Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Ekonomi & ALF

Här finns information om budget för utbildning på grund- och avancerad nivå, ALF-medel samt fakultetsmedel för drift som delas ut till de forskare som inte har ALF-medel.

Om du har frågor om fakultetens ekonomi eller ALF-frågor, kontakta fakultetens Ekonomiavdelning.