Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

BMC Styrelse

BMC Styrelse handlägger verksamhetsdrift och infrastruktur vid BMC. En viktig del av det arbetet är att besluta om fördelning av lokaler mellan nyttjarna. Det är också BMC styrelsens uppgift att ge forskargrupperna service och stöd så att dessa skall kunna fokusera på sin kärnverksamhet – undervisning och forskning.

BMC styrelsen skall verka för att utveckla BMC till ett internationellt ledande forskningscentrum.

Ordinarie ledamöter

Verkställande ledamot och ordförande
Cecilia Lundberg

Prefekt Institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap
Madeleine Durbeej-Hjalt

Prefekt Institutionen för Laboratoriemedicin
Anna Rignell-Hydbom

Prefekt Institutionen för Kliniska vetenskaper, Lund
Mikael Bodelsson

Företrädare för Region Skåne
Hannie Lundgren

Företrädare för Skånes universitetssjukhus, Lund
Camilla Andersson

Företrädare för Utbildningslokalerna på BMC
Udo Häcker

Forskarrepresentant
Kajsa M Paulsson

Företrädare för Medicinsk service Region Skåne
Bodil Ivarsson

Företrädare för Medicinska doktorandrådet
Vakant

Företrädare för Medicinska föreningen Lund-Malmö
Lovisa Sahlén

Möten hösten 2019

25 september

23 oktober

27 november