Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

EMV Newsletter April

LUCRIS!

On the EMV page in LUCRIS, all research groups are listed in the right menu (follow the link below). Visit your LUCRIS group page to see if you have both text and image. If you don´t, please contact katarina.branzen@med.lu.se as soon as possible to get help with LUCRIS!


Nytt från Forum Medicum

Forum Medicum går nu in i en fördjupad programhandlingsfas. I samband denna nya fas har jag utsett en ny organisation. Det som tidigare hette styrgrupp har bytt namn till projektsamordningsgruppen. Ingemar Carlstedt, som är upphovsmannen till Forum Medicum, har valt att avgå. Jakob Donnér blir ordförande för denna nya grupp.


Miljömålen: Det blir lika rent med mindre medel

– Det blir inte renare för att man överdoserar!
Den meningen fick Liselott Olsson och Eva Lena de Barros Umbelina på LU Service upprepa några gånger i början av omställningen till ett miljövänligare lokalvårdsarbete. Nu har det landat, och på drygt tre år har man sparat in två årsförbrukningar av kemikalier.


Vacation 2017

It’s time to start planning this year’s vacation together with your manager.  You need to take at least 20 vacation days of your yearly vacation during the year. Please note that you are not allowed to have more than 35 saved vacation days by the end of this year.
 
Annual leave for teaching staff is scheduled automatically for the summer, in a single block starting from the Monday after Midsummer. If you don’t want to take your annual leave at this time, you must reach a written agreement with your  manager and head of department well in advance, April 30th at the very latest. Please contact me (Sofia Sönnerstedt ) for form.
 
Please note that the vacation is not automatically scheduled for PhD students as for other teaching staff. The vacation has to be registered and approved in Primula web.

 If you cannot find answers to your questions on the link above, please do not hesitate to contact your manager or HR coordinator Sofia Sönnerstedt (sofia.sonnerstedt@med.lu.se)


Welcome to this year´s Segerfalk Foundation Minisymposium entitled New vistas on glial cells in health and disease!

Once considered to be just a ‘glue’ to support neurons, glial cells are emerging as critical regulators of chemical homeostasis, synaptic plasticity, blood flow and immune responses in the brain. Our understanding of glial functions in health and disease is growing exponentially thanks to the availability of novel technologies for cell type-specific recording and stimulation in living animals, as well as cellular reprogramming methods in vitro. The symposium gathers speakers who are making outstanding contributions to this field of research using different study approaches and animal models, including models of Parkinson´s and Alzheimer´s disease.

When & where: Tuesday May 2nd, 2017, Segerfalk lecture hall, BMC, A10 at 8:50-17:30.
Registration: Registration deadline is April 18th. Please note that a limited number of spots are available - please register early and remember to cancel your participation in case your plans would change. Participation is free of charge.

Organising committee:
Angela Cenci Nilsson, Tomas Deierborg, Tim Fieblinger and Laurent Roybon
Co-funded by the Segerfalk Foundation & MultiPark & WCMM


Ny myndighet föreslås utreda forskningsfusk

I betänkandet ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” föreslås bland annat att frågor om god sed och oredlighet i forskning kommer att regleras i författning i större utsträckning än tidigare. En ny myndighet, Oredlighetsnämnden, föreslås inrättas och kommer då att överta uppgifter som i dag sköts av forskningsutförarna och Expertgruppen för Oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Expertgruppen föreslås därmed läggas ner. En annan förändring är att enskilda individer ska kunna anmäla misstanke om oredlighet i forskningen direkt till den nya myndigheten, utan att behöva gå via rektor. Förändringarna är tänka att gälla från 1 januari 2019. 


Kursdesign med fokus på blended learning på AHU

Kursen vänder sig till lärarlag om minst två lärare vid LUs samtliga fakulteter. Kursens övergripande syfte är att ge en fördjupad förståelse av hur man kan designa för undervisning och lärande i miljöer där digitala verktyg och resurser integreras med undervisningsformer i en klassrumskontext. Kursen syftar också till att stödja framväxten av ett reflekterande samtal lärare emellan om undervisning och lärande i högre utbildning.


International Citizen Hub in Lund

International citizen hub has drop-in-visiting-hours between 9 and 12 every Thursday. Address: Ekska huset, St Petri Kyrkogata (next to the city library). They also have a newsletter you can subscribe to and the best way to get the latest news on events and information-meetings at the Hub is to follow them on Facebook.

EMV Newsletter

This newsletter will be published on Intramed and sent out at the end of each month. If you want to communicate through this newsletter, contact the editor. Katarina Branzén (katarina.branzen@med.lu.se)

News and press releases

Defences of doctoral theses

Daniel Sorobetea Mucosal interactions during Trichuris infections
Main supervisor: docent Marcus Svensson-Frej
Opponent: professor David Vöhringer, Erlangen
Chairman: professor Tomas Leanderson

UPCOMING SEMINARS AND WORKSHOPS

Magnoliaplantering & Biologins dag (perfekt för hela familjen)
Lördagen den 8 april firar vi Biologins dag i Lund. I år startar dagen klockan 11.45 med en jubileumsplantering av magnolior och en efterföljande föreläsning. Därefter håller vi dörrarna öppna på Biologiska institutionen där besökare kan se Biologishowen, gå på guidade turer, se fotoutställning, gå på tipspromenad, titta på "räliga" djur och lyssna på spännande föredrag. Det bjuds även på fika!

Information meeting on The Swedish Tax System and How to Declare Taxes in Sweden
Representatives from the Swedish Tax Agency will guide you through the things you need to know.
For: International staff

What’s the aim of my portfolio? How do I get started? What defines a reflection? What will I do in the future?
These are, among others, questions that are addressed in portfolio work-shops that the PhD program offers. In the work-shops you will get more familiar with purposes and intended learning outcomes of the portfolio, as well as how to use the web-based tool Mahara and get started with your writing process in practice.

Information meeting on project applications to the Knut and Alice Wallenberg Foundation
26 April 2017, kl 15.00 -17.00, Pangea, Geologiska institutionen, Geocentrum II, Sölvegatan 12, Lund. Organizers: LTH, Faculty of Medicine, Faculty of Science and Research Services

Spring is here!

Spring is here