Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för hälsovetenskaper

(Mandatperiod 2019-01-01- 2021-12-31)

Prefekt 
Christina Brogårdh, ordförande

Representanter för lärare och forskare
Jan-Åke Hansson
Anna Kristensson Ekwall
Eva Månsson Lexell
Helena Rosén
Kjerstin Stigmar
Åsa Tornberg
Anita Wisén

Suppleanter
Elisabeth Argentzell
Christel Leufstadius
Catharina Sjödahl Hammarlund

Representanter övrig personal
Jenny Gårdling
Lena Hagman
Jonas Wihlborg

Suppleanter
Karin Delin
Pia Hovbrandt

Företrädare för hälso- och sjukvården
David Sparv

Suppleant
Birgitta Wästberg

Doktorandrepresentant
Annelie Augustinsson

Studeranderepresentanter
Matilda Byström, VÅVS

Sekreterare i institutionsstyrelsen:  Åsa Berggren Nylund

Äldre protokoll

För äldre protokoll kontakta institutionskansliet