Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

HSC styrelse

Styrelsemedlemmar

Ordinarie

Annelie Augustinsson (representant doktorandgruppen)
Christina Brogårdh (Prefekt IHV)
Matilda Byström (Vårdvetenskapliga studentföreningen)
Leo Haker (SSGI studentkår)
Inger Hallström (representant forskargruppen)
Eva Ekvall Hansson (Ordförande)
Sten Erici (representant MedCUL)
Jan-Åke Hansson (ansvarig för utbildningslokaler)
Hannie Lundgren (representant Region Skåne) ers. Gavyn Edmunds

Adjungerade

Andreas Andersson (Kanslichef IHV)
Colm Doyle (chef för bibliotek och IKT Med fak)
Maria Haak (ordförande PNR)
Jimmie Kristensson (vicedekan Medfak)
Maria Mellin (ekonom IHV)
Iren Tiberg (ordförande PN-ORR)
Jeppe Stridh (driftchef HSC-service)
Matrin Zedig (IKT Medfak)
Kristina Åkesson (prodekan Medfak ALF-frågor)

 

Mötestider

Styrelsens möten under hösten 2019

  • Tisdag den 26 februari kl 13.15, lokal Oasen, Health Sciences Center
  • Måndag den 27 maj kl 09.15, lokal Oasen, Health Sciences Center

Styrelsehandlingar finns i menyn till vänster.