Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden handlägger ärenden rörande fakultetens forskarutbildning.
Mandatperiod 2022-01-01 - 2024-12-31

Lärarrepresentanter

Ordinarie ledamöter

Vice dekan professor Karin Jirström (ordförande)
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
E-post: Karin.Jirström@med.lu.se 

Univ lektor Göran Karlsson (vice ordförande)
Inst för laboratoriemedicin, Lund
E-post: Goran.Karlsson@med.lu.se   

Professor Inger Kristensson Hallström 
Inst för hälsovetenskaper, Lund/Malmö
E-post: Inger.Kristensson_Hallstrom@med.lu.se

Professor Karin Leandersson
Inst för translationell medicin, Malmö
E-post: Karin.Leandersson@med.lu.se 

Professor Jan Lexell 
Inst för hälsovetenskaper, Lund/Malmö
E-post: Jan.Lexell@med.lu.se

Gruppsuppleanter

Docent Elisabet Englund
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
E-post: Elisabet.Englund@med.lu.se

Professor Ramin Massoumi
Inst för laboratoriemedicin, Lund
E-post: Ramin.Massoumi@med.lu.se   

Docent Marcus Järås
Inst för laboratoriemedicin, Lund
E-post: Marcus.Jaras@med.lu.se    

Forskarstuderanderepresentanter

Forskarstuderande Ylva Bengtsson
Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
E-post: ylva.bengtsson@med.lu.se

Forskarstuderande Christopher Godina 
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
E-post: Christopher.Godina@med.lu.se

Forskarstuderande Jack Palmieri
Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
E-post: Jack.Palmieri@med.lu.se

Extern adjungerad ledamot

Ulf G Andersson

Adjungerad ledamot

Representant från MedCul
Representant från Region Skåne
Forskningsadministrativ chef, Emma Roybon
Representant från Karriärcentrum
Internationell koordinator

Sekreterare

Anette Saltin, forskarutbildningskoordinator
Medicinska fakulteten
E-post: Anette.Saltin@med.lu.se