Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Representanter i institutionsstyrelsen 2019-2021:

Prefekt och ordförande/Head of Department and Meeting Chairman:
Madeleine Durbeej-Hjalt

Lärare och forskare/Teaching Staff Representatives and Researcher Representatives:
Udo Häcker
Eva Degerman
Mauno Vihinen
Malin Parmar
Tomas Leanderson
Åsa Petersén
Catarina Rippe 

Cecilia Andersson (suppleant)
Sonja Aits (suppleant)
Darcy Wagner (suppleant)

Övrig personal/Staff Representatives:
Daisy Bornesund
Gudrun Kjellander

Linda Eliasson (suppleant)

Representant för/Representative for Region Skåne:
Carl Öberg

Doktorander/Representatives for the Doctoral Students:
Kajsa Brolin

Studenter/Students Representative:
Vilma Antonov

Administrativ chef/Administrations Manager:
Sofie Magnusson

Kommunikatör/Communications Officer:
Agata Garpenlind

Stf & bitr prefekt med ansvar för grundutbildningen/Secondary and Deputy Head of Department:
Karl Swärd

Bitr prefekt med ansvar för hälsa, miljö och säkerhet/Deputy Head of Department:
Maria Kempe

Bitr prefekt med ansvar för forskarutbildningen/Deputy Head of Department: 
Bengt-Olof Nilsson