Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för hälsovetenskaper

Mandatperiod 2022-01-01- 2024-12-31

Prefekt 
Agneta Malmgren Fänge, ordförande

Representanter för lärare och forskare
Frida Eek
Anna Forsberg
Anna Kristensson Ekwall
Maria H Nilsson
Helena Rosén
Kjerstin Stigmar
Sigrid Stjernswärd

Suppleanter
Ulrika Bejerholm
Pia Lundqvist

Representanter övrig personal
Jenny Gårdling
Pia Hovbrandt
Magnus Persson

Suppleant
Åsa Olsson
Steven Schmidt

Företrädare för hälso- och sjukvården
Maria Hellbom

Studeranderepresentanter
Ordförande, SSGI
Ordförande, VÅVS

Sekreterare i institutionsstyrelsen:  Åsa Berggren Nylund

Kommande möten 2022

  • 16 mars kl 10.00-12.00
  • 21 april kl 13.30-16.00
  • 2 juni kl 13.30-16.00
  • 28 september kl 13.30-16.00
  • 9 november kl 13.30-16.00
  • 7 december kl 13.30-16.00

Protokoll

I LU Box hittar du de senaste styrelseprotokollen.

För äldre protokoll, kontakta institutionskansliet.