Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Programnämnden för masterutbildningar

Programnämnden för masterutbildningar ansvarar för masterprogrammen i biomedicin, folkhälsovetenskap  och medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi, audiologi, fysioterapi, logopedi, omvårdnad, radiografi, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt kandidatprogrammet i biomedicin.

Ledamöter 2022

Ordförande

 • Thomas Hellmark, universitetslektor
  Njurforskning, Hs 66, BMC B 13
  Tel: 046-222 07 01, Mobil arbete: 070-9425085
  Thomas.Hellmark@med.lu.se

Vice ordförande

Lärarrepresentanter

Representanter från yrkeslivet

Studentrepresentanter

Ledamöter med närvaro- och yttranderätt

 • Mattias Collin
  Programdirektör Masterprogrammet i medicinsk vetenskap
  Infektionsmedicin, Hs 66
  Infektion och immunmodulering
  mattias.collin@med.lu.se
 • Benedict Oppong Asamoah
  Programdirektör Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
  Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö,
  Socialmedicin och global hälsa, Hs 36
  benedict_oppong.asamoah@med.lu.se
 • Gunilla Amnér, universitetsadjunkt
  Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande, MedCUL, Hs 65
  gunilla.amner@med.lu.se
 • Magnus Hillman
  Programdirektör biomedicinprogrammen
  Diabetes lab,Hs 66
  EXODIAB: Excellence of Diabetes Research in Sweden
  magnus.hillman@med.lu.se
 • Ordförande i Vårdvetenskapliga studentföreningen
  Health Science Center, hs 65
  HSC, Box 157, 221 00 Lund
  ordf@vavslund.se
 • Ordförande i Medicinska Föreningen
  Hs 66, BMC I 10
  ordf@mfskane.se 

Nämndsekreterare

 • Sara Holmgren, utbildningskoordinator
  Medicinska fakultetens kansli, Hs 66
  BMC, Sölvegatan 19, Lund
  Tel 046-222 72 19,
  sara.holmgren@med.lu.se 

Sammanträden

Nämnden sammanträder hösten 2022:
Kl. 13.15-16.00

 • Tisdag 13 september
  (Beredning 30 augusti)
 • Tisdag 25 oktober
  (Beredning 11 oktober)
 • Tisdag 6 december
  (Beredning 22 november)

ARKIV

Se PNM arkiv för protokoll, policydokument, uppdragsbeskrivningar m.m.

 UTBILDNINGAR