Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor har under Medicinska fakultetsstyrelsen ansvar för att Lunds universitets centrala policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald efterlevs. Vidare ansvarar nämnden för att fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald implementeras i verksamheten.

Vad vi planerar att göra 2018

  • Fortsatt värdegrundsarbete riktat mot studenter och medarbetare
  • Fokus på breddad rekrytering och breddat deltagande
  • Tydliggörande av karriärvägar
  • Mentorsprogram med genusperspektiv för seniora forskare
  • Projekt om fördelning av forskningsmedel ur ett jämställdhetsperspektiv
  • Nätverksstöd till Women IN Great Sciences (WINGS) tillsammans med LTH och Nat-fak
  • Inventering av rekryteringsprocesser ur ett jämställdhetsperspektiv

Vad vi har gjort

Ta del av de tidigare årens arbete kring jämställdhet, likabehandling och mångfald. Du kan även ta del av statistik för att se resultatet av vårt arbete.

Vad vi har gjort och statistik över hur det ser ut

Ordförande

Vicedekan Jimmie Kristensson
Telefon: 046-222 19 74
E-post: jimmie.kristensson@med.lu.se

Ledamöter

Docent Maria Alvarado-Kristensson
Institutionen för translationell medicin
E-post: maria.alvarado-kristensson@med.lu.se

Universitetslektor Anna Kristensson Ekwall
Institutionen för hälsovetenskaper
E-post: anna.kristensson_ekwall@med.lu.se

Forskarassistent Karin Stenkula
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
E-post: karin.stenkula@med.lu.se

Vakant
Institutionen för laboratoriemedicin

Universitetslektor Björn Rosengren
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
E-post: bjorn.rosengren@med.lu.se

Forskarassistent Ulrica Englund Johansson
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Telefon: 046-2220767
E-post: ulrica.englund_johansson@med.lu.se

Ekonom Rene Fernando
Representant T/A-personal, Institutionen för laboratoriemedicin, Lund
E-post: rene.fernando@med.lu.se

Arbetsmiljösamordnare Lisette Eklund
Representant T/A-personal,
E-post: lisette.eklund@med.lu.se

Maria Wemrell
Medicinska doktorandrådet

Matilda Angberg
Medicinska föreningen

SSGI Studentförening
Vakant

Vårdvetenskapliga studentföreningen
Vakant

Personalorganisationerna
Vakant

Tania Ramos Moreno
Adjungerad ledamot från WINGS
E-post: tania.ramos_moreno@med.lu.se

Administrativt stöd

Utredare Birgitta Larsson
Kansli M
Telefon: 046-222 08 31
E-post: Birgitta.Larsson@med.lu.se