Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

CRC styrelse

Husstyrelsen på CRC beslutar om intern upplåtelse av lokaler inom centrat och dimensionering och inriktning av gemensam infrastruktur samt om bemanning av gemensamma personalfunktioner och gemensam driftorganisation. Vidare ska den bland annat på uppgiftsfördelning av centrats brukare organisera och utföra arbetsuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, egenkontrollen för yttre miljön, samt det systematiska brandskyddsarbetet.

 

Ordinarie ledamöter:

 

Ordförande 
Jan Nilsson

Pref Inst. för translationell medicin
Lars B. Dahlin

Pref Inst. för klin.vet, Malmö 
Patrik Midlöv

Företrädare för Region Skåne 
Hannie Lundgren

Företrädare för SUS, Malmö 
Camilla Andersson

Företrädare för Medicinsk service, division laboratoriemedicin 
Bodil Ivarsson

Företrädare för Primärvårdsförvaltningen i Skåne
Kristina Sundquist

Ansvarig för Grundutbildningslokaler, Malmö 
Holger Luthman

Forskarrepresentant 
Anna Blom, vice ordförande

Företrädare för medicinska doktorandrådet 
Vakant

Företrädare för studentkåren 
Vakant
 

Närvaro och yttranderätt:

Vicedekan med särskilt ansvar för forskningens infrastruktur
Martin L. Olsson

Kanslichef 
Mattias Brattsröm

Föreståndare CRC 
Hugh Connell

Driftledare CRC
Linus Jeppsson

Serviceadministratör CRC
Anna Ahrenfalk

Utbildningschef, Medicinska fakulteten 
Anna Arstam

Chef för bibliotek och IKT 
Colm Doyle

Chef för biomedicinsk service, Medicinska fakulteten 
Caroline Bäck

Ordförande för programnämnden för läkarutbildning (PNL)
Christer Larsson

Ordförande för programnämnden för masterutbildningar (PNM)
Thomas Hellmark

Företrädare för SUS i HS-CRC: arbetsutskott
Camilla Andersson

Berörda huvudskyddsombud: 
Lunds universitet: Bill Jakobsson (Fackförbundet ST)
Medicinska föreningen: vakant

Representant för fastighetsägaren
Rikard Swedenborg

Representant för LU-byggnad
Malin Gülich

Representant för Wallenberglaboratoriet
Anna Blom

Representant för T/A-personal 
Laila Persson

Representant för Patologi/Mikrobiologi
Kristian Riesbeck