Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nyttiga uppgifter vid ansökningar

Lönestegar exkl LBK och OH

Forsknings-OH 2022 vid fakultetens institutioner

EMV

24 %

IKVL

21 %

ILM

23,71 %

IHV

23 %

IKVM

22 %

ITM

22 %

LBIC/WCMM

18 %

 Löneuträkning 2022

Sociala avgifter:

  • Personer födda 1937 el tidigare: 16,99%
  • Personer födda 1938-1955: 27,20%
  • Personer födda 1956-1987: 54,0%
  • Personer födda 1988 el senare: 55,86% (på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp)

Semesterpåslag: 1,288 %

Formel för timlön

Månadslön x sociala avgifter x sem-ersättning dividerat med 165

Ändra grundkontering lön

Stipendier och anslag

Hyra och brukaravgifter 2022