Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Period 2019-2021

Representanter för lärare:
Mikael Bodelsson, prefekt (anestesiologi och intensivvård)
Heiko Herwald, professor (infektionsmedicin)
Ingrid Hedenfalk, universitetslektor (onkologi och patologi, MV)
Thomas Hellmark, universitetslektor (njurmedicin)
Per Odin, professor (neurologi)
Håkan Arheden, professor (klinisk fysiologi)
Pia Sundgren, professor (diagnostisk radiologi)
Per Ekström, universitetslektor (oftalmologi)

Suppleant:
Jonas Brännström, universitetslektor (logopedi, foniatri och audiologi)

Representant för hälso- och sjukvården:
Björn Lövgren-Ekmehag, forskare (kardiologi)

Suppleant:
Per-Ola Kimblad, docent (thoraxkirurgi)

Representanter för kategorin övriga:
Ann Rosendal, forskare (onkologi och patologi, Kamprad)
Björn Frostner, forskningsadministratör (onkologi och patologi, MV)
Håkan Nero, bitr. forskare (ortopedi)

Suppleant:
Cecilia Hegardt, bitr. forskare (onkologi och patologi, MV)

Doktorandrepresentanter:
Marion Schroeder (oftalmologi)
Erik Blennow Nordström (neurologi)

Suppleant:
Frida Palm (infektionsmedicin)

Studeranderepresentant:
vakant