Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för laboratoriemedicin

Perioden 2022-2024

Ordförande: Anna Rignell-Hydbom

Representanter för lärare ordinarie ledamöter
Christer Larsson
 Cristian Bellodi
 Fredrik Mertens
 Karin Broberg
 Marianne Jansson
 Nicholas Leigh
 Stefan Scheding
 Urban Gullbeg

Suppleanter lärare
Anna Hagström-Andersson
Jenny Hansson
Johan Flygare
Jörg Cammenga
Kajsa Paulsson
Magnus Abrahamsson
Lars Rylander

Representant för övrig personal
Charlotta Böiers
Maroulio Pertesi
Niklas Engström

Suppleanter övrig personal
Ulrika Af Sillén
Mattias Magnusson
Sara Larsson

Representant för sjukvården
Catarina Lundin

Suppleant för sjukvården
Richard Davidsson

Representant för studenter inkl doktorander
Gustav Kristensson

Protokoll

Styrelsens protokoll finns numera i LU-box.

För äldre protokoll kontakta institutionskansliet

Styrelsemöten våren 2022
15 februari kl 13-15
21 april kl 13-15
16  juni kl 13-15