Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Studiesociala kommittén

Studiesociala kommittén handlägger och beslutar om studentärenden på delegation av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR).

Kommitténs sammansättning

Lärarledamöter

Eva K Persson, ordförande
Ulla Wingren, vice ordförande
Annette Holst-Hansson
Helena Rosén
Lena Forsell

Studentledamöter

-

Närvaro- och yttranderätt

Lena Hagman, VFU-samordnare
Yvonne Aiello Davidsson, Utbildningskoordinator
Emilia Nivestam, Studievägledare
Annika Ilskog, Studievägledare
Vesna Sehovac, Studievägledare
Inriktningsansvariga (vid behov)


Yttrande och riktlinjer om tillgodoräknande

Blankett för beredning inför beslut om tillgodoräknande och riktlinjer för tillgodoräknande av magisteruppsats finner du här:

Kontakt

Ordförande
Eva K Persson
HSC, 046-222 18 90

Sekreterare
Yvonne Aiello Davidsson
BMC, 076-721 21 85

Studievägledare

Sjuksköterskeprogrammet
Emilia Nivestam 
MNO, 046-222 97 51

Röntgensjuksköterskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Annika Ilskog
MNO, 046-222 71 32

Specialistsjuksköterskeprogrammen
Vesna Sehovac
MNO, 046-222 94 17

Sammanträdestider

6 dec 2022
11 jan 2023
7 feb 2023
14 feb 2023
28 mar 2023
2 maj 2023
8 juni 2023
23 aug 2023
19 sep 2023
26 sep 2023
24 okt 2023
5 dec 2023
10 jan 2024