Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor har under Medicinska fakultetsstyrelsen ansvar för att Lunds universitets centrala policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald efterlevs. Vidare ansvarar nämnden för att fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald implementeras i verksamheten.

Vad vi planerar att göra 2019

  • Fortsatt värdegrundsarbete riktat mot studenter och medarbetare
  • Fokus på breddad rekrytering och breddat deltagande
  • Tydliggörande av karriärvägar
  • Mentorsprogram med genusperspektiv för seniora forskare
  • Projekt om fördelning av forskningsmedel ur ett jämställdhetsperspektiv
  • Nätverksstöd till Women IN Great Sciences (WINGS) tillsammans med LTH och Nat-fak
  • Inventering av rekryteringsprocesser ur ett jämställdhetsperspektiv

Vad vi har gjort

Ta del av de tidigare årens arbete kring jämställdhet, likabehandling och mångfald. Du kan även ta del av statistik för att se resultatet av vårt arbete.

Vad vi har gjort och statistik över hur det ser ut

Ordförande

Vicedekan Jimmie Kristensson
Telefon: 046-222 19 74
E-post: jimmie.kristensson@med.lu.se

Ledamöter

Docent Maria Alvarado-Kristensson
Institutionen för translationell medicin
E-post: maria.alvarado-kristensson@med.lu.se

Universitetslektor Anna Kristensson Ekwall
Institutionen för hälsovetenskaper
E-post: anna.kristensson_ekwall@med.lu.se

Bslut ska tas i MFS
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
E-post:

Vakant
Institutionen för laboratoriemedicin

Universitetslektor Björn Rosengren
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
E-post: bjorn.rosengren@med.lu.se

Vakant
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Personalsamordnare Sandra Klinth
Representant T/A-personal
E-post: sandra.klinth@med.lu.se

Arbetsmiljösamordnare Lisette Eklund
Representant T/A-personal, vice ordförande
E-post: lisette.eklund@med.lu.se

Studeranderepresentanter

Gjendine Voss
Medicinska doktorandrådet

vakant
Medicinska föreningen

Saga Wendeborn (adjungerad)
SSGI Studentförening

MatildaPersson
Vårdvetenskapliga studentföreningen

Personalorganisationerna
Vakant

Universitetslektor Maria Wemrell
Adjungerad ledamot
Epost: maria.wemrell@genus.lu.se

Tania Ramos Moreno
Adjungerad ledamot från WINGS
E-post: tania.ramos_moreno@med.lu.se

Administrativt stöd

Aldiana Sikiric
Kansli M
Telefon: 046-222 71 96
E-post: aldiana.sikiric@med.lu.se

Mötestider ht 2019

Mötestiderna kommer inom kort.