Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Förtroendegrupp

Av och till far medarbetare vid Medicinska fakulteten illa och känner sig isolerade. Det kan bero på kränkande eller orättvis behandling i samband med konflikter eller vid misstanke om forskningsoredlighet. Det kan också röra sig om negativ publicitet i media. Handläggning av dessa ärenden sker formellt enligt gängse rutiner inom fakultetsledning, inom arbetsmiljöområdet eller enligt riktlinjer för utredning av misstänkt forskningsoredlighet.

För att skapa en form inom fakulteten för omhändertagande av medarbetaren har fakulteten inrättat en förtroendegrupp. Arbetssättet skall vara stödjande och aktivt hjälpande i en positiv anda och i praktiken omfatta allt ifrån psykologiskt stöd till praktisk hjälp vid författande av yttranden.Ingen dokumentation eller återrapportering sker. Allt sker under strikt konfidentialitet.

Ledamöter i förtroendegruppen från den 1 juli 2018 t o m 30 juni 2021:

  • Bengt Sivberg, sammankallande
  • Charlotte Erlanson-Albertsson
  • Ann-Karin Dykes t o m 30 juni 2019
  • Lo Persson
  • Per Wollmer
  •  Agneta Öjehagen t o m 30 juni 2019

Kontakt

Professor  emeritus Bengt Sivberg