Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Docenturnämnd

Docenturnämnden beredar ärenden om antagning av oavlönade docenter vid fakulteten och utser sakkunniga för bedömning av de sökandes vetenskapliga kompetens. Beslut om antagning av oavlönad docent fattas av dekanus efter förslag av docenturnämnden.

Mandatperioden 2019-01-01--2021-12-31.

Ledamöter

Professor Heiko Herwald (ordf)
Inst för kliniska vetenskap, Lund
E-post: Heiko.Herwald@med.lu.se 

Professor Fredrik Ghosh
Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
E-post: Fredrik.Ghosh@med.lu.se

Docent Jill Storry
Inst för laboratoriemedicin
E-post: Jill.Storry@med.lu.se

Docent Eva Ekvall Hansson
Inst för hälsovetenskaper, Lund/Malmö
E-post: Eva.Ekvall_Hansson@med.lu.se 

Docent Lars Hagander
Inst för kliniska vetenskap, Lund
E-post: Lars.Hagander@med.lu.se 

Forskarstuderanderepresentanter

Forskarstuderande Annelie Augustinsson (fr o m 2019-07-01)
Inst för hälsovetenskaper, Lund
E-post: Annelie.Augustinsson@med.lu.se 

Forskarstuderande Marion Schroeder (suppleant fr o m 2019-07-01)
Inst för kliniska vetenskap, Lund
E-post: Marion_Silvia.Schroeder@med.lu.se 

Forskarstuderande Gjendine Voss (suppleant fr o m 2019-07-01)
Inst för laboratoriemedicin
E-post: Gjendine.Voss@med.lu.se 

Adjungerad ledamot från Future Faculty

Docent Saema Ansar
Inst för kliniska vetenskaper, Lund
E-post: Saema.Ansar@med.lu.se

Sekreterare

Anette Saltin, Forskarutbildningskoordinator
Medicinska fakulteten
E-post: Anette.Saltin@med.lu.se