Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för laboratoriemedicin

Perioden 2019-2021

Ordförande: Anna Rignell-Hydbom

Representanter för lärare ordinarie ledamöter
Urban Gullberg
Johan Flygare
Göran Karlsson
Carita Håkansson
Stefan Schwartz
Kristian Pietras
Karolin Hansén

Suppleanter lärare
Gabriela Godaly
Christer Larsson
Stefan Scheding
Isabella Artner
Kajsa Paulsson
Fredrik Mertens

Representant för övrig personal
Anna Rydström
Charlotta Böiers

Suppleanter övrig personal
Yvonne Ceder
Mattias Magnusson
Emelie Falck

Representant för sjukvården
Bodil Ivarsson

Suppleant för sjukvården
Ulf Ekström

Representant för studenter inkl doktorander
Britt-Marie Halvarsson

Adjungerad
David Gisselsson Nord

Protokoll

Styrelsens protokoll finns numera i LU-box.

För äldre protokoll kontakta institutionskansliet