Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämnden har under fakultetsstyrelsen ett övergripande ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå. Grundutbildningsnämnden utgör en överordnad samordnande och beslutande nivå med uppgift att ansvara för de grundutbildningsärenden som är av övergripande strategisk karaktär eller gemensamma för fakultetens utbildningar.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2021-12-31

Sammanträdestider VT19
31 jan   kl. 9:00-12:00
  5 mars kl. 9:00-12:00
23 apr   kl. 9:00-12:00
28 maj   kl. 9:00-12:00

Beredningsmöten VT19
15 jan  kl. 13:00-16:00
15 feb  kl. 9:00-12:00
  8 apr  kl. 13:00-16:00
14 maj  kl.13:00-16:00

Sammanträdestider HT19
30 aug kl. 9:00.12:00
 1  okt  kl. 9:00.12:00
 5  nov kl. 9:00.12:00
10 dec kl. 9:00.12:00

Beredningsmöten HT19
15 aug kl. 09:00-12:00
17 sep kl. 09:00-12:00
22 okt  kl. 09:00-12:00
27 nov kl. 09:00-12:00 

Ordförande 

 • Maria Björkqvist

Lärarrepresentanter

 • Universitetslektor Mattias Collin (vice-ordförande)
 • Universitetslektor Jonas Brännström 
 • Professor Fredrik Ivars
 • Universitetsadjunkt Jeanette Unge
 • Universitetslektor Bengt Svensson
 • Universitetslektor Peter Åsman
 • Universitetsadjunkt Pia Strand

TA-representanter

 • Studievägledare Åse Feltborg
 • Administrativ chef Lena Gunnarsson

Avnämarrepresentanter

 • Eva Pulverer Marat, Enhetschef, Kompetenscentrum för primärvård i Skåne
 • Vakant

Studentrepresentanter (VT19)

 • Olle Nyström, ordf MF
 • Linnéa Sandström, MF
 • Matilda Byström, ordf VÅVS
 • Leo Haker, ordf SSGI

Sekreterare

 • Petra Carlsson

Protokoll

Sammanträde 2019-01-31

Sammanträde 2019-03-05

Sammanträde 2019-04-23

Sammanträde 2019-05-28

Relaterade dokument

Programnämnder

Kallelser och protokoll UN