Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar ansvarar för arbetsterapeut-, audiologi-, logoped- och fysioterapeututbildningarna.

Sammanträdestider

Våren 2019: tisdagarna 22 januari, 19 mars och 28 maj. Alla datumar kl 13.15-17.00

Hösten 2019: Torsdag 19 september, måndag 21 oktober, tisdag 26 november. Alla datum 13.15-16.30

Cirka 14 dagar före varje sammanträde träffas ordförande, programdirektörer och studentrepresentanter på ett beredningsmöte.

Beredningsdatum:

Våren 2019: tisdag 8 januari, tisdag 5 mars, onsdag 15 maj. Alla datum kl 13.15-17.00

Hösten 2019: torsdag 5 september, torsdag 3 oktober, tisdag 12 november. Alla datum kl 09.15-12.00

Ledamöter 2019

Ordförande

Maria Haak, universitetslektor, dr med. vet
Institutionen för hälsovetenskaper, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 LUND
046-222 18 15
maria.haak@med.lu.se

Lärarrepresentanter

Frida Eek,universitetslektor, dr med vet
Institutionen för hälsovetenskaper, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 LUND
046-222 99 12
frida.eek@med.lu.se

Lisa Ekstam, universitetsadjunkt, dr med. vet
Institutionen för hälsovetenskaper, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 LUND
046-222 19 98
lisa.ekstam@med.lu.se

Kristina Hansson, universitetslektor, dr med. vet
Logopedutbildningen, hs 32
Universitetssjukhuset, 221 85 Lund
046-17 27 11
kristina.hansson@med.lu.se

Tina Ibertsson universitetsadjunkt, dr med. vet
Audiologiutbildningen, hs 32
Universitetssjukhuset, 221 85 Lund
046-17 78 40
tina.ibertsson@med.lu.se

Liselott Persson, universitetslektor dr med. vet
Fysioterapeututbildningen, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 Lund
046-222 95 55
Liselott.Persson@med.lu.se

Kristina Orban universitetsadjunkt, dr med. vet
Arbetsterapeututbildningen, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 Lund
046- 222 18 98
kristina.orban@med.lu.se

Representanter från yrkeslivet

Mats Renard,
Kommunförbundet i Skåne
Gasverksgatan 3a, Lund
Box 53, 221 00 Lund
mats.renard@kfsk.se 

Sofia Hagel, chefsfysioterapeut,
Alwallhuset, Barngatan 2, entréplan
SUS Lund
Ruth Lundskogs gata 10, plan 3
SUS Malmö
Sofia.Hagel@skane.se 

Björn Hassgård
Primärvården Skåne
Bjorn.Hassgard@skane.se 

Representanter för studentkåren

Vårdvetenskapliga studentföreningen

Therese Dahlén
atur@vavslund.se

Medicinska Föreningen Lund-Malmö

Anna Sandell
laur@mfskane.se

Sydsvenska sjukgymnastinstitutets studentförening

Louise Brisenson
louise-brisenson@hotmail.com

Övriga representanter med närvaro- och yttranderätt

Programdirektör Anne Sundén
Fysioterapeututbildningen, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 Lund
046-222 89 57
anne.sunden@med.lu.se 

Programdirektör Kajsa Johansson,
Audiologiutbildningen, magisterprogram i audiologi, hs32
Universitetssjukhuset, 221 85 Lund
kajsa.johansson@med.lu.se

Programdirektör Marianne Kylberg
Arbetsterapeututbildningen, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 Lund
046-222 19 81
Marianne.Kylberg@med.lu.se

Programdirektör Susanna Whitling
Logopedutbildningen, hs32
Universitetssjukhuset, 221 85 Lund
susanna.whitling@med.lu.se 

Ordförande i Medicinska Föreningen Lund-Malmö
Linnéa Sandström
BMC, H10, HS 66
046-222 06 80
ordf@mfskane.se

Ordförande i Sydsvenska sjukgymnastinstitutets studentförening
Health Science Center, ht 65
HSC, Box 157, 221 00 Lund
0739-309954
ordf@ssgi.lu.se

Ordförande i Vårdvetenskapliga studentföreningen
Health Science Center, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 Lund
ordf@vavslund.se

vice ordf. - utbildningsbevakning
utbildning@vavslund.se

Gudrun Edgren
MedCul
Gudrun.Edgren@med.lu.se 

Laila Persson
Ekonom
Hs 66, Medicinska fakultetens kansli
BMC, Sölvegatan 19, Lund
laila.persson@med.lu.se

Sekreterare

Lotta Anderberg Håkansson
Hs 66, Medicinska fakultetens kansli
BMC, Sölvegatan 19, Lund
Tel 046-222 32 02
lotta.anderberg_hakansson@med.lu.se

Protokoll

PROTOKOLL NRU 2006 - 2015

Utbildningsprogram

  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Audiologiutbildningen
  • Logopedprogrammet
  • Fysioterapeutprogrammet

Studiesociala kommittéer

Nämnden har delegerat studentärenden till tre studiesociala kommittéer: arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet samt en för audiologi- och logopedprogrammet. Kommittéerna sammanträder 2-3 gånger/termin. För ledamöter i kommittéerna och vilka ärenden som behandlas se länk nedan.

Internationella kommittéer

Kvalitetsarbete

Nämnden fattade 2011-03-29 beslut om rekommendation för kvalitetsarbetet.

Arbetsmiljöansvar för studerande

Beslut, handlingsplan och organisation avseende arbetsmiljöansvar för studerande på utbildningar inom NRUs ansvarsområde.

Arbetsordningar