Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Educational Advisory Board

Educational Advisory Board (EAB), har som uppdrag

att vara rådgivare åt fakultetsstyrelsen, fakultetsledningen och utbildningsorganisationen på grund- och avancerad nivå och dess arbetsgrupper i breda och övergripande pedagogiska frågor,

att ge goda råd, och ta initiativ till förbättringar av de åtgärder som fakultetsstyrelse, fakultetsledning och utbildningsorganisationen på grund- och avancerad nivå vidtagit för att uppfylla föresatserna i fakultetens strategiska plan,

att identifiera och föreslå åtgärder för att stärka utbildningarnas kvalitet och konkurrenskraft,

att i övrigt i dialog med fakultetsledningen medverka till utveckling, förstärkning och säkerställande av kvaliteten i fakultetens utbildningar särskilt avseende lärarnas pedagogiska kompetens och utbildningarnas pedagogiska uppläggning, samt

att medverka i utvecklingen av formerna för det pedagogiska kvalitetsarbetet och i kontinuerlig utvärdering av fakultetens utbildningsverksamhet.

I den rådgivande funktionen ingår att även bistå ledningen med sypunkter på fakultetens strategiska utvecklingsarbete inom utbildningarna både på grund- och avancerad nivå.

Minnesanteckningar

Handläggare

Teresa Svarvell, bitr. utbildningschef
E-post: Teresa.Svarvell@med.lu.se
Telefon:+46 46 222 7252