Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV Newsletter March

Uppdrag som PBL-tutor på Läkarprogrammets Termin 1-5

Är du intresserad av uppdrag som PBL-tutor på Läkarprogrammets Termin 1-5 höstterminen 2017? Följ i så fall denna länk (www.med.lu.se/tutor) och anmäl ditt intresse. Alla som är intresserad av att vara tutor på någon (eller flera) av kurserna måste använda sig av formuläret. Här kan man anmäla sig till samtliga kurser man är intresserad av i ett och samma formulär. Deadline för anmälan är 7 mars, 2017. /Med vänlig hälsning,  Lo Persson


Nyhetsbrev Läkarprogrammet 1/2017


LUCRIS research portal - for your research communication!

Lucris is Lund University’s new current research information system, where you will be able to input information about yourself, your research group, projects, publications and activities – all of which will be searchable in an external web portal that presents research from the entire university - open to all.

  • Workshop LUCRIS (svenska) HSC den 1 mars 2017. Anmälan krävs
  • Workshop LUCRIS (English) at BMC March 3rd, 2017 Sign up!

If you need help with your personal LUCRIS-profile or your research group LUCRIS profile, do not hesitate to contact me! / Katarina.Branzen@med.lu.se Tel: +46 727 332422


Vacation 2017

It’s time to start planning this year’s vacation together with your research group leader or manager.  You need to take at least 20 vacation days of your yearly vacation during the year. Annual leave for teaching staff is scheduled automatically for the summer, in a single block starting from the Monday after Midsummer. If you don’t want to take your annual leave at this time, you must reach a written agreement with your head of department well in advance, April 30th at the very latest.

If you cannot find answers to your questions on the link above, please do not hesitate to contact your research group leader or HR coordinator Sofia Sönnerstedt (sofia.sonnerstedt@med.lu.se)


Welcome Day for English speaking staff on March 15!

We are very happy that you have chosen to work at Lund university. We want to celebrate this by inviting you to our Welcome day for English speaking staff on March 15. At Welcome Day we will present our university - vision and organization. We want to introduce, inspire and give you a taste of the exciting workplace that is Lund university. There will be a selection of popular talks on  – research, education and innovation. The vice-chancellor will be there to welcome you and talk about his work and future visions. We eat lunch together and afterwards we will go for a short walk to City Hall and visit the office of the mayor of Lund.  Registration is required and binding. Please register no later than March 1 at: http://kompetensportalen.lu.se (use your LU-account to login and search for “Welcome Day”).

Varmt välkommen till Lunds universitets välkomstdag för nya medarbetare den 29 mars!

Vi är glada att du valt att arbeta vid Lunds universitet. Därför vill vi gärna fira dig lite extra och presentera vårt universitets vision, organisation och verksamhet. Vi gör det genom en halvdag av inspiration där vi visar upp den spännande arbetsplats som Lunds universitet är. Rektor och representanter ur högsta ledningen hälsar dig välkommen och berättar om universitetets visioner inför framtiden. Du får även några väl valda smakprov på den enorma bredd av aktiviteter som universitetet omfattar inom utbildning, forskning och innovation. Vi avslutar med en gemensam lunch.  Du anmäler dig via Kompetensportalen: http://kompetensportalen.lu.se (logga in med LU-konto)


Välkommen att söka MedCULs kurser hösten 2017!

Vi erbjuder kurser för lärartjänst vid fakulteten, för docentur, PBL-handledare och forskarhandledare. Till kursen "Pedagogiskt utvecklingsprojekt" är det löpande antagning.

Ansöker du senast den 5 mars prioriteras du efter ditt behov! Den som behöver en kurs för docentur, om mer än två år gått sedan disputation, eller lärartjänst, har förtur till de kurser som behövs för dessa ändamål. Det går att ansöka även efter 5 mars, men då ges plats i turordning efter inkommen ansökan.

Kurserna under våren 2017 kan sökas löpande så länge det finns platser och reservplatser kvar.
MedCUL/Annika Diehl & Christina Gummesson


Student active in your research group this summer?

Presentations of summer research projects to about 100 students at the medical faculty that have received stipends will take place on Thursday March 9 between 4.45 pm and 9 pm in Fernsströmsalen at the BMC.  You will then be given the opportunity to present your research to the students.
Learn more about the summer stipend program at: http://www.med.lu.se/english/study/phd_programme/summer_scholarships

EMV Newsletter

This newsletter will be published on Intramed and sent out at the end of each month. If you want to communicate through this newsletter, contact the editor. Katarina Branzén (katarina.branzen@med.lu.se)

Defences of doctoral theses

Daniel Svensson – Biomedicine, Cellbiology
Title: Regulation of human cell viability by the host defense peptide LL-37.
Main supervisor: Professor Bengt-Olof Nilsson
Opponent: Professor Birgitta Agerberth, Stockholm
Chairman: Professor Per Hellstrand

News and press releases


UPCOMING SEMINARS AND WORKSHOPS

8 March at BMC Lund - HOW TO WRITE A SUCCESSFUL GRANT APPLICATION, AND PANEL DEBATE WITH REVIEWERS
8 March at BMC Lund - FOR YOU WHO ARE APPLYING FOR VR THIS YEAR: VR APPLICATION WORKSHOP
14 March at BMC Lund - TIME 2 TALK SEMINAR: KEYS TO SUCCESSFUL GRANTSMANSHIP
3 April at CRC Malmö - HOW YOU WILL FIND THE HIDDEN JOBS ON THE LABOUR MARKET; RECRUITMENT PERSPECTIVE

Vinnova 14 mars 2017: Informationsdag om COST
Vinnova välkomnar dig till ett informationsmöte om COST, European Cooperation in Science and Technology. COST är ett europeiskt nätverksprogram för såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning. Informationsmötet kommer att hållas på svenska men vissa presentationer kommer att vara på engelska. Mötet kommer även att webbsändas. COST

Grants calendar
Grants calendar showing calls for applications for research funding within medicine and health sciences. The calendar gathers in one place information on grants, including links to web pages and information on application deadlines.

daffodils