Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Representanter i institutionsstyrelsen 2022-2024

Ordförande: Mikael Bodelsson, prefekt (anestesiologi och intensivvård)

Representanter för lärare

Heiko Herwald, professor, (infektionsmedicin)
Ingrid Hedenfalk, professor  (bröst/ovarialcancer)
Thomas Hellmark, universitetslektor (njurmedicin)
Per Odin, professor, överläkare (neurologi)
Håkan Arheden, professor, överläkare (klinisk fysiologi)
Pia Sundgren, professor, överläkare (diagnostisk radiologi)
Jonas Brännström, universitetslektor (logopedi, foniatri och audiologi)

Representanter för kategorin övriga

Ann Rosendahl, forskare (bröstcancer)
Cecilia Hegardt, forskare (bröstcancer-genetik)
Deepak Raina, bitr forskare (ortopedi)

Representanter för hälso- och sjukvården

Lennart Greiff, adj professor, överläkare, Region Skåne

Suppleant för lärare

Niklas Marklund, professor, överläkare (neurokirurgi)

Suppleant för övrig personal

Katarina Turesson, anslagsadministratör (neurologi)

Doktorandrepresentanter

Erik Blennow Nordström (neurologi)
Vibha Kumra Ahnlide (infektionsmedicin)

Studeranderepresentant
Gustav Christensson