Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Protokoll

Protokoll finns under respektive nämnds eller kommittés sida.

Alla handlingar och bilagor är offentliga. Kontakta respektive handläggare om du vill ta del av protokoll och inte kan hitta dem på webben.

Etikprövning

I Sverige är det lag på att viss forskning måste genomgå etikprövning innan den får påbörjas. Prövningen sker av Etikprövningsmyndigheten med huvudsäte i Uppsala.

Etikprövningsmyndighetens webbplats

Den etiska prövningen av användning av försöksdjur vid Lunds universitet sker i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd:

Djurförsöksetiska nämnder 

HMS-kommittéer

HMS står för hälsa, miljö och säkerhet. För varje hus finns en kommittée.