Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Styrelsen för Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Representanter i institutionsstyrelsen 2022-2024

Ordförande

Tomas Deierborg, prefekt

Lärare

Alex Evilevitch, professor

Catarina Rippe, universitetslektor

Cecilia Andersson, universitetslektor

Darcy Wagner, universitetslektor

Eva Degerman, professor

Karin Lindkvist, professor

Mauno Vihinen, professor

Sonja Aits, biträdande universitetslektor

Suppleanter för lärare och forskare

Andreas Heuer, universitetslektor

Fredrik Johansson, BUL

Övrig personal

Agneta Sanmartin, forskningsingenjör

Maria Palmkron, personalsamordnare

Suppleanter övrig personal

Linda Elowsson Rendin, biträdande forskare

Linda Eliasson, vetenskaplig samordnare

Region Skåne

Johan Wasselius

Doktorander

Kajsa Brolin

Marta Ramos (suppleant)

Närvaro- och yttranderätt

Olga Göransson, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen

Maria Kempe, biträdande prefekt med ansvar för hälsa, miljö och säkerhet

Lena Uller, biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen

Sofie Magnusson, administrativ chef

Sofia B Liljedahl, kommunikatör

Möten 2022

20 oktober 13-15
8 december 13-15

Protokoll

I LU Box hittar du de senaste styrelseprotokollen