Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Protokoll

Protokoll finns under respektive nämnds eller kommittés sida.

Alla handlingar och bilagor är offentliga. Kontakta respektive handläggare om du vill ta del av protokoll och inte kan hitta dem på webben.

Etikprövning

Den etiska prövningen av forskning vid Lunds universitet sker som avser människor sker i Regionala etikprövningsnämnden i Lund:

Den etiska prövningen av användning av försöksdjur vid Lunds universitet sker i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd:

HMS-kommittéer

HMS står för hälsa, miljö och säkerhet. För varje hus finns en kommittée.

Priskommittée