Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Period 2019-2021

Representanter för lärare:
Mikael Bodelsson, prefekt (anestesiologi och intensivvård)
Heiko Herwald, professor (infektionsmedicin)
Ingrid Hedenfalk, universitetslektor (onkologi och patologi, MV)
Thomas Hellmark, universitetslektor (njurmedicin)
Per Odin, professor (neurologi)
Håkan Arheden, professor (klinisk fysiologi)
Pia Sundgren, professor (diagnostisk radiologi)
Per Ekström, universitetslektor (oftalmologi)

Suppleant:
Jonas Brännström, universitetslektor (logopedi, foniatri och audiologi)

Representant för hälso- och sjukvården:
Lennart Greiff

Suppleant:
Vakant

Representanter för kategorin övriga:
Ann Rosendal, forskare (onkologi och patologi, Kamprad)
Cecilia Hegardt, bitr. forskare (onkologi och patologi, MV)
Håkan Nero, bitr. forskare (ortopedi)

Suppleant:
Vakant

Doktorandrepresentanter:
Erik Blennow Nordström (neurologi)

Vibha Kumra Ahnlide (infektionsmedicin)

Studeranderepresentant:
Gustav Christensson