Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Programnämnden för masterutbildningar

Programnämnden för masterutbildningar ansvarar för masterprogrammen i idrottsvetenskap, biomedicin, folkhälsovetenskap  och medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi, audiologi, fysioterapi, logopedi, omvårdnad, radiografi, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt kandidatprogrammet i biomedicin.

Ledamöter 2020

Ordförande

Thomas Hellmark, universitetslektor
Njurforskning, Hs 66, BMC B 13
Tel: 046-222 07 01, Mobil arbete: 070-9425085
Thomas.Hellmark@med.lu.se

Lärarrepresentanter

Maria Emmelin, professor
Socialmedicin och global hälsa, Hs 33
maria.emmelin@med.lu.se

Martin Lindström, professor
Socialmedicin och hälsopolitik, Hs 33
martin.lindstrom@med.lu.se

Ramin Massoumi, professor
Avdelningen för translationell cancerforskning
ramin.massoumi@med.lu.se

Anna Kristensson Ekwall, universitetslektor
Hälsofrämjande komplexa interventioner, Hs 65
anna.kristensson_ekwall@med.lu.se

Maria Swanberg, bitr universitetslektor
Translationell Neurogenetik, Hs 66
MultiPark: Multidisciplinary research focused on Parkinson´s disease
maria.swanberg@med.lu.se

Sofia Bunke, universitetslektor
Institutionen för psykologi, Hs 31
Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar, Hs 66
sofia.bunke@psy.lu.se

Anette Agardh, professor
Socialmedicin och global hälsa, Hs 33
anette.agardh@med.lu.se

Representanter från yrkeslivet

Charlott Brunmark
Truly Translational Sweden AB
Medicon Village, Scheelevägen 2
223 81 Lund
Tel: 0708-878586
Charlott.Brunmark@trulytranslational.com

Bodil Sjögren, universitetslektor
Biologiska insititutionen, Hs 4
bodil.sjogreen@biol.lu.se

Christina Monsen
SUS, 205 02 Malmö
christina.monsen@skane.se

Sofia Hagel
Suppleant till Christina Monsen

Studentrepresentanter

Cornelia Börjesson Freitag, Biomedicinprogrammet
bur@mf.skane.se

Nadja Sand, suppleant till Hanna Tamas
na8711sa-s@student.lu.se

Jonas Andersson, Masterprogrammet i biomedicin
jonas870318@gmail.com

Sofie Nyman, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap (MPH)
sofie_nyman@yahoo.se

Vakant, Masterprogrammet i medicinsk vetenskap (MMV)
mur@vavslund.se

Ledamöter med närvaro- och yttranderätt

Agneta Malmgren Fänge
Programdirektör Masterprogram f medicinsk vetenskap, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 Lund
agneta.malmgren_fange@med.lu.se

Martin Stafström
Programdirektör Master's Programme in Public Health
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö,
Socialmedicin och global hälsa, Hs 33
martin.stafstrom@med.lu.se

Gudrun Edgren, professor
Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande, MedCUL, Hs 65
gudrun.edgren@med.lu.se

Magnus Hillman
Programdirektör biomedicinprogrammen
BMC B11, Medicin, Hs 66
magnus.hillman@med.lu.se

Ordförande i Vårdvetenskapliga studentföreningen
Health Science Center, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 Lund
ordf@vavslund.se

Ordförande i Medicinska Föreningen
Hs 66, BMC I 10
ordf@mfskane.se 

Nämndsekreterare

Sara Holmgren, utbildningskoordinator
Medicinska fakultetens kansli, Hs 66
BMC, Sölvegatan 19, Lund
Tel 046-222 72 19,
sara.holmgren@med.lu.se 

Sammanträden

Nämnden sammanträder hösten 2020:
Kl. 13.15-16.00

  • Tisdag 8 september
    (Beredning 25 augusti)
  • Tisdag 20 oktober
    (Beredning 6 oktober)
  • Tisdag 1 december
    (Beredning 17 november)

ARKIV

Se PNM arkiv för protokoll, policydokument, uppdragsbeskrivningar m.m.

 UTBILDNINGAR