Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Representanter i institutionsstyrelsen till och med 2021:

Prefekt och ordförande/Head of Department and Meeting Chairman:
Tomas Deierborg

Stf & bitr prefekt med ansvar för forskarutbildningen/Secondary and Deputy Head of Department:
Olga Göransson

Bitr prefekt med ansvar för hälsa, miljö och säkerhet/Deputy Head of Department:
Maria Kempe

Bitr prefekt med ansvar för grundutbildningen/Deputy Head of Department: 
Lena Uller

Lärare och forskare/Teaching Staff Representatives and Researcher Representatives:
Udo Häcker
Eva Degerman
Mauno Vihinen
Åsa Petersén
Catarina Rippe 

Cecilia Andersson (suppleant)
Sonja Aits (suppleant)
Darcy Wagner (suppleant)

Övrig personal/Staff Representatives:
Daisy Bornesund
Gudrun Kjellander

Linda Eliasson (suppleant)

Representant för/Representative for Region Skåne:
Carl Öberg

Doktorander/Representatives for the Doctoral Students:
Kajsa Brolin

Marta Ramos (suppleant)

Studenter/Students Representative:

Administrativ chef/Administrations Manager:
Sofie Magnusson

Kommunikatör/Communications Officer:
Agata Garpenlind

EMV

Mötestider 2021

Sektionschefsmöten 2021:
28 januari 14-15:30 Zoom
6 maj 14-15:30  Zoom
23 september 14-15:30  Zoom
18 november  13-15  Zoom

Institutionsstyrelsemöten 2021:
11 februari 13-15 Zoom
20 maj 13-15  Zoom
7 oktober 13-15  Zoom
9 december 13-15  Zoom

Protokoll

 I LU Box hittar du de senaste styrelseprotokollen.

För äldre protokoll, kontakta institutionskansliet.