Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för translationell medicin

(Mandatperiod 1 januari 2019–31 december 2021)

Ordinarie lärarrepresentanter

Lars B Dahlin, prefekt och ordförande
Eva Norström
Johan Malm
Kristian Riesbeck
Aleksander Giwercman
Christopher Rääf
Maria Alvarado Kristensson
Jan Astermark

Suppleanter lärarrepresentanter

Sophia Zackrisson
Per Björkman

Ordinarie ledamot för sjukvårdsanställda forskare/lärare

Elin Trägårdh

Suppleant

Sven Månsson

Ordinarie representanter för övrig personal

Ben King
Susanne Larsson
Rebecka Hellsten 

Suppleanter representanter för övrig personal 

Helén Nilsson
Sinh Tran

Företrädare för studerande – forskarstuderande, ordinarie ledamöter

Vakant
Vakant

Suppleant

Vakant

Grundutbildningsstuderande, ordinarie ledamot 

Vakant

Suppleant

Vakant

 

Närvaro- och yttranderätt:

Biträdande prefekt, FU

Yvonne Lundberg Giwercman

Huvudskyddsombud

Bill Jakobsson

Administrativ chef

Mats Roxendal