Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Budget ALF-medel 2019

Budget ALF-medel 2019

Nu är det dags att lämna in budget för 2019. Du hittar budgetverktyget på http://www.alfbudget.med.lu.se/. Inloggning görs med Lucat-identitet. Har du ingen Lucat-identitet kontakta den Lucat-ansvarige på institutionen.

För ALF Projekt, ALF forskningsutrymme för yngre forskare, ALF forskningsutrymme för ST-läkare samt ALF Innovativa medel ska budgeten vara inlagd i budgetverktyget och underskriven senast den 12 november. Därefter skickas den till medicinska fakulteten

Anvisning till budgetverktyget:

Budget (sammanställning och specifikation) med underskrifter skickas till:

ALF

Kansli M

Hs 66

BMC F13