Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Med-service styrelsen

Styrelsens sammansättning

Eva Ekvall Hansson
Ordförande

Martin Olsson
Prodekan och ordförande i Forsknings- och infrastrukturnämnden

Maria Björkqvist
Vicedekan och ordförande i Grundutbildningsnämnden

Karin Jirström
Vicedekan och ordförande i Forskarutbildningsnämnden

Mattias Brattström
Kanslichef för Medicinska fakulteten

Caroline Bäck
Chef för Biomedicinsk service

Hannie Lundgren
Regions Skånes forskningschef

Tomas Deierborg
Prefekt, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Inger Kristensson Hallström
Prefekt, Institutionen för hälsovetenskaper

Mikael Bodelsson
Prefekt, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Patrik Midlöv
Prefekt, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Anna Rignell-Hydbom
Prefekt, Institutionen för laboratoriemedicin, Vice ordförande

Lars B Dahlin
Prefekt, Institutionen för translationell medicin

Kristoffer Larsson
Representant för studenterna, Medicinska föreningen

Erika Bergman
Representant för studenterna, Medicinska doktorandrådet

Representanter med yttrande- och närvarorätt

Hugh Connell
Enhetschef, Facility management-enheten

Eva Norström
Företrädare för personalorganisationerna  (Saco-s)

Dennis Persson
Företrädare för personalorganisationerna  (ST)

Vakant
Företrädare för personalorganisationerna  (SEKO)

Laila Persson
Ekonom

Camilla Andersson
Företrädare för SUS i Facility management-styrelsens arbetsutskott

Styrelsens protokoll

Med-service styrelsens protokoll ligger i LU-box

Styrelsens handläggare

Lars Jansson

E-post: lars.jansson@med.lu.se