Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Administrationen

Fakultetskansliet, som leds av kanslichefen, ansvarar för att bereda ärenden för fakultetsstyrelsen och fakultetsledningen samt se till att fattade beslut verkställs. Fakultetskansliet ger även service, information och rådgivning till institutioner, utbildningsnämnder och andra enheter inom fakulteten.

Varje institution har ett institutionskansli. De leds av var sin administrativ chef som är den som under prefekten ansvarar för kansliets verksamhet, ekonomi och personal. 

Länkarna nedan går till den externa webbplatsen.