Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

(Mandatperiod 1 januari 2022–31 december 2024)

Ordinarie lärarrepresentanter

Patrik Midlöv, prefekt och ordförande
Gunnar Engström
Marju Orho Melander
Martin Stafström
Kristina Sundquist
Martin Lindström
Oskar Hansson
Cecilia Svedman 

Suppleanter lärarrepresentanter

Bodil Ohlsson
Carl Johan Wingren
Isabel Goncalves 

Ordinarie representant – sjukvårdsanställd forskare/lärare

Anders Christensson

Suppleant – sjukvårdsanställd forskare/lärare

Daniel Agardh

Ordinarie ledamot – studentrepresentant

Vakant

Suppleant – studentrepresentant

Vakant

Ordinarie ledamot – doktorandrepresentant

Ylva Bengtsson

Suppleant – studeranderepresentant för doktorandutbildning

Vakant

Ordinarie representanter för övrig personal

Jacqueline Postma
Marketa Sjögren
Karl Bacos 

Suppleanter representanter för övrig personal

Anna Wendt

 

Närvaro- och yttranderätt:

Ställföreträdande och biträdande prefekter

Anette Agardh
Elisabet Londos

Administrativ chef

Katarina Westrin Sjöberg

Huvudskyddsombud

Johan Lind

HMS-kommittén

Marju Orho Melander

Sammankallande prefekt

Patrik Midlöv

   

Kommande möten

  • Fredag 30 september, 13.30–15
  • Måndag 12 december, 13.30–15

 Protokoll

I LU Box hittar du de senaste styrelseprotokollen.

För äldre protokoll, kontakta institutionskansliet.