Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Internationella avdelningen

Elisabeth Axell

Internationell chef

elisabeth axell

E-post & telefon
Elisabeth.Axell@med.lu.se

Telefon: 046 222 31 80


Anna Beran (tjänstledig)

Internationell koordinator

anna beran
 

Camilla Ennerberg

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom biomedicinprogrammen på grund- och avancerad nivå, sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen, specialistsjuksköterskeutbildningarna, logoped- och audiologiutbildningarna

camilla ennerberg

E-post & telefon 
Camilla.Ennerberg@med.lu.se

Telefon: 046-222 31 73


Caroline Morand (tjänstledig)

Internationell koordinator

caroline morand
 

Anna Graber-Soudry

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom läkarprogrammet (inresande), arbetsterapeutprogrammet och mastersprogrammet i folkhälsa

anna graber soudry

E-post & telefon
Anna.Graber-Soudry@med.lu.se

Telefon: 046-222 71 13


Christina Jeppsson

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom läkarprogrammet (utresande), fysioterapeutprogrammet och mastersprogrammet i medicinsk vetenskap

christina jeppsson

E-post & telefon
christina.jeppsson@med.lu.se

Telefon: 046-222 14 71

Elisabeth Axell

Internationell chef

Elisabeth.Axell@med.lu.se 
046-222 31 80


Camilla Ennerberg

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom biomedicinprogrammen på grund- och avancerad nivå, sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen, specialistsjuksköterskeutbildningarna, logoped- och audiologiutbildningarna

Camilla.Ennerberg@med.lu.se
Telefon: 046-222 71 73


Christina Jeppsson

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom läkarprogrammet (utresande), fysioterapeutprogrammet och mastersprogrammet i medicinsk vetenskap

Christina.Jeppsson@med.lu.se
Telefon: 046-222 14 71


Anna Graber-Soudry

Internationell koordinator

Utbytesstudier inom läkarprogrammet (inresande), arbetsterapeutprogrammet och mastersprogrammet i folkhälsa

anna.graber-soudry@med.lu.se
046-222 71 13


Anna Beran (tjänstledig)

Internationell koordinator

Caroline Morand (tjänstledig)

Internationell koordinator

Kontakt

Internationella avdelningen har stängt på onsdagar

Postadress: 
Kansli M - BMC F11
Hämtställe 66
221 84 Lund

Besöksadress: 
Sölvegatan 19, BMC F1187