Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för hälsovetenskaper

(Mandatperiod 2019-01-01- 2021-12-31)

Prefekt 
Christina Brogårdh, ordförande

Representanter för lärare och forskare
Jan-Åke Hansson
Anna Kristensson Ekwall
Eva Månsson Lexell
Helena Rosén
Kjerstin Stigmar
Åsa Tornberg
Anita Wisén

Suppleanter
Elisabeth Argentzell
Christel Leufstadius
Catharina Sjödahl Hammarlund

Representanter övrig personal
Jenny Gårdling
Lena Hagman
Pia Hovbrandt

Suppleant
Saknas

Företrädare för hälso- och sjukvården
David Sparv

Suppleant
Birgitta Wästberg

Studeranderepresentanter
Christina Heller, doktorandrepresentant
Amelie Israelsson, SSGI
Vanja Nicholls, VÅVS

Facklig representant
Ann-Sofie Albrekt, SACO-S

Sekreterare i institutionsstyrelsen:  Åsa Berggren Nylund

Äldre protokoll

För äldre protokoll kontakta institutionskansliet