Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Stiftelsehantering

Stiftelsehantering

Det finns tre varianter:

  • LU:s avkastningar
  • Återkommande stiftelser som ej är LU:s avkastningar
  • Enstaka donationer "bidragsfonder, testament och gåvor

Medlen fördelas av dekanus vid fakulteten enligt donatorns vilja. De är inte sökbara.

Kontakt

Ekonom Julia Hansson
E-post: julia.hansson@med.lu.se