Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Docenturnämnd

Docenturnämnden beredar ärenden om antagning av oavlönade docenter vid fakulteten och utser sakkunniga för bedömning av de sökandes vetenskapliga kompetens. Beslut om antagning av oavlönad docent fattas av dekanus efter förslag av docenturnämnden.

Ledamöter

Professor Karin Jirström (ordförande)
Inst för kliniska vetenskap, Lund
E-post: Karin.Jirstrom@med.lu.se 

Mandatperioden 2021-01-01--2023-12-31.

Professor Lena Uller
Inst för experimentell medicinsk vetenskap
E-post: Lena.Uller@med.lu.se

Professor Eva Ekvall Hansson
Inst för hälsovetenskaper, Lund/Malmö
E-post: Eva.Ekvall_Hansson@med.lu.se 

Professor Henrik Thorlacius 
Inst för kliniska vetenskap, Malmö
E-post: Henrik.Thorlacius@med.lu.se 

Professor Lars Rylander 
Inst för laboratoriemedicin, Lund
E-post: Lars.Rylander@med.lu.se 

Mandatperioden 2022-01-01--2024-12-31.

Forskarstuderanderepresentanter

Forskarstuderande Christopher Godina
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
E-post: Christopher.Godina@med.lu.se

Mandatperioden 2021-07-01--2022-06-30.

Adjungerad ledamot från Future Faculty

Docent Anders Rasmussen
Inst för experimentell medicinsk vetenskap
E-post: Anders.Rasmussen@med.lu.se 

Sekreterare

Anette Saltin, Forskarutbildningskoordinator
Medicinska fakulteten
E-post: Anette.Saltin@med.lu.se