Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden handlägger ärenden rörande fakultetens forskarutbildning.
Mandatperiod 2019-01-01 - 2021-12-31

Lärarrepresentanter

Ordinarie ledamöter

Vice dekan professor Heiko Herwald (ordförande)
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
E-post: Heiko.Herwald@med.lu.se 

Professor Inger Hallström (vice ordförande)
Inst för hälsovetenskaper, Lund/Malmö
E-post: Inger.Hallstrom@med.lu.se

Professor Anette Agardh
Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
E-post: Anette.Agardh@med.lu.se

Docent Tomas Deierborg
Inst för experimentell medicinsk vetenskaper, Lund
E-post: Tomas.Deierborg@med.lu.se

Docent Sophia Zackrisson
Inst för translationell medicin, Malmö
E-post: Sophia.Zackrisson@med.lu.se

Gruppsuppleanter

Professor Malin Malmsjö
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
E-post: Malin.Malmsjo@med.lu.se

Docent Ramin Massoumi
Inst för laboratoriemedicin, Lund
E-post: Ramin.Massoumi@med.lu.se   

Bitr univ lektor Göran Karlsson
Inst för laboratoriemedicin, Lund
E-post: Goran.Karlsson@med.lu.se   

Forskarstuderanderepresentanter

Forskarstuderande Frida Palm
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
E-post: Frida.Palm@med.lu.se

Forskarstuderande Selvi Celik
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
E-post: Selvi.Celik@med.lu.se 

Forskarstuderande Kajsa Arkelius
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
E-post: Kajsa.Arkelius@med.lu.se

Extern adjungerad ledamot

Ulf G Andersson

Adjungerad ledamot

Representant från MedCul, professor em Gudrun Edgren
Representant från Region Skåne, adj professor Ingemar Petersson
Forskningsadministrativ chef, Emma Roybon
Karriärcoach, Pernilla Carlsson
Internationell koordinator

Sekreterare

Anette Saltin, forskarutbildningskoordinator
Medicinska fakulteten
E-post: Anette.Saltin@med.lu.se