Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV Newsletter August

Informationsmöte om Forum Medicum på BMC!

Alla medarbetare är välkomna att komma och höra om vad som händer i Forum Medicumprojektet. Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson berättar om status i projektet och det ges möjlighet att prata med de olika projektgrupperna.

BMC 12 september kl 14-15 i Belfragesalen, D15, Dekanus presenterar projektet och sen följer frågestund då alla projektgrupperna är respresenterade. Kl 15-16 bjuds på fika och fortsatta diskussioner. Ingen föranmälan behövs.


VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARMÖTE MED OLGA GÖRANSSON OCH BENGT-OLOF NILSSON

Till er handledare inom forskarutbildningen och till er som är intresserade av doktorandhandledning:

Den 21 september kl 15-16:30 är Ni inbjudna till handledarmöte där Olga Göransson och Bengt-Olof Nilsson kommer att informera och klargöra några viktiga moment inom forskarutbildningen:

  • Ny mall för bedömning av måluppfyllelse vid halvtid ("instruktion för halvtidsopponenter") och vid disputation.
  • Doktorandernas portfolio - ett verktyg för dokumentation, reflektion och demonstration av måluppfyllelse.

Det kommer att bjudas på god fika till mötet! Lokal meddelas senare. 

Intresserad av att delta? Anmäl dig senast den 12 september via följande länk: http://doodle.com/poll/vxgx5kxwgn7d6seq


Förebygg stick‐ och skärskador

Det har under det senaste halvåret kommit in ovanligt många stick/skärskadeanmälningar. Försök om möjligt att förebygga dessa skador med hjälp av tekniska lösningar. Exempel är trubbiga nålar, nålar med integrerad säkerhetsfunktion eller att beställa laboratoriematerial i Pyrex eller högkvalitativ plast. Glöm inte att aldrig sätta på nålens hylsa efter användning då det är en av de vanligaste orsakerna till stick/skärskador.
Det har även förekommit vassa föremål i avfall. Det år under inga omständigheter förekomma. Läs Lunds universitets Avfallshandbok avsnitt 10 angående regler för stickande/skärande avfall.

Kontaktperson: Claes Nilén


Hitta nya forskningsutlysningar i det nya anslagskalendariet!

Tycker du det är jobbigt att hålla reda på deadlines för dina anslagsansökningar?  Vi har utvecklat en lösning för dig - ett anslagskalendarium för utlysningar av forskningsmedel inom medicin och hälsovetenskaper. Nu finns information rörande anslag samlat på ett ställe inklusive länkar till hemsidor och information om när ansökans deadline äger rum. Anslagskalendariet har utvecklats av Biblioteket och & IKT tillsammans med forskningskoordinatorer från Strategiska Forskningsområden inom Diabetes och Neurologi

Kontaktadress: grantscalendar@med.lu.se

Find new funding opportunities in the new Grants Calendar!

Do you find it cumbersome to keep up with the deadlines for research funding applications? We have the solution for you - the Grants Calendar.  You will now find information about funding opportunities in one place, including links to websites and most importantly, the deadline of the grant application within medicine and health sciences. The Grants Calendar is developed by Library & ICT together with Grant managers from the Strategic Research Areas in Diabetes and Neurology.

Contact: grantscalendar@med.lu.se


Information to international staff

Are you a new – or fairly new – LU employee? You are more than welcome to sign up for our Welcome day for new employees (in English). Register (before the 12th of October) in Kompetensportalen.

Lund International Citizen Hub has drop-in every Thursday between 9 and 12 am and they regularly organise language cafés (to practice Swedish).
Read more here: http://www.internationalcitizenhub.com/2016/08/22/language-cafes-in-the-lund-malmo-region/


5 Sep 2016 - Street Savvy Science: Key Ingredients of the Non-Academic Job Search

Date and time: 5 Sep at 13.15-14.30
Location: Belfragesalen, D15 BMC, Lund
Register no later than 31 Aug through this link: Link
After the seminar there will be an opportunity to meet one-on-one with Dave Jensen to have your CV reviewed and/or ask questions related to your own personal career development. NB! Limited number of time slots! 


Debatt i Lund om populism: Har vi något att lära av Donald Trump?

I Europa röstar var femte väljare på auktoritära och populistiska partier. Och i USA kan nästa president heta Donald Trump. Hur hamnade vi här?
Handlar populisternas framgångar om skamlös manipulation och enkla ”sanningar” som vilseför demokratiskt sinnade väljare? Beror de på ökade ekonomiska klyftor och en rättmätig ilska som inte fångats upp av etablerade partier? Eller handlar de om djupt liggande ”mörka” värderingar, främlingsfientlighet och nationalism, som väcks till liv hos en vit medelklass som ser sina privilegier hotade.
I panelen:
Göran Greider, chefredaktör för Dala-Demokraten. Poet, författare och debattör.
Charlotta Levay, ledarskapsforskare, dagspresskrönikör och styrelseledamot i kristdemokratiska tankesmedjan Civitas.
Magnus Lindén, lundapsykolog som forskat på "mörka" personlighetsegenskapers koppling till antidemokratiska åsikter.
Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet.
Vad: Debatt i Lund om populism
När: 8 september kl 20.00 (Caféet öppnar 19.30)
Var: Café Athen, Af-borgen, Lundagård, Lund eller livestreaming via www.sydsvenskan.se


Seminar and workshop på AHU

SEMINAR FOR RESEARCH SUPERVISORS
 ”Giving feedback on research writing: Supervisor and student perspectives”
Lecturer: Dr Susan Carter (The University of Auckland, New Zealand)
Time: Monday 26 September 13.15-16.00 including coffee
Place: Lund University, AHU, Sölvegatan 16, the MNO-building, Room M313
Due date of registration: 21 September

WORKSHOP FOR DOCTORAL STUDENTS
”What supervisors and examiners are asking for: A focus on doctoral writing”
Lecturer: Dr Susan Carter (The University of Auckland, New Zealand)
Time: Thursday 29 September 13.15-16.00 including coffee
Place: Lund University, AHU, Sölvegatan 16, the MNO-building, Room M313
Due date of registration: 26 September
For registration and more information, see www.ahu.lu.se
 If you have any questions, please contact: Eva.Brodin@psy.lu.se

EMV Newsletter

This is the first newsletter after the summer break, hope everyone had a great summer! Do not hesitate to contact me if there is something you want to include in the newsletter for EMV. It will be sent out at the end of each month. Best Regards/ Cattis (editor) 
Tel + 46 727 33 24 22

Dissertations

Andrew  McCourt – Biomedicine, Neuroscience
Time: 2016-09-02, 09:00

Place: Segerfalksalen, BMC, Lund.
Title: Brown is the new white: consequences of white adipose tissue alterations in Huntington's disease
Main supervisor: Maria Björkqvist
Opponent: Professor Carsten Saft, Bochum, Tyskland
Chairman: Tomas Björklund

Zandra Körner – Biomedicine, Cell and Matrix Biology
Time: 2016-09-03, 10:00

Place: Belfragesalen, BMC, Lund.
Title: Congenital muscular dystrophy with laminin α2 chain-deficiency. Initiation of disease and development of treatment
Main supervisor: Prof. Madeleine Durbeej-Hjalt
Opponent: Professor Fatima Pedrosa-Domellöf, Umeå
Chairman: Anders Aspberg

Staffan Holmqvist - Biomedicine, Neuroscience
Time: 2016-09-06, 13:00

Place: Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund 
 
Title: Generating new models to study propagation and pathology of alpha-synuclein in Parkinson's disease and multiple system atrophy 

Main supervisor: docent Laurent Roybon
Opponent: professor Kwang-Soo Kim, Harvard
Chairman: professor Gunnar Gouras

Sandra Cuellar Baena Biomedicine, Neuroscience
Time: 2016-09-08, 09:00

Place: Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. 

Title: Neurochemical Signatures for the Evaluation of Disease State and Therapeutic Strategies in Neurodegenerative Diseases: a Magnetic Resonance Spectroscopy Study 

Main supervisor: professor Deniz Kirik

Opponent: ass professor Gülin Öz, Minneapolis

Chairman: docent Isabella Björkman-Burtscher

Research article

Maria Swanberg

Identification of Multiple QTLs Linked to Neuropathology in the Engrailed-1 Heterozygous Mouse Model of Parkinson’s Disease

Congratulations

Congratulations to Ulrika Axling and Catarina Rippe - this year’s recipients of the Dr P Håkansson scholarship.

Seminars

The autumn´s first Time2Talk seminar:
6 Sep - The road to a perfect memory
Have you ever wished you could remember the name of every person you meet or have the ability to give speeches without any notes? How about appointments, phone numbers, lists or picking up a new language? Sounds impossible?……it´s NOT! All it takes is one hour of your time to find out what a perfect memory you actually have and to forever change the way you use it.
Speaker: Joachim Andersson from the Swedish national memory team has shared his knowledge in learning techniques with 1000´s of people in his much acclaimed memory workshop.
Time: 12.15-13.30
Location: D15, BMC, Lund

What do editors of high impact journals want?

Tid: 2016-09-02 Kl 12:00
Sluttid: Kl 13:00
 Plats: Aulan, Skåne University Hospital, Lund
 Kontakt: Lars Hagander , lars.hagander@med.lu.se

Frontiers in Neuroscience
Tid: 2016-09-07 Kl 10:00
Plats: Segerfalksalen , BMC A building, Sölvegatan 17, Lund
Kontakt: Katrin Ståhl, katrin.stahl@med.lu.se
Title: “Dopamine neuronal system and its application for novel therapeutic development”
Speaker: Kwang-Soo Kim, PhD, Harvard Medical School & McLean Hospital, MA, USA
Frontiers in Neuroscience organised by BAGADILICO and MultiPark Host: Laurent Roybon