Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämnden har under fakultetsstyrelsen ett övergripande ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå. Grundutbildningsnämnden utgör en överordnad samordnande och beslutande nivå med uppgift att ansvara för de grundutbildningsärenden som är av övergripande strategisk karaktär eller gemensamma för fakultetens utbildningar.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2021-12-31

Sammanträdestider VT21
9 feb kl. 09:00-12:00
23 mars kl. 09:00-12:00
1 juni kl. 09:00-12:00

Beredningsmöten VT21
26 jan kl. 9:00-12:00
9 mars kl. 9:00-12:00
18 maj kl. 9:00-16:00

Årligt GUN-internat den 4 maj 2021

Sammanträdestider HT20
1 sep kl. 9:00.12:00
29 sep  kl. 9:00.12:00
3  nov kl. 9:00.12:00
8 dec kl. 9:00.12:00

Beredningsmöten HT20
18 aug kl. 09:00-12:00
15 sep kl. 09:00-12:00
20 okt  kl. 09:00-12:00
24 nov kl. 09:00-12:00 

Ordförande 

 • Maria Björkqvist

Lärarrepresentanter

 • Universitetslektor Mattias Collin (vice-ordförande)
 • Universitetslektor Jonas Brännström 
 • Professor Fredrik Ivars
 • Universitetsadjunkt Jeanette Unge
 • Universitetsadjunkt Lisbeth Jönsson
 • Universitetslektor Peter Åsman
 • Universitetsadjunkt Pia Strand

TA-representanter

 • Studievägledare Helena Axelsson
 • Administrativ chef Lena Gunnarsson

Avnämarrepresentanter

 • Eva Pulverer Marat, Enhetschef, Kompetenscentrum för primärvård i Skåne
 • Vakant

Studentrepresentanter (HT20)

 • Emily Ljungqvist, ordf MF
 • Ebba Wallström, MF
 • Vanja Nicholls, ordf VÅVS
 • Elin Andrén, ordf SSGI

Sekreterare

 • Jessica Lindell

DOKUMENT OCH PROTOKOLL

Protokoll GUN

Relaterade dokument

Programnämnder

Kallelser och protokoll UN