Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Läkarutbildningens ekonomi

Läkarutbildningen finansieras med statliga medel dels direkt till universitetet och dels till sjukvården i form av ALF-medel. Programnämnden för läkarutbildningen beslutar om hur ALF-medel ska fördelas till sjukvårdsverksamheter baserat på deras insats för läkarprogrammet. På denna och underliggande sidor beskrivs principerna för denna fördelning.

Principer för fördelning av medel inom läkarprogrammets sjukvårdsförlagda utbildning