Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Uppföljning ALF 2018 (Återredovisning)

Uppföljning av ALF-medel 2018

Nu är det dags att komma in med redovisning av tilldelade ALF-medel 2018. Vi vill ha redovisningen senast den 1 mars 2019 i pappersform med underskrifter. OBS! Detta gäller endast ALF-anslag inte andra medel förvaltade på SUS.

Forskare som tillhör SUSMedicinsk service och Sund fick rapporten per mail den 17 januari från ”Nprinting@skane.se”. Rapporten ska skrivas under, och sedan lämnas eller skickas till er ekonom. Rapporten med underskrifter av verksamhetschef/motsvarande, projektledare samt ekonom skickas sedan till ALF-enheten, Kansli M, BMC F13, HS 66. Ev. kommentarer angående redovisningen kan bifogas.  

Forskare som tillhör Kryh och övriga gör så här:
1. Gå in på http://www.alfbudget.med.lu.se/.
2. Klicka på  ”Uppföljning”.
3. Logga in med din Lucat-identitet.  
4. Fyll i uppgifterna i formuläret. Klicka på ”Spara” längst ner på sidan.
5. Klicka på ”pdf-fil för utskrift” för att skriva ut formuläret.
6. Skicka en papperskopia med underskrifter av verksamhetschef/motsvarande, projektledare samt ekonom till ALF-enheten, Kansli M, BMC F13, HS 66.