Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Life Science Innovation Board

Ett innovationsråd vid Medicinska fakulteten för Life Science med representanter för forskarvärlden, hälso- och sjukvården, industrin, finansiärer och innovationsverksamheten. Syftet är att fånga upp och utveckla forskningsresultat som kan möta behov i hälso- och sjukvården och underlätta implementeringen.

I Life Science Innovation Board ingår:

 • Heiko Herwald, ordförande, professor i medicinsk mikrobiell patogenes, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
 • Roland Andersson, professor i kirurgi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
 • Ulf G Andersson, VD, Medeon AB
 • Gabriella Brunlid, Regional market access manager, Novo Nordisk
 • Lars H Bruzelius, docent, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
 • Pernilla Carlsson, karriärcoach, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
 • Mattias Esbjörnsson, koordinator, LU Innovation
 • Johan Flygare, bitr univ-lektor, LU, FU-prefekt
 • Ebba Fåhraeus, Lund Life Science Incubator AB, Medicon Village
 • Lars Grundemar, adj professor, klinisk kemi och farmakologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet 
 • Stefan Hansson, professor i obstetrik/gynekologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
 • Petter Hartman, VD, Medicon Village
 • Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg, professor LTH, Lunds universitet
 • Per-Ola Kimblad, bitr förvaltningschef, Skånes universitetssjukhus
 • Hans Landström, professor, företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
 • Marie Löwegren, föreståndare, Sten K Johnsson Centre
 • Joakim Nelson, CEO, Innovation Skåne AB
 • Niclas Nilsson, innovationsdirektör vid Lunds universitet
 • Peter Nordström, Programme Director, Swelife 
 • Lars Persson, VD, Almi Invest Syd
 • Erik Renström, professor i diabetologi, rektor, Lunds universitet
 • Lisa Rydén, professor i kirurgi, Chef RCC Syd
 • Susanne Sundell, karriärcoach, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
 • Jessica Wadin, universitetslektor, Inst för designvetenskaper, LTH, Lunds universitet
 • Christina Östberg Lloyd, CEO, Pharmiva AB