Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

(Mandatperiod 1 januari 2019–31 december 2021)

Ordinarie lärarrepresentanter

Patrik Midlöv, prefekt och ordförande
Gunnar Engström
Holger Luthman
Ulla Westin
Kristina Sundqvist
Cecilia Svedman
Martin Lindström
Oskar Hansson

Suppleanter lärarrepresentanter

Boel Bengtsson
Fredrik Ghosh
Anette Agardh

Ordinarie representant – sjukvårdsanställd forskare/lärare

Anders Christensson

Suppleant – sjukvårdsanställd forskare/lärare

Daniel Agardh

Ordinarie ledamot – studentrepresentant

Vakant

Suppleant – studentrepresentant

Vakant

Ordinarie ledamot – doktorandrepresentant

Jack Palmieri

Suppleant – studeranderepresentant för doktorandutbildning

Vakant

Ordinarie representanter för övrig personal

Jaqueline Postma
Marketa Sjögren
Pontus Dunér

Suppleanter representanter för övrig personal

Vakant

 

Närvaro- och yttranderätt:

Ställföreträdande och biträdande prefekter

Holger Luthman
Anette Agardh
Elisabet Londos

Administrativ chef

Katarina Westrin Sjöberg

Huvudskyddsombud

Johan Lind

HMS-kommittén

Vakant

Sammankallande prefekt

Patrik Midlöv

   

Kommande möten

  • Onsdag 13 oktober 2021,13.30–15
  • Fredag 10 december 2020, 13.30–15

 Protokoll

I LU Box hittar du de senaste styrelseprotokollen.

För äldre protokoll, kontakta institutionskansliet.