Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV Newsletter June

EMV Strawberry Feast
Jordgubbar

Summer is approaching fast! We have scheduled the annual EMV Strawberry Feast for Wednesday June 21 at 15:00. 
The location will be Belfragesalen, BMC D 15.
 

During the Strawberry Feast, three new EMV researchers will give a short presentation of themselves and their research: Anja Meissner, Alex Evilevitch and Nils Wierup.

Please sign up before 12:00 on Thursday June 15th to join the party: https://doodle.com/poll/e5n63kry22f8gesm

Sunny regards & see you there!


Anja Meissner
Welcome to EMV Anja Meissner!

Anja Meissner leaves an independent research position at the University Hospital in Bonn to begin her position as an Associate Senior Lecturer in Molecular Medicine: Regeneration and Repair in the Cardiovascular System on May 1st 2017. She is also Wallenberg Fellow in Molecular Medicine. After receiving her PhD in Rostock, Germany, she completed two post-doc periods, in Spain and Canada.

Alex Evilevitch
Welcome to EMV Alex Evilevitch!

Alex Evilevitch joins EMV as an Associate Professor (Senior Lecturer) in Cell Biology with research in Virus Biophysics. Alex Evilevitch received his MSc and then PhD in Physical Chemistry at Lund University in 2001. For two years, he was a STINT postdoctoral fellow at University of California at Los Angeles, USA, where he began his research in virus biophysics. He became an Assistant Professor and later an Associate Professor (Senior Lecturer) at the Biochemistry Department at Lund. He was also awarded a VR Senior Scientist position. For the past 7 years Alex held a tenured Associate Professor appointment in the Department of Physics at Carnegie Mellon University in Pittsburgh, USA.


LUCRIS for you and your group!

On the EMV page in LUCRIS, all research groups are listed in the right menu (follow the link below). Visit your LUCRIS group page to see if you have both text and image. If you don´t, please contact katarina.branzen@med.lu.se as soon as possible to get help with LUCRIS!


Favorit i repris; Kurs i Robusta samarbetskulturer 

Till hösten ger vi en favorit i repris, nämligen utbildningen ”Att bygga robusta samarbetskulturer i högskolemiljö”. Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Det var många som var imponerade av kursen förra gången den gavs (vt 2016) och här kan du läsa vad Håkan Arheden tycker; http://www.med.lu.se/klinvetlund

Detta år har vi delat upp kursen i två halvdagar, och du anmäler dig till den del av dagen som passar dig bäst. Del 1 ges den 20/9 och del 2 den 17/10. Utbildningen är kostnadsfri och fika ingår.

 Vi har redan öppnat anmälan för chefer, alla andra anställda kan anmäla sig från och med fredag 2/6. Eftersom det finns ett begränsat antal platser - anmäl dig snarast, dock senast den 13/9; https://dawn.bmc.lu.se/index.php?group=35877


Nyhetsbrev från avd Arbetsmiljö, miljö och säkerhet, 2017:2

Via länken nedan hittar du nyhetsbrevet från avdelning Arbetsmiljö, miljö och säkerhet. 
Detta och tidigare nyhetsbrev hittar du även i LU Box, i mappen LU BOX-arbetsmiljö-miljö, följ länk: https://lu.box.com/s/wp2sglg9o8fuzqcngmu15onzrozl92zw


Uppdrag att lämna förslag på samordning av fakultetens kursadministration

Dekanus har beslutat att en utredning ska genomföras med uppdrag att lämna förslag på hur fakultetens kursadministration kan samordnas för att på bästa sätt möta ett antal behov och förändringar. Utredningen ska omfatta kursadministration vid samtliga utbildningsprogram och studieorter. En arbetsgrupp har utsett med Thomas Hellmark som ordförande.

EMV Newsletter

This newsletter will be published on Intramed and sent out at the end of each month. If you want to communicate through this newsletter, contact the editor. Katarina Branzén (katarina.branzen@med.lu.se)

Sölvegatan in May
Sölvegatan in May

Defences of doctoral theses

Paulina Regenthal – Biomedicine Medical Structural Biology
Time: 2017-06-08 Kl 09:15
Place: BMC, I-huset, lokal 1345, Sölvegatan 19, Lund
Title: Staphylococcal Enterotoxins – Thermal stability and interaction with T cell – and cytokine receptors.
Main supervisor: docent Karin Lindkvist
Opponent: professor Eva Sverremark-Ekström, Stockholm
Chairman: docent Olga Göransson

Welcome!

Congratulations!

Bengt Falcks pris i neurovetenskap 2017 till Germund Hesslow

germund hesslow
Germund Hesslow

Maria Swanberg and Pontus Gourdon have received Schybergstipendium!

UPCOMING SEMINARS AND WORKSHOPS

Välkommen till personalvisning på Skissernas Museum!

Skissernas Museum välkomnar anställda vid Lunds universitet till visning (ca 45 min) av de nyinstallerade samlingarna och de pågående utställningarna.
Tisdag 20 juni kl 12:30 och Onsdag 21 juni kl 12:30
FRI ENTRÉ, begränsat antal platser. Anmäl dig senast fredag 16 juni till info@skissernasmuseum.lu.se

Nytt nummer av Vetenskap & hälsa - TEMA: Stressens funktion och fara

Stressen har spelat något av en huvudroll i samhällsdebatten under senare år. Den kan orsaka lidande och skapar höga sjukskrivningstal i statistiken. Samtidigt som faran med långvarig stress är kännbar, så är stressen i sig livsnödvändig. Vi på Vetenskap och hälsa vill göra forskningen intressant och lättillgänglig för allmänheten, och i det här numret fokuserar vi på stress.

Swedish for university staff – SFU

Lund University offers Swedish language courses for employees with rapid progression, in cooperation with Scandinavian Languages at the Centre for Languages and Literature (SOL).