey H. Kordower, Chicago
Chairman: professor Maria Björkqvist

Hannes Mogensen - Biomedicine, Neurophysiology
Title: Decoding the Sense of Touch. Neural Representation and Processing of Tactile Sensory Input in the Neocortex.
Main supervisor: docent Henrik Jörntell
Opponent: docent Ingela Hammar, Göteborg
Chairman: professor Germund Hesslow

Träffa The Conversation!

Nu har LU-forskare åter chansen att möta upp med Miriam Frankel, redaktör på The Conversation, och diskutera artikelidéer kring angelägen forskning. Lunds universitet är sedan 2017 medlemmar i The Conversation, en brittisk nyhetssajt där forskare själva skriver om aktuella händelser i världen. Ta chansen att synliggöra din forskning – men också att bidra till det globala samtalet om vår tids utmaningar och viktiga frågor.

Boka möte med redaktören
Tisdag 10 april kommer Miriam Frankel, redaktör på The Conversation, på besök till Medicinska fakulteten. Vid ett möte med Miriam kan man pitcha färdiga idéer, få hjälp med att hitta idéer inom sitt forskningsområde, eller få information om hur skrivprocessen fungerar. Boka ett möte genom att kontakta Katrin Ståhl: katrin.stahl@med.lu.se

Seminars

Svenska Läkaresällskapet

Två inbjudningar från Svenska Läkaresällskapet:

Inbjudan workshop om brukarmedverkan i medicinsk forskning på SLS 17 april kl 9.30-16

Inbjudan Translationellt symposium den 26 april kl 13-17 på SLS

Välkomstdag för nya medarbetare – 9 maj

Nu är det hög tid att anmäla sig till vårens välkomstdag för nya medarbetare. En halvdag den 9 maj där vi presenterar vårt universitet - vision, organisation och verksamhet för dig som är nyanställd vid Lunds universitet. Dagen avslutas med en gemensam lunch. Sista anmälningsdag är den 25 april. Missa inte denna dag! Nästa chans blir under 2019.

WELCOME DAY FOR NEW EMPLOYEES – MAY 30TH

Have you just started your work here at Lund University? Then we would like to see you at our Welcome Day for new employees on May 30th, 2018. We will present our university – vision, organization and activities. The last day to register is May 16th. Don´t miss this opportunity, as the next chance will be in 2019! Read more and register at Kompetensportalen.

Välkommen till HT-dagarnas resa in i det okända!

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.

Bok- och Biblioteksmässan

Inbjudan: Presentera din forskning i LU:s monter på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 27–30 sept 2018

För sjunde året i rad ska LU medverka med egen monter och ett välfyllt program. Planeringen av monterprogrammet har nu börjat och vi söker forskare som är intresserade av att prata om sin senaste forskning i den. Till sitt förfogande har forskaren ca 15–20 minuter och framträdandet är utformat som ett samtal med moderator och bygger i de flesta fallen på en aktuell bok som forskaren givit ut de tre senaste åren. 

Vill du vara med i LU:s monter och presentera din forskning på årets Bokmässa? Senast den 20/3 behöver vi få in ditt förslag. Vi behöver ämne, boktitel samt kontaktuppgifter. Skicka ditt förslag till gisela.lindberg@kansliht.lu.se 
Bokmässans arbetsgrupp kontaktar sedan de forskare som blir aktuella för årets Bokmässa.

Bifogat finns förra årets program. Ni kan också se hur det går till i LU:s monter på bokmässan på LU:s YouTube