Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV Newsletter July

EMV Strawberry Feast 2017

Thanks to all who participated in the EMV Strawberry Feast! We were close to 150 participants celebrating summer with strawberries this year. A special thanks to Nils, Alex, Anja and Darcy for your presentations!

Strawberry Feast 2017
Presentations

A thank you to EMV from Germund Hesslow:

Tack men inte hej då!

Germund Hesslow

Jag blev mycket glad över uppvaktningen på ”jordgubbsdagen” och den synnerligen passande gåvan, ett par lyxiga (givetvis brittiska) skor. Nu vill tacka alla de underbara människor jag haft att göra med under min tid på vad jag fortfarande föredrar att tänka på som ”fysiologen”. Mina närmaste medarbetare kommer jag att tacka på annat vis men nu vill jag vända mig till er andra.

Vi klagar gärna över de byråkratiska regler vi har att leva med, men jag måste säga att de människor som haft att sköta alla de administrativa uppgifterna alltid har lyckats göra detta med hjälpsamhet och gott humör och med en nästan övernaturlig förmåga att minimera krånglet för administrativa klåpare som jag själv. Påminnelser kommer alltid när man behöver dem, man får alltid hjälp med avfattande av olika skrivelser, bortslarvade mail hittas och skickas till en omedelbart. Jag skäms när jag tänker på hur mycket jag knorrat över administrativa göromål och hur ni alla trots detta bemött mig med sådan vänlighet och hjälpsamhet. Sanningen är att det har varit en glädje att arbeta med er!

tack germund

Detsamma gäller mina chefer. Jag har varit på institutionen sedan slutet av 70-talet, alltså ungefär 40 år, varav de sista 30 som självständig forskare. Under så lång tid kommer man naturligtvis att uppleva både med- och motgång och när det är riktigt besvärligt är det av oskattbart värde att ha chefer som kan, och framför allt vill, ge stöd och hjälp. I detta och andra avseenden har Gunilla och Eva varit föredömliga och verkligen gjort livet lättare för mig.

Tack snälla ni!

Bästa sommarhälsningar

Germund


LUCRIS for you and your group!

On the EMV page in LUCRIS, all research groups are listed in the right menu (follow the link below). Visit your LUCRIS group page to see if you have both text and image. If you don´t, please contact katarina.branzen@med.lu.se as soon as possible to get help with LUCRIS!


Sommaruppehåll hämtning av kemiskt avfall

Den 3 juli – 13 augusti 2017 har Sysav minimibemanning på Kemiavdelningen. Under dessa veckor kommer det inte ske att ske någon regelbunden hämtning av kemiskt avfall från Lunds universitet, dvs den typen av sortering/packning/hämtning som vanligen utförs av Martin Andersson. Hämtning av Lotsbehållare kommer att ske som vanligt. (Hämtning av biologiskt och smittförande m.m. rullar också på som vanligt.)
Vid behov av hämtning, vänd er till Sysav: order.kemi@sysav.se. Denna e-postadress är alltid bemannad av en kemist. Det går också bra att ringa till Sysav på 040-635 18 00 (växel med flerval) och välja 5 (Företag) och sen 1 (Farligt avfall).
Kontaktperson: Maria Nilsson

Tillstånd för Lunds universitet att inneha och använda laser och stark laserpekare

laser

Lund universitet har getts tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten att använda stark laserpekare på allmän plats, inom skolområde där undervisning bedrivs eller i fordon på allmän plats, samt att förvärva, inneha, använda och till Sverige föra in stark laserpekare. Tillståndet ger också Lunds universitet möjlighet att använda laser i laserklass 3B eller 4 inom sin verksamhet för underhållning, konst eller reklam eller som ger bestrålning av allmän plats eller luftrummet.
För att använda laser inom ramen för tillståndet krävs också ett lokalt tillstånd utfärdat av Lunds universitets strålskyddsfysiker. Kontakta strålskyddsfysikern för utfärdande av lokalt tillstånd, i samband med detta ges också kompletterande information om tillståndet och om vilka rutiner som gäller.
Kontaktperson: Strålskyddsfysiker Hanna Holstein, 046-222 01 93, Hanna.Holstein@med.lu.se

Detta och tidigare nyhetsbrev hittar du även i LU Box, i mappen LU BOX-arbetsmiljö-miljö, följ länk: https://lu.box.com/s/wp2sglg9o8fuzqcngmu15onzrozl92zw


Utlysning av medel för samarbete med University of Nottingham

The University of Nottingham and Lund University in Sweden have been working closely together for a number of years and have agreed to support promising collaborative initiatives with pump-priming funds with the aim of leading to externally funded research and joint papers. Researchers are invited to apply for funding up to a maximum of £10,000.  The call for proposals is attached, please note the application deadline is  30 August 17.

Inom ramen för det strategiska partnerskapet med University of Nottingham utlyses härmed medel för forskningssamarbete i form av kontaktskapande workshops. Syftet är att identifiera gemensamma eller komplementära starka forskningsområden och stimulera till samarbeten som på sikt leder till långvariga samarbeten som gagnar båda institutionerna. Interdisciplinära projekt uppmuntras. För Lunds universitets del förväntas fakulteten/institutionen/forskargruppen bidra genom att täcka eventuella kostnader för traktamenten och OH. 

Eventuella frågor besvaras av petra.moser-norgaard@er.lu.se


Utlysning: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse - anslag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential 2018

Projekten ska vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Projektanslag ska primärt inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt. Observera att ansökningarna ska gå via respektive prefekt för kännedom och förankring.

EMV Newsletter

This newsletter will be published on Intramed and sent out at the end of each month. If you want to communicate through this newsletter, contact the editor. Katarina Branzén (katarina.branzen@med.lu.se)

Next EMV newsletter comes out at the end of August. Happy summer!

Lund University

EMV Styrelse

Det senaste styrelseprotokollet finns nu på webben

Media

Genombrott i cellfabriken – upptäckt kan ge ny inblick i sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons

Large-scale production of living brain cells enables entirely new research

Almedalsveckan

Forum Medicum

Nyhetsbrev från Läkarprogrammet

Two Senior Lecturers in Medical Science

The positions are located within the Faculty of Medicine. Departmental placement will be determined at the time of appointment.