Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Programnämnden för masterutbildningar

Programnämnden för masterutbildningar ansvarar för masterprogrammen i idrottsvetenskap, biomedicin, folkhälsovetenskap  och medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi, audiologi, fysioterapi, logopedi, omvårdnad, radiografi, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt kandidatprogrammet i biomedicin.

Ledamöter 2019

Ordförande

Thomas Hellmark, universitetslektor
Njurforskning, Hs 66, BMC B 13
Tel: 046-222 07 01, Mobil arbete: 070-9425085
Thomas.Hellmark@med.lu.se

Lärarrepresentanter

Maria Emmelin, professor
Socialmedicin och global hälsa, Hs 33
maria.emmelin@med.lu.se

Martin Lindström, professor
Socialmedicin och hälsopolitik, Hs 33
martin.lindstrom@med.lu.se

Ramin Massoumi, universitetslektor
Avdelningen för translationell cancerforskning
ramin.massoumi@med.lu.se

Olga Göransson, universitetslektor
Proteinfosforylering, Hs 66
olga.goransson@med.lu.se

Anna Kristensson Ekwall, universitetslektor
Hälsofrämjande komplexa interventioner, Hs 65
anna.kristensson_ekwall@med.lu.se

Maria Swanberg, bitr universitetslektor
Translationell Neurogenetik, Hs 66
MultiPark: Multidisciplinary research focused on Parkinson´s disease
maria.swanberg@med.lu.se

Sofia Bunke, universitetslektor
Institutionen för psykologi, Hs 31
Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar, Hs 66
sofia.bunke@psy.lu.se

Representanter från yrkeslivet

Charlott Brunmark
Truly Translational Sweden AB
Medicon Village, Scheelevägen 2
223 81 Lund
Tel: 0708-878586
Charlott.Brunmark@trulytranslational.com

Bodil Sjögren, universitetslektor
Biologiska insititutionen, Hs 4
bodil.sjogreen@biol.lu.se

David Sparv, chefssjuksköterska
SUS, Hs 32
david.sparv@med.lu.se

Studentrepresentanter

Sara Wettemark (Biomedicinprogrammet)
sara.wettemark.4878@student.lu.se

Sofia Tillgren (masterprogrammet i biomedicin)
bmp15sti@student.lu.se

Moa Eskilsson (masterprogrammet i folkhälsovetenskap)
moa_eskilsson@hotmail.com

(masterprogrammet i medicinsk vetenskap)

Administrativ ledamot

Jenny Arfwedson, studievägledare
Medicinska fakultetens kansli, Hs 66
jenny.arfwedson@med.lu.se

Ledamöter med närvaro- och yttranderätt

Agneta Malmgren Fänge
Programdirektör Masterprogram f medicinsk vetenskap, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 Lund
agneta.malmgren_fange@med.lu.se

Martin Stafström
Programdirektör Master's Programme in Public Health
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö,
Socialmedicin och global hälsa, Hs 33
martin.stafstrom@med.lu.se

Anette Agardh, professor
Socialmedicin och global hälsa, Hs 33
anette.agardh@med.lu.se

Gudrun Edgren, professor
Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande, MedCUL, Hs 65
gudrun.edgren@med.lu.se

Magnus Hillman
Programdirektör biomedicinprogrammen
BMC B11, Medicin, Hs 66
magnus.hillman@med.lu.se

Ordförande i Vårdvetenskapliga studentföreningen
Health Science Center, hs 65
HSC, Box 157, 221 00 Lund
ordf@vavslund.se

Ordförande i Medicinska Föreningen
Hs 66, BMC I 10
ordf@mfskane.se 

Nämndsekreterare

Sara Holmgren, utbildningskoordinator
Medicinska fakultetens kansli, Hs 66
BMC, Sölvegatan 19, Lund
Tel 046-222 72 19,
sara.holmgren@med.lu.se 

Sammanträden

Nämnden sammanträder 2019:

 • Tisdag 26 mars
  (Beredning 12 mars)
 • Onsdag 15 maj
  (Beredning 29 april)
 • Tisdag 17 september
  (Beredning 3 september)
 • Tisdag 5 november
  (Beredning 22 oktober)
 • Tisdag 10 december
  (Beredning 26 november)

PROTOKOLL

ARKIV

Se PNM arkiv för äldre protokoll, policydokument, uppdragsbeskrivningar m.m.

 UTBILDNINGAR