Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Representanter i institutionsstyrelsen 2019-2021:

Prefekt och ordförande:
Madeleine Durbeej-Hjalt

Lärare och forskare/Representatives of teaching staff:
Udo Häcker
Eva Degerman
Mauno Vihinen
Malin Parmar
Tomas Leanderson
Åsa Petersén
Catarina Rippe 

Cecilia Andersson (suppleant)
Sonja Aits (suppleant)
Darcy Wagner (suppleant)

Övrig personal/Representatives of other staff:
Daisy Bornesund
Gudrun Kjellander
Cecilia Eriksson

Linda Eliasson (suppleant)

Representant för Region Skåne:
Carl Öberg

Doktorander/Representatives of doctoral students:
Sara Nolbrant
Isak Martinsson

Studenter/Representatives of students:
Hickmat Hamie

Administartiv chef:
Geanina Johnsson

Kommunikatör:
Katarina Branzén

Stf & bitr prefekt med ansvar för grundutbildningen:
 Karl Swärd

Bitr prefekt med ansvar för hälsa, miljö och säkerhet:
 Maria Kempe

Bitr prefekt med ansvar för forskarutbildningen: 
Bengt-Olof Nilsson
 

EMV

Mötestider 2019

Sektionschefsmöten 2019:

1 februari 10:00-11:30 i sal I:1308
2 maj 14-15:30 i sal I:1308
26 september 14-15:30 (lokal meddelas senare)
28 november 14-15:30 (lokal meddelas senare)

Institutionsstyrelsemöten 2019:

14 februari 10-12 i sal I1308
16 maj 13-15 i sal I1308
10 oktober 13-15
12 december 13-15

Protokoll 2018/2019